ข้อมูลที่พัก: บ้านพักรับรองเขื่อนจุฬาภรณ์

จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

 • ชื่อโรงแรม : บ้านพักรับรองเขื่อนจุฬาภรณ์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : คอนสาร ชัยภูมิ
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 6,000 บาท
 • ที่อยู่ : ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4486 1669 Ext.2287, 2227
 • จำนวนห้อง : 65 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย