ข้อมูลที่พัก: มะโนรมย์ รีสอร์ท

จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

 • ชื่อโรงแรม : มะโนรมย์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : คอนสาร ชัยภูมิ
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 250 - 600 บาท
 • ที่อยู่ : 143 หมู่ 8 ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 7878 8104, 08 7876 5876, 08 7447 7087, 08 5208 5623
 • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย