ข้อมูลที่พัก: ไร่กันยรัตน์

จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

 • ชื่อโรงแรม : ไร่กันยรัตน์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เทพสถิต ชัยภูมิ
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 9,000 บาท
 • ที่อยู่ : 108 หมู่ 9 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4489 0029-30, 0 3849 4472-3, 08 1815 0370
 • จำนวนห้อง : 27 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.gunyarat.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย