ข้อมูลที่พัก: พานคำ รีสอร์ท

จังหวัดขอนแก่น ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

 • ชื่อโรงแรม : พานคำ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อุบลรัตน์ ขอนแก่น
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 200 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 26 หมู่ 11 ถ.สายอุบลรัตน์-โนนสัง ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1670 8564, 0 4321 0071, 08 6450 2836
 • จำนวนห้อง : 19 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.phankhamresort.9nha.com
 • อีเมลล์ : phankham_resort@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย