ข้อมูลที่พัก: โรงแรมสิรินรสซิเดนท์

จังหวัดขอนแก่น ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมสิรินรสซิเดนท์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ขอนแก่น
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 850 - 1,200 บาท
 • ที่อยู่ : 91/19 ถ.อนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4322 7333, 0 4322 7888, 0 4332 7444, 0 4322 7333
 • จำนวนห้อง : 78 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.sirin-hotel.com
 • อีเมลล์ : sirin-hotel@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย