ข้อมูลที่พัก: ที่พักในอุทยานแห่งชาติตาดหมอก

จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

 • ชื่อโรงแรม : ที่พักในอุทยานแห่งชาติตาดหมอก
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เพชรบูรณ์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,000 - 1,000 บาท
 • ที่อยู่ : อุทยานแห่งชาติตาดหมอก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5681 0616, 08 9703 8855
 • จำนวนห้อง : 2 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.dnp.go.th
 • อีเมลล์ : tatmok1@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย