ข้อมูลที่พัก: บ้านภูหนาว

จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

  • ชื่อโรงแรม : บ้านภูหนาว
  • สถานที่ : เขาค้อ เพชรบูรณ์
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 2,500 - 12,000 บาท
  • ที่อยู่ : ริมทางหลวงหมายเลข 12(พิษณุโลก-หล่มสัก) ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 7088 6664, 08 1127 9573, 0 2573 3869
  • จำนวนห้อง : 8 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.banphunao.com
  • อีเมลล์ : banphunao@yahoo.co.th
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย