ข้อมูลที่พัก: ภูฟ้าใส รีสอร์ท

จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

 • ชื่อโรงแรม : ภูฟ้าใส รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เขาค้อ เพชรบูรณ์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 4,500 บาท
 • ที่อยู่ : 212 หมู่ 7 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5675 0220, 0 2733 0622, 08 1818 8506, 08 6507 9521
 • จำนวนห้อง : 21 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.phufasairesort.com
 • อีเมลล์ : info@phufasairesort.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย