ข้อมูลที่พัก: โฮมแลนด์ รีสอร์ท

จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

 • ชื่อโรงแรม : โฮมแลนด์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เพชรบูรณ์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 400 - 450 บาท
 • ที่อยู่ : 99/555 หมู่บ้านโฮมแลนด์ ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5674 1400, 08 7195 5550
 • จำนวนห้อง : 51 ห้อง
 • เว็บไซต์ : homeland-resort.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย