ข้อมูลที่พัก: บ้านสวนดวงจำปา

จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

  • ชื่อโรงแรม : บ้านสวนดวงจำปา
  • สถานที่ : สิรินธร อุบลราชธานี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 800 บาท
  • ที่อยู่ : 66 หมู่ 6 หมู่บ้านอ่างประดู่ ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1905 4756, 08 1838 1355
  • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.banduang.com
  • อีเมลล์ : augustgd@yahoo.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย