ข้อมูลที่พัก: โรงแรม กรุงทอง

จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม กรุงทอง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง อุบลราชธานี
 • ระดับ : 3 ดาว
 • ราคา : 450 - 1,200 บาท
 • ที่อยู่ : 152 ถ.ศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4525 4200, 0 4526 0200
 • จำนวนห้อง : 116 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.krungtong.com
 • อีเมลล์ : krungtong@gmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย