ข้อมูลที่พัก: โรงแรม กิจตรง วิลล์ รีสอร์ท

จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม กิจตรง วิลล์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง อุบลราชธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 1,400 บาท
 • ที่อยู่ : 399 หมู่ 3 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4531 1655-6, 0 4528 3793, 0 4528 3797
 • จำนวนห้อง : 134 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.kittrongvill.com
 • อีเมลล์ : kittrongvill_resort@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย