ข้อมูลที่พัก: บ้านสวนพีรดา

จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

 • ชื่อโรงแรม : บ้านสวนพีรดา
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : โขงเจียม อุบลราชธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 350 - 1,000 บาท
 • ที่อยู่ : 138/1 ถ.ภู่กำชัย ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34200
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4535 1028, 0 4535 1391, 08 6649 0804
 • จำนวนห้อง : 22 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.bannsuanpeerada.com
 • อีเมลล์ : bannsuan_peerada@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย