ข้อมูลที่พัก: โรงแรม เปรมกลม

จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม เปรมกลม
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เดชอุดม อุบลราชธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 250 - 400 บาท
 • ที่อยู่ : 25 ถ.บุญจัน ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4536 1271, 08 5102 3072
 • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย