ข้อมูลที่พัก: โรงแรม พิบูลกิจ

จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม พิบูลกิจ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 200 - 400 บาท
 • ที่อยู่ : 65/1-3 ถ.พิบูล ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4544 1201, 0 4544 1041
 • จำนวนห้อง : 30 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย