ข้อมูลที่พัก: โรงแรม อุบลอินเตอร์เนชั่นแนล

จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม อุบลอินเตอร์เนชั่นแนล
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง อุบลราชธานี
 • ระดับ : 3 ดาว
 • ราคา : 1,080 - 3,000 บาท
 • ที่อยู่ : 434 ถ.ชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4528 0999, 0 4528 3286
 • จำนวนห้อง : 151 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.uboninternationalhotel.com
 • อีเมลล์ : uboninterhotel@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย