ข้อมูลที่พัก: โฮมสเตย์บ้านลาดเจริญ

จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

 • ชื่อโรงแรม : โฮมสเตย์บ้านลาดเจริญ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เขมราฐ อุบลราชธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 200 - 500 บาท
 • ที่อยู่ : 78 หมู่ 10 ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4521 7007-8, 08 1955 5469
 • จำนวนห้อง : 15 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย