ข้อมูลที่พัก: ห้วยซัน รีสอร์ท

จังหวัดยโสธร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร

 • ชื่อโรงแรม : ห้วยซัน รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เลิงนกทา ยโสธร
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 400 - 3,000 บาท
 • ที่อยู่ : 174 หมู่ 2 ถนนสวาท-หนองแสง ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4578 1844-5, 0 9844 8185
 • จำนวนห้อง : 29 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย