ข้อมูลที่พัก: เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ โฮเต็ล

จังหวัดยโสธร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร

  • ชื่อโรงแรม : เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ โฮเต็ล
  • สถานที่ : เมือง ยโสธร
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 800 - 1,650 บาท
  • ที่อยู่ : 36 ถนนประปา หน้าศาลากลางจังหวัด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4572 4848-55
  • จำนวนห้อง : 119 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย