ข้อมูลที่พัก: 99 รีเจ้นท์

จังหวัดยโสธร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร

  • ชื่อโรงแรม : 99 รีเจ้นท์
  • สถานที่ : เมือง ยโสธร
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 350 - 350 บาท
  • ที่อยู่ : 567 ถนนวิทยธำรงค์ (ถนนเลี่ยงเมือง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4571 1788 , 0 4572 4246-7
  • จำนวนห้อง : 43 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย