ข้อมูลที่พัก: ศุภฤกษ์มงคล

จังหวัดยโสธร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร

  • ชื่อโรงแรม : ศุภฤกษ์มงคล
  • สถานที่ : เมือง ยโสธร
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 250 - 350 บาท
  • ที่อยู่ : หลังวิทยาลัยเทคนิคยโสธร บ้านสำราญ ซอย 4 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4571 5600, 08 6308 9194
  • จำนวนห้อง : 16 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย