Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ

พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม

จังหวัดอำนาจเจริญเป็นจังหวัดตั้งใหม่ ลำดับที่ 75  เมื่อ พ.ศ. 2536  มีขนาดเล็กแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ อยู่ระหว่างจังหวัดศูนย์กลางการคมนาคม(อุบลราชธานี) กับจังหวัดเมืองท่า (มุกดาหาร)  ติดชายแดนลาว ที่อำเภอชานุมาน โดยมีแม่น้ำโขงไหลผ่าน อยู่ในกลุ่มจังหวัดอนุภูมิภาคอีสานตอนล่าง ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี  ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยขึ้นอยู่กับนครเขมราฐ ต่อมาจึงได้ย้ายมาขึ้นต่อเมืองอุบลราชธานี จนกระทั่งได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536

พื้นที่ในชนบทต่างๆ ทุกอำเภอ ในจังหวัดมีสภาพเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะ และมีแหล่งท่องเที่ยวกระจายอยู่ทั่วไป เช่น ถ้ำแสงเพชร วัดพระเหลา วัดพุทธอุทยาน ริมฝั่งแม่นำโขง อำเภอชานุมาน นอกจากนี้ในบางชุมชน ก็มีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ซึ่งสามารถพัฒนาให้แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ได้เป็นอย่างดี อำนาจเจริญแม้จะเป็นเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบแต่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าชมทั้งวัดวาอาราม ธรรมชาติที่สวยงามและหัตถกรรมฝีมือชาวบ้านที่น่าซื้อเป็นของใช้ ของฝาก

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรและอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และติดต่อกับอำเภอเขมราฐ อำเภอกุดข้าวปุ้น และอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเลิงนกทา อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ประวัติศาสตร์ จังหวัดอำนาจเจริญ  ข้อมูลจังหวัดอำนาจเจริญ             

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ

การเดินทางไปยังอำนาจเจริญ

รถยนต์

จากกรุงเทพฯใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ถึงนครราชสีมา จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 226 นครราชสีมา-สุรินทร์ และใช้ทางหลวงหมายเลข 214 สุรินทร์-อำเภอสุวรรณภูมิ แล้วแยกขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 202 ผ่านจังหวัดยโสธร และอำเภอป่าติ้ว ถึงจังหวัดอำนาจเจริญ รวมระยะทางประมาณ 585 กิโลเมตร หรือสามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 1 และหมายเลข 2 จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 226 นครราชสีมา-อุบลราชธานี ถึงจังหวัดอุบลราชธานี แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 212 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ รวมเป็นระยะทางประมาณ 704 กิโลเมตร

รถไฟหรือเครื่องบิน

สำหรับผู้ที่ใช้บริการทางเครื่องบิน และรถไฟจะต้องลงที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วต่อรถโดยสารมาที่จังหวัดอำนาจ เจริญอีกประมาณ 75 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง

มีทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศ สายกรุงเทพฯ-อำนาจเจริญ ออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร หมอชิต 2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2936 1880, 0 2936 0657, 0 2936 2852-66 www.transport.co.th

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดอำนาจเจริญ

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดอำนาจเจริญ

โรงแรมในจังหวัดอำนาจเจริญ

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 Next >>
โรงแรม ชิตสกนธ์ รีสอร์ท 120 บ. 600 บ. เมือง อำนาจเจริญ
โรงแรม ฝ้ายขิด 450 บ. 1,200 บ. เมือง อำนาจเจริญ
โรงแรม รับขวัญ รีสอร์ท (ทองทวี เลคไซด์ รีสอร์ท) 200 บ. 500 บ. เมือง อำนาจเจริญ
โรงแรม แอล เจ ดิ เอ็มเมอรัล 550 บ. 1,800 บ. เมือง อำนาจเจริญ
โรงแรม ฮอทไลน์ รีสอร์ท 300 บ. 1,000 บ. เมือง อำนาจเจริญ
สวนน้ำนันทรัตน์ รีสอร์ท 300 บ. 500 บ. เมือง อำนาจเจริญ
โฮมสเตย์บ้านปลาค้าว 350 บ. 700 บ. เมือง อำนาจเจริญ
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้