Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา

แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต  พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร  พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย  อ่างฤาไนป่าสมบูรณ์

“ฉะเชิงเทรา” กับ “แปดริ้ว” คือสองชื่อที่เรียกขานเมืองนี้ “ฉะเชิงเทรา” เป็นชื่อที่ใช้ในทางราชการ ส่วน “แปดริ้ว” เป็นภาษาท้องถิ่นที่ชาวบ้านใช้เรียกกันมาช้านาน ซึ่งทั้งสองชื่อต่างก็มีเรื่องเล่าขานถึงความเป็นมาอย่างหลากหลายและมีสีสัน

ชื่อ “แปดริ้ว” นั้น ได้มาจากคำบอกเล่าต่อกันมาว่า ในเมืองนี้มีปลาช่อนขนาดใหญ่ชุกชุม เมื่อนำมาตากทำเป็นปลาแห้งจะต้องแล่เนื้อปลาถึง 8 ริ้ว ส่วนคำว่า “ฉะเชิงเทรา” นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีบางท่านจึงมีความเห็นว่า น่าจะเพี้ยนมาจากคำเขมรว่า “สตึงเตรง” หรือ “ฉ่ทรึงเทรา” ซึ่งแปลว่า “คลองลึก” เพราะเมืองฉะเชิงเทราตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำบางปะกง เป็นไปได้ว่าชาวเมืองในสมัยโบราณอาจจะเรียกแม่น้ำบางปะกงว่า “คลองลึก” หรือคลองใหญ่ ตามลักษณะที่มองเห็น

แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีความเห็นต่างออกไปอีกว่า ชื่อ “ฉะเชิงเทรา” น่าจะเพี้ยนจาก “แสงเชรา” หรือ “แซงเซา” หรือ “แสงเซา” อันเป็นชื่อเมืองที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชเสด็จไปตีได้ ตามที่พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐกล่าวไว้มากกว่า เพราะการออกเสียงใกล้เคียงกันมาก ยิ่งเมื่อประกอบความคิดที่ว่า เมืองตั้งขึ้นในตอนต้นกรุงศรีอยุธยา อันเป็นเวลาที่ชื่อเสียงเรียงนามต่างๆ น่าจะเป็นคำไทยหมดแล้ว โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน อย่างนนทบุรี นครไชยศรีและสาครบุรี ซึ่งล้วนแต่มีเชื้อสายไทยอิทธิพลอินเดีย ยิ่งทำให้น่าเชื่อว่าเมืองนี้ไม่ใช่คำเขมร หากแต่เป็นคำไทยที่เพี้ยนมาขากชื่อเมืองในพงศาวดารนี่เอง

ฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดในภาคกลาง ที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสมเด็จ พระบรมไตรโลกนาถ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงและตามลำคลองต่างๆ โดยมี “หลวงพ่อโสธร” เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวแปดริ้ว ในอดีตฉะเชิงเทรามีฐานะเป็นเมืองจัตวาอยู่ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ต่อมาเปลี่ยนมาขึ้นอยู่ในสังกัดกรมมหาดไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 เรื่อยมา จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อทรงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองแผ่นดินใหม่ เมืองฉะเชิงเทราจึงมีฐานะเป็นเมืองๆ หนึ่งในมณฑลปราจีนบุรี และในปี พ.ศ. 2459 จึงได้เปลี่ยนจากเมืองเป็นจังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ประมาณ 5,370.28 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  3,344,375 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ทางทิศตะวันออกประมาณ  75  กิโลเมตร ตามทางหลวงรถยนต์หมายเลข  304  และประมาณ  100  กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข  3  หรือประมาณ  90  กิโลเมตร ตามทางหลวงรถยนต์หมายเลข 34  แยกเข้าหมายเลข 314 และประมาณ  61  กิโลเมตร ตามทางรถไฟสายตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

  • ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี
  • ทิศใต้               ติดต่อกับ  จังหวัดชลบุรี อ่าวไทย และจังหวัดจันทบุรี
  • ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว
  • ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ  จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี และ กรุงเทพมหานคร

ประวัติศาสตร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  ข้อมูลจังหวัดฉะเชิงเทรา      

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา

การเดินทางไปยังฉะเชิงเทรา

จากจังหวัดฉะเชิงเทราสามารถเดินทางไปยัง จังหวัดต่างๆ ได้เช่น ชลบุรี ระยอง สระแก้ว ปราจีนบุรี นอกจากนั้นยังมีรถประจำทางที่จะไปยังจังหวัดต่างๆ ผ่าน เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ พะเยา อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย ศรีสะเกษ

รถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ 3 เส้นทาง คือ.

  1. จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 304 ( กรุงเทพฯ - มีนบุรี – ฉะเชิงเทรา ) ระยะทาง 75 กิโลเมตร
  2. จากกรุงเทพฯไปตามทางหลวงหมายเลข 34 ( ถนนสายบางนา – ตราด ) จากนั้นเลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข 314 ( บางปะกง – ฉะเชิงเทรา ) ระยะทาง 90 กิโลเมตร
  3. จากกรุงเทพฯไปตามทางหลวงหมายเลข 3 ( ผ่านสมุทรปราการ - บางปะกง ) จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 314 ระยะทาง 100 กิโลเมตร

รถไฟ

มีบริการรถไฟออกจากสถานีหัวลำโพง ไปฉะเชิงเทราทุกวัน วันละ 11 ขบวน เที่ยวแรก 05.55 น. – เที่ยวสุดท้าย 18.25 น. ค่าโดยสาร 13 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1690, 0 2220 4334, 0 2220 4444 หรือ สถานีรถไฟฉะเชิงเทรา โทร. 0 3851 1007 หรือเว็บไซท์ www.railway.co.th

รถโดยสารประจำทาง

มีรถโดยสารปรับอากาศออกจากจากสถานีขนส่งสายเหนือ (ถนนกำแพงเพชร 2) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที (ใช้เส้นทางมอร์เตอร์เวย์) ตั้งแต่เวลา 05.20- 18.00 น.  รถออกทุกครึ่งชั่วโมงวันธรรมดามีรถออกตั้งแต่เวลา 06.00-17.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 06.00-18.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถานีขนส่งสายเหนือ(ถนนกำแพงเพชร 2)โทร. 0 2936 2852–66 ต่อ 311, 442 นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางจากสถานีขนส่งสายตะวันออก(เอกมัย) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บริษัท ฉะเชิงเทรา ขนส่ง จำกัด โทร. 0 2712 1018, 0 9749 1336 มีรถออกตั้งแต่เวลา 05.00-21.30 น. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถานีขนส่งสายตะวันออก(เอกมัย)โทร. 0 2391 2504 หรือ สถานีขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 0 3851 4482

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงแรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 Next >>
เกาะลัด รีสอร์ท 1,000 บ. 1,500 บ. คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
แกรนด์ รอยัล พลาซ่า 0 บ. 0 บ. เมือง ฉะเชิงเทรา
โกลเด้น อินน์ 300 บ. 500 บ. เมือง ฉะเชิงเทรา
คุ้มบุญส่ง 1,500 บ. 8,500 บ. บางน้ำเปรี้ยว
ใจอินทร์ 250 บ. 450 บ. เมือง ฉะเชิงเทรา
ฉัตรียา เกสเฮ้าส์ และคอนโดเทล 0 บ. 0 บ. เมือง ฉะเชิงเทรา
บังกะโลรุ่งเรือง 150 บ. 250 บ. พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
บางคล้า รีสอร์ท 500 บ. 500 บ. บางคล้า ฉะเชิงเทรา
บ้านโฮมสเตย์ชาวเกาะลัด 0 บ. 0 บ. คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
พนม 150 บ. 230 บ. พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
พนม การ์เด้น 450 บ. 450 บ. พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
มิตรสัมพันธ์ 150 บ. 350 บ. เมือง ฉะเชิงเทรา
เย็นจิตรบังกาโล 250 บ. 400 บ. เมือง ฉะเชิงเทรา
เรนโบว์ อโรคยา 0 บ. 0 บ. เมือง ฉะเชิงเทรา
โรงแรมริมฝั่งบางปะกง 200 บ. 300 บ. บางคล้า ฉะเชิงเทรา
ไร่เหมือนฝัน รีสอร์ท 600 บ. 800 บ. คลองเขื่อน
โลมา รีสอร์ท 18 บ. 1,000 บ. ข้ามโรงไฟฟ้าบางปะกง ตำบลท่าข้าม อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
วังธารา แอนด์ รีสอร์ท 1,000 บ. 3,500 บ. เมือง ฉะเชิงเทรา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 600 บ. 600 บ. พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
สัมมนาคารบางปะกงปาร์ค (สถาบันราชภัฏราชนครินทร์) 500 บ. 700 บ. เมือง ฉะเชิงเทรา
อเมซอน รีสอร์ท 200 บ. 500 บ. บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
แฮปปี้โฮม 200 บ. 350 บ. เมือง ฉะเชิงเทรา
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้