Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

ดอยสุเทพเป็นศรี  ประเพณีเป็นสง่า   บุปผาชาติล้วนงามตา  นามล้ำค่านครพิงค์

นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ หรือเวียงพิงค์ อดีตราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนา สถาปนาโดยพญามังราย หรือพระเจ้าเม็งรายมหาราช ปฐมกษัตรย์แห่งล้านนา สร้างในยุคสมัยเดียวกับอาณาจักรสุโขทัย มีตำนานเล่าว่าเมื่อครั้งที่กำลังพิจารณาทำเลเพื่อสร้างเมืองนั้น พญามังรายได้เชิญพ่อขุนรามคำแหง และพ่อขุนงำเมืองแห่งพะเยา มาร่วมตัดสินใจด้วยในฐานะพระสหายร่วมน้ำสาบานของพระองค์ อีก 400 ปีต่อมา ล้านนาเข้ามารวมกับอาณาจักรสยามตั้งแต่ พ.ศ.2317 เมื่อพระเจ้าตากสินยกทัพไปช่วยขับไล่พม่าที่ปกครองล้านนามาเกือบ 200 ปีเป็นผลสำเร็จ ปัจจุบันเชียงใหม่นับเป็นเมืองใหญ่และสำคัญที่สุดของภาคเหนือ และในขณะเดียวกันก็ยังเป็นเมืองที่รวบรวมศิลปกรรม โบราณวัตถุ ตลอดจนวัฒนธรรมดั้งเดิมของล้านนาเอาไว้

สภาพพื้นที่ของเชียงใหม่จะเป็นป่าในเทือกเขาสูงต่ำสลับซับซ้อน เป็นเทือกเขาที่ต่อเนื่องเป็นเทือกเดียวกับเทือกเขาหิมาลัย มียอดดอยอินทนนท์ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดและสูงที่สุดในประเทศไทย มีที่ราบอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำปิงซึ่งเป็นที่ตั้งของตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ป่า อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติถึง 13 อุทยาน และอีก 1 วนอุทยาน เป็นการบ่งบอกว่าในเชียงใหม่มีธรรมชาติที่ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี ซึ่งก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่มากมายกระจายอยู่ทั่วไป เมื่อประกอบเข้ากับสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็นที่สูง มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25 องศาเซลเซียส เมื่อถึงหน้าหนาวอากาศจะหนาวเย็นมากขึ้น พืชพรรณไม้เมืองหนาวที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และที่เพาะปลูกใหม่ เจริญเติบโตผลิดอกออกผลอย่างดี โดยเฉพาะไม้ดอกซึ่งที่เชียงใหม่เป็นแหล่งไม้ดอกทั้งไม้เมืองร้อนและไม้เมืองหนาวที่สำคัญของไทย เมื่อถึงฤดูออกดอก ก็จะชูช่อสะพรั่งสวยงามไปทั้งเมือง

เชียงใหม่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามมาก และมีชื่อเสียงทั้งในหมู่คนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่หลายแห่ง จุดชมวิวห้วยน้ำดัง จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและชมทะเลหมอกยามเช้าที่สวยงามมาก ดอยอินทนนท์ ที่นอกจากเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของไทยแล้วยังมีน้ำตกสวยๆเช่น น้ำตกแม่ยะ น้ำตกแม่กลาง น้ำตกวชิรธาร สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ ซึ่งเป็นสถานีวิจัยดอกไม้เมืองหนาวเป็นหลัก พรรณไม้ที่ปลูกมากที่สุดคือเบญจมาศที่มีสีสันสดใส  สะพานข้ามช่องเขาขาดที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก ทีมียอดดอยชื่อดังอย่างเช่น ดอยอ่างขาง ดอยฟ้าห่มปก เป็นต้น ด้วยความที่นครเชียงใหม่แห่งนี้ มีความเป็นมาต่อเนื่องกันถึง 700 ปี เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแห่งล้านนา เราจะได้เห็นวัดวาอาราม สวยงามในศิลปกรรมแบบล้านนา เช่น วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่นับตั้งแต่โบราณกาล  ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร  วัดสำคัญคู่เมืองจอมทองและเป็นที่เคารพสักการะของชาวเหนือโดยทั่วไป วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดใหญ่กลางใจเมืองและยังเป็นที่ตั้งเสาหลักเมือง หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองเชียงใหม่ และวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น เชียงใหม่ยังเป็นที่ตั้งของโครงการหลวง หลายโครงการ ซึ่งทุกแห่งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมาก เช่น โครงการหลวงดอยอินทนนท์ ที่เป็นสถานีวิจัยเกษตรเมืองหนาว มีแปลงปลูกไม้ดอกเมืองหนาวที่สวยงาม  สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  ชมแปลงทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาว ได้แก่ ท้อ บ๊วย พลัม พืชผักเมืองหนาว เช่น แครอท ผักสลัดต่าง และจำหน่ายผลิตผลตามฤดูกาลที่ปลูกในโครงการฯ

เชียงใหม่ในวันนี้ ถือว่าเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในพื้นภาคเหนือของไทย ในเชียงใหม่ มีความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เชียงใหม่มีโรงแรมที่พักทุกระดับ มีสนามบินนานาชาติ มีระบบคมนาคมดีพอสมควร มีสถานบันเทิงหลายแห่งที่นำเสนอศิลปของชาวเหนือ มีธุรกิจที่รองรับธุรกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ และที่สำคัญยิ่ง เชียงใหม่ ยังมีวิถีคนเมืองที่ได้ชื่อว่ามีความอ่อนหวาน ความเอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ เป็นเสน่ห์ของชาวเมืองเหนือ เป็นเสน่ห์แห่ง....เวียงพิงค์

อาณาเขตติดต่อ

  • ทิศเหนือ รัฐฉานของสหภาพพม่า โดยมีดอยผีปันน้ำของดอยคำ ดอยปกกลา ดอยหลักแต่ง ดอยถ้ำป่อง ดอยถ้วย ดอยผาวอก และดอยอ่างขางอันเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาแดนลาว เป็นเส้นกั้นอาณาเขต
  • ทิศใต้ อำเภอสามเงา อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง (จังหวัดตาก) มีร่องน้ำแม่ตื่นและดอยผีปันน้ำ ดอยเรี่ยม ดอยหลวงเป็นเส้นกั้นอาณาเขต
  • ทิศตะวันออก อำเภอแม่จัน อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า (จังหวัดเชียงราย) อำเภอเมืองปาน อำเภอเมืองลำปาง (จังหวัดลำปาง) อำเภอบ้านธิ อำเภอเมืองลำพูน อำเภอป่าซาง อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอลี้ (จังหวัดลำพูน) ส่วนที่ติดจังหวัดเชียงรายและลำปางมีร่องน้ำลึกของแม่น้ำกก สันปันน้ำดอยซาง ดอยหลุมข้าว ดอยแม่วัวน้อย ดอยวังผา และดอยแม่โตเป็นเส้นกั้นอาณาเขต ส่วนที่ติดจังหวัดลำพูนมีดอยขุนห้วยหละ ดอยช้างสูง และร่องน้ำแม่ปิงเป็นเส้นกั้นอาณาเขต
  • ทิศตะวันตก อำเภอปาย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) มีดอยผีปันน้ำ ดอยกิ่วแดง ดอยแปรเมือง ดอยแม่ยะ ดอยอังเกตุ ดอยแม่สุรินทร์ ดอยขุนยวม ดอยหลวง และร่องแม่ริด แม่ออย และดอยผีปันน้ำดอยขุนแม่ตื่นเป็นเส้นกั้นอาณาเขต

ประวัติศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่   ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่                                                

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

การเดินทางไปยังเชียงใหม่

รถยนต์

รถไฟ

รถโดยสารประจำทาง

เครื่องบิน


การคมนาคมภายในตัวจังหวัด จ.เชียงใหม่

ท่ารถถนนช้างเผือกมีรถโดยสารประจำทางไปยังอำเภอต่างๆ ในเชียงใหม่

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์จังหวัด ถ.โชตนา โทร. 0 5321 9092, 0 5322 1047, 0 5321 9291

ที่ว่าการอำเภอเมือง ถ.อินทวโรรส โทร. 0 5322 1016, 0 5322 2636

เทศบาลนครเชียงใหม่ ถ.วิชยานนท์ โทร. 0 5325 2484, 0 5335 3486, 0 5325 2488

สำนักงานท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่ ถ.ไปรษณีย์ โทร. 0 5325 2557

สภอ.เมือง ถ.ราชดำเนิน โทร. 0 5327 6458, 0 5327 6040

ตำรวจท่องเที่ยว ถ.เชียงใหม่-ลำพูน โทร. 0 5324 2966, 0 5324 8130

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ถ.สนามบิน โทร. 0 5327 0224, 0 5327 0222, 0 5327 0223

ตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ ถ.สนามบิน โทร. 0 5327 7510, 0 5320 1755

ศุลกากรเชียงใหม่ ถ.สนามบิน โทร. 0 5327 0660-1

สถานีขนส่งอาเขต ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง โทร. 0 5324 2664

สถานีรถไฟ ถ.เจริญเมือง โทร. 0 5324 5363-4

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ถ.สุเทพ โทร. 0 5322 1517-8, 0 5322 1075

มูลนิธิโครงการหลวง ถ.สุเทพ โทร. 0 5345 0107

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่

โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Next >>
296 เดอะ รัตนัย เรสสิเดนท์ 1,290 บ. 2,590 บ. เมือง เชียงใหม่
กรินทร์ทิพย์ วิลเลจ 1,800 บ. 24,000 บ. เมือง เชียงใหม่
กรีน ทิวลิป 250 บ. 850 บ. เมือง เชียงใหม่
กรีนแดง 1,000 บ. 2,500 บ. ดอยหล่อ เชียงใหม่
กรีนพาเลซ 450 บ. 550 บ. เมือง เชียงใหม่
กรีนลอดจ์ 300 บ. 400 บ. เมือง เชียงใหม่
กรีนเลค รีสอร์ท 1,100 บ. 8,000 บ. เมือง เชียงใหม่
กรีนวิว อินเตอร์เนชั่นแนล รีสอร์ท แอนด์ สปา 2,500 บ. 9,000 บ. แม่ริม เชียงใหม่
กฤษดาดอย รีสอร์ท 4,500 บ. 15,000 บ. หางดง เชียงใหม่
การ์เด้น โฮม 380 บ. 800 บ. แม่อาย เชียงใม่
กาแล เกสท์เฮาส์ 950 บ. 1,150 บ. เมือง เชียงใหม่
กินรีเพลส 300 บ. 1,800 บ. เมือง เชียงใหม่
เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท 1,655 บ. 2,600 บ. สันป่าตอง เชียงใหม่
แก๊ป เฮ้าส์ 370 บ. 700 บ. เมือง เชียงใหม่
โกลเด้นคิวปิดส์ 1,400 บ. 2,950 บ. สันทราย เชียงใหม่
โกลเด้นท์ อินน์ 350 บ. 550 บ. เมือง เชียงใหม่
เขาไกรลาศ รีสอร์ท 800 บ. 3,000 บ. ฮอด เชียงใหม่
คลับเฮาส์ อินน์ 0 บ. 0 บ. แม่ริม เชียงใหม่
ควีนวิคตอเรีย อินน์ 0 บ. 0 บ. เมือง เชียงใหม่
คาวบอย รีสอร์ท 1,200 บ. 1,200 บ. สารภี เชียงใหม่
คำม่อนเพลส 800 บ. 800 บ. เมือง เชียงใหม่
คิมเฮ้าส์ 350 บ. 550 บ. เมือง เชียงใหม่
คุ้มพระยา สปา รีสอร์ท 0 บ. 0 บ. เมือง
คุ้มรักแก้ว แอน แอนทิค รีสอร์ท โฮเต็ล 2,800 บ. 8,000 บ. แม่ริม เชียงใหม่
คุ้มเวียงแหง 500 บ. 500 บ. เวียงแหง เชียงใหม่
เคียงดาวรีสอร์ท 900 บ. 5,000 บ. สันทราย เชียงใหม่
แคนดี้ เฮาส์ 180 บ. 300 บ. เมือง เชียงใหม่
แคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ 3,531 บ. 7,400 บ. เมือง เชียงใหม่
โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ 600 บ. 2,000 บ. เมือง เชียงใหม่
ฆ้องคอร์ท เกสท์เฮ้าส์ 350 บ. 400 บ. เมือง เชียงใหม่
จอย เฮาส์ 1,500 บ. 3,000 บ. เมือง เชียงใหม่
จันทร์เกษม 150 บ. 500 บ. แม่อาย เชียงใหม่
จัสมิน ไรซ์ วิลเลจ รีสอร์ท 2,900 บ. 6,200 บ. ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
จินตนา โคโคนัท เกสท์เฮาส์ 200 บ. 250 บ. เมือง เชียงใหม่
จี จี สมเพชร 150 บ. 400 บ. เมือง เชียงใหม่
จีรัง เฮลท์ รีสอร์ท 5,000 บ. 7,000 บ. แม่ริม เชียงใหม่
จูลี่ เกสท์เฮาส์ 100 บ. 200 บ. เมือง เชียงใหม่
เจ บี เฮาส์ 100 บ. 150 บ. เมือง เชียงใหม่
ชญยล บูติค ลอดจ์ แอนด์ วิลล่า 1,600 บ. 3,500 บ. เมือง เชียงใหม่
ชมดอย เฮ้าส์ 400 บ. 1,200 บ. เมือง เชียงใหม่
ชมดอยคอนโดเทล 500 บ. 800 บ. เมือง เชียงใหม่
ชวาลา 150 บ. 250 บ. เมือง เชียงใหม่
ช้างเผือก 700 บ. 700 บ. เมือง เชียงใหม่
ชาโต เชียงใหม่ 890 บ. 2,000 บ. เมือง เชียงใหม่
ชาร์โคลเฮาส์ 1,400 บ. 4,600 บ. เมือง เชียงใหม่
ชีคอลันซ์ เกสท์เฮ้าส์ 250 บ. 300 บ. เมือง เชียงใหม่
ชีวีวนา บูติค รีสอร์ทแอนด์ สปา 1,500 บ. 3,760 บ. เมือง เชียงใหม่
เชส อัลเลน เบด แอนด์ เบรคฟรัส 250 บ. 300 บ. เมือง เชียงใหม่
เชียงคำ 250 บ. 350 บ. เมือง เชียงใหม่
เชียงดาวอินน์ 500 บ. 1,500 บ. เชียงดาว เชียงใหม่
เชียงดาวฮิลล์ รีสอร์ท 900 บ. 9,000 บ. เชียงดาว เชียงใหม่
เชียงมั่น เรสซิเดนซ์ 1,050 บ. 1,050 บ. เมือง เชียงใหม่
เชียงใหม่ แกรนด์วิว 1,200 บ. 2,000 บ. เมือง เชียงใหม่
เชียงใหม่ คริสตี้ เฮาส์ 200 บ. 350 บ. เมือง เชียงใหม่
เชียงใหม่ ทราเวล ลอดจ์ 450 บ. 650 บ. เมือง เชียงใหม่
เชียงใหม่ พลาซ่า 600 บ. 12,100 บ. เมือง เชียงใหม่
เชียงใหม่ เพรสซิเด้นท์ 500 บ. 960 บ. เมือง เชียงใหม่
เชียงใหม่ ฟลอร่า 500 บ. 700 บ. เมือง เชียงใหม่
เชียงใหม่ ภูคำ 900 บ. 6,500 บ. เมือง เชียงใหม่
เชียงใหม่ ภูเวียง 350 บ. 500 บ. เมือง เชียงใหม่
เชียงใหม่ รัตนโกสินทร์ 1,200 บ. 4,500 บ. เมือง เชียงใหม่
เชียงใหม่ ลักกี้ อินน์ 250 บ. 500 บ. เมือง เชียงใหม่
เชียงใหม่ เลคไซด์ วิลล์ 800 บ. 2,400 บ. สารภี เชียงใหม่
เชียงใหม่ ไวท์ ชาเล่ต์ 900 บ. 1,500 บ. เมือง เชียงใหม่
เชียงใหม่ ออคิด 2,400 บ. 15,000 บ. เมือง เชียงใหม่
เชียงใหม่ อินน์ 200 บ. 350 บ. เมือง เชียงใหม่
เชียงใหม่ เอส พี 790 บ. 1,800 บ. เมือง เชียงใหม่
เชียงใหม่ ฮิพ เกสท์เฮาส์ 500 บ. 650 บ. เมือง เชียงใหม่
เชียงใหม่ ฮิลล์ 1,600 บ. 4,000 บ. เมือง เชียงใหม่
เชียงใหม่ ไฮแลนด์ กอล์ฟแอนด์สปา รีสอร์ท 2,500 บ. 2,500 บ. แม่ออน เชียงใหม่
เชียงใหม่การ์เด้น เกสท์เฮ้าส์ 200 บ. 400 บ. เมือง เชียงใหม่
เชียงใหม่การ์เดน 660 บ. 2,500 บ. เมือง เชียงใหม่
แชงกรีล่า 10,700 บ. 45,080 บ. เมือง เชียงใหม่
โชคชัยโฮม 520 บ. 1,000 บ. เมือง เชียงใหม่
โชคทวี แมนชั่น 350 บ. 400 บ. เมือง เชียงใหม่
โชคธานี 290 บ. 1,200 บ. ฝาง เชียงใหม่
ไชยมงคล 2,400 บ. 3,000 บ. หางดง เชียงใหม่
ซาร่า เกสท์เฮาส์ 150 บ. 350 บ. เมือง เชียงใหม่
ซิตี้ รีสอร์ท 1,000 บ. 1,200 บ. เมือง เชียงใหม่
ซิเรนนิตี้ 1,200 บ. 1,500 บ. เมือง เชียงใหม่
ซิลเวอร์เพลส โฮเต็ล 390 บ. 800 บ. เชียงใหม่ เชียงใหม่
ซี เอช เชียงใหม่ 850 บ. 2,125 บ. เมือง เชียงใหม่
ซี แอนด์ ซี ทีค เฮาส์ 80 บ. 350 บ. เมือง
ซูวีเนีย เกสท์เฮาส์ 250 บ. 600 บ. เมือง เชียงใหม่
ซูเวเนียร์ เกสต์เฮาส์ 150 บ. 400 บ. เมือง เชียงใหม่
เซ็นเตอร์ พาร์ค 1,200 บ. 1,400 บ. เมือง เชียงใหม่
เซ็นเตอร์เพลส 150 บ. 450 บ. เมือง
เซ็นทรัล ฮิลล์ เพลส 1,250 บ. 1,250 บ. เมือง เชียงใหม่
เซ็นทารา ดวงตะวัน 1,489 บ. 3,589 บ. เมือง เชียงใหม่
เฌอแตม เกสท์เฮาส์ 140 บ. 200 บ. เมือง เชียงใหม่
ณวสรวง รีสอร์ท 290 บ. 1,500 บ. แม่แจ่ม เชียงใหม่
ดรีมฮอลิเดย์ วิลล่า 800 บ. 1,500 บ. เมือง เชียงใหม่
ดวงกมล 500 บ. 1,500 บ. เมือง เชียงใหม่
ดอกลำไย แคมป์ปิ้ง รีสอร์ท 700 บ. 1,500 บ. เมือง เชียงใหม่
ดอยคำคันทรีโฮม 0 บ. 0 บ. เมือง เชียงใหม่
ดอยคำรีสอร์ท 1,800 บ. 7,500 บ. เมือง เชียงใหม่
ดอยฝรั่งบังกะโล ฮอลิเดย์รีสอร์ท 535 บ. 860 บ. พร้าว เชียงใหม่
ดอยวิว เชียงใหม่ 800 บ. 3,000 บ. เมือง เชียงใหม่
ดาเรศ 100 บ. 150 บ. เมือง เชียงใหม่
ดาวทาวน์ อินน์ 1,915 บ. 6,584 บ. เมือง เชียงใหม่
ดิ อินเตอร์เนชั่นแนล เชียงใหม่ (วาย เอ็ม ซี เอ) 300 บ. 1,600 บ. เมือง เชียงใหม่
ดิ เอ็มพลาย 1,350 บ. 3,000 บ. เมือง เชียงใหม่
ดิ เอมเพลส 3,112 บ. 20,110 บ. เมือง เชียงใหม่
ดิ แอดเวนเจอร์ 3,500 บ. 14,000 บ. เมือง เชียงใหม่
ดี.เจ. 120 บ. 250 บ. ฝาง เชียงใหม่
ดุสิต ดีทู เชียงใหม่ 6,000 บ. 20,000 บ. เมือง เชียงใหม่
เดอ นาคา 4,500 บ. 9,600 บ. เมือง เชียงใหม่
เดอะ เชดี เชียงใหม่ 11,440 บ. 17,200 บ. เมือง เชียงใหม่
เดอะ เชียงใหม่ ไวท์ เฮาส์ 350 บ. 350 บ. เมือง เชียงใหม่
เดอะ ปูคา บูติก รีสอร์ท 6,000 บ. 9,200 บ. สันกำแพง เชียงใหม่
เดอะ พรอวิเดนซ์ 350 บ. 2,250 บ. เมือง เชียงใหม่
เดอะ พาราไดซ์ สปา รีสอร์ท 2,825 บ. 14,129 บ. แม่ริม เชียงใหม่
เดอะ พูห์ คอทเทจ 500 บ. 1,200 บ. เมือง เชียงใหม่
เดอะ ฟอร์เรส ล้านนา 1,000 บ. 1,000 บ. จอมทอง เชียงใหม่
เดอะ ฟิลด์ วิลเลจ 2,500 บ. 5,100 บ. หางดง เชียงใหม่
เดอะ แฟมิลี่ 270 บ. 800 บ. เมือง เชียงใหม่
เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เกสท์เฮาส์ (ท่าน้ำเกสท์เฮ้าส์) 300 บ. 600 บ. เมือง เชียงใหม่
เดอะ ริเวอร์วิว พอยต์ รีสอร์ท 1,500 บ. 3,000 บ. แม่ริม เชียงใหม่
เดอะ ล็อก ออฟ พาราดีส 1,500 บ. 6,000 บ. สันกำแพง เชียงใหม่
เดอะเนส เบด แอนด์ เบรคฟาสต์ 800 บ. 1,000 บ. เมือง เชียงใหม่
เดอะปาร์ค เชียงใหม่ 2,514 บ. 9,815 บ. เมือง เชียงใหม่
ตรีญาณรส โคโลเนียลเฮาส์ 3,500 บ. 3,500 บ. เมือง เชียงใหม่
ตีฆ้อง เรสสิเดนซ์ 700 บ. 1,000 บ. เมือง เชียงใหม่
ตูบนายา 800 บ. 1,500 บ. เมือง เชียงใหม่
เต๋า การ์เด้น เฮลท์ สปา แอนด์ รีสอร์ท 2,450 บ. 4,130 บ. ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
ทรายมูลบุรี รีสอร์ท 1,400 บ. 3,500 บ. ไชยปราการ เชียงใหม่
ทราเวลเลอร์ อินน์ 550 บ. 1,200 บ. เมือง เชียงใหม่
ทรี ซิส เบด แอนด์ เบรคฟัส 1,000 บ. 1,300 บ. เมือง
ทรี ซิส วาเคชั่น ลอดจ์ 1,650 บ. 1,650 บ. เมือง เชียงใหม่
ทรีบี บูติค เบด แอนด์ เบรคฟาสต์ 1,800 บ. 2,500 บ. เมือง เชียงใหม่
ท็อป นอร์ธ เกสท์เฮ้าส์ 400 บ. 600 บ. เชียงใหม่
ท็อป นอร์ธ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 700 บ. 1,200 บ. เมือง เชียงใหม่
ทัชสตาร์ รีสอร์ท 1,300 บ. 6,000 บ. จอมทอง เชียงใหม่
ท่าตอน ชาเล่ย์ 1,200 บ. 2,200 บ. แม่อาย เชียงใหม่
ท่าตอนริเวอร์วิว รีสอร์ท 1,500 บ. 3,500 บ. แม่อาย เชียงใหม่
ท่าแพ เกสท์เฮาส์ 120 บ. 180 บ. เมือง เชียงใหม่
ท่าแพเพลส 650 บ. 1,500 บ. เมือง เชียงใหม่
ท่าแพอินน์ 200 บ. 350 บ. เมือง เชียงใหม่
ทิพย์ แทรเวิล เกสท์เฮาส์ 100 บ. 150 บ. เม่อาย เชียงใหม่
ทิพย์ดารารัตน์ 120 บ. 200 บ. ฝาง เชียงใหม่
ที วาน่า 2,800 บ. 15,000 บ. เมือง เชียงใหม่
ทีรูม เกสท์เฮ้าส์ 350 บ. 550 บ. เมือง
แทนเจอร์รีน 950 บ. 1,050 บ. ฝาง เชียงใหม่
แทมมาริน วิลเลจ 4,200 บ. 18,000 บ. เมือง เชียงใหม่
ไทยแลนด์ เกสท์เฮาส์ 150 บ. 350 บ. เมือง เชียงใหม่
ธนา เกสท์เฮาส์ 150 บ. 250 บ. เมือง เชียงใหม่
ธนาสิริ เกสท์เฮ้าส์ 250 บ. 400 บ. เมือง เชียงใหม่
ธนิตา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท 900 บ. 3,900 บ. สารภี เชียงใหม่
ธัญญา เกสท์เฮาส์ 80 บ. 120 บ. เมือง เชียงใหม่
ธาตุคำ วิลเลจ 900 บ. 1,500 บ. เมือง เชียงใหม่
ธารทองลอดจ์ 1,200 บ. 4,000 บ. แม่ออน เชียงใหม่50130
ธาราบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา 0 บ. 0 บ. หางดง เชียงใหม่
ธาริน 970 บ. 3,000 บ. ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)
นครพิงค์ พาเลซ 700 บ. 1,000 บ. เมือง
นครพิงค์ 800 บ. 1,200 บ. เมือง เชียงใหม่
นครใหม่ ลอดจ์ 60 บ. 360 บ. เมือง เชียงใหม่
นนธนันท์ 500 บ. 500 บ. เมือง เชียงใหม่
นอนนี่ เกสท์เฮาส์ 200 บ. 600 บ. เมือง เชียงใหม่
นอร์ท ไทยแลนด์ แอดแวนเจอร์ 500 บ. 500 บ. เมือง เชียงใหม่
นอร์ธเทิร์น เฮอริเทจ รีสอร์ทแอนด์สปา 1,600 บ. 4,500 บ. สันกำแพง เชียงใหม่
นอร์ธสตาร์ 150 บ. 350 บ. เมือง เชียงใหม่
นันทวรรษาลอดจ์ 890 บ. 1,090 บ. เมือง เชียงใหม่
นันทวัน เกสท์เฮาส์ 600 บ. 1,000 บ. เมือง เชียงใหม่
น้ำพุร้อนสันกำแพง 800 บ. 1,200 บ. กิ่งแม่ออน เชียงใหม่
นิ่มซี่เส็ง เชียงใหม่ 699 บ. 1,199 บ. เมือง เชียงใหม่
นิวมิตรภาพ 40 บ. 1,000 บ. เมือง เชียงใหม่
นิวเศรษฐกิจ 250 บ. 300 บ. เมือง เชียงใหม่
นิวเอเซีย 160 บ. 320 บ. เมือง เชียงใหม่
แนท เกสท์เฮาส์ 90 บ. 300 บ. ถนนพระปกเกล้า
โนโวเทล เชียงใหม่ 1,275 บ. 4,590 บ. เมือง เชียงใหม่
ไนซ์ เกสท์เฮาส์ 80 บ. 100 บ. เมือง เชียงใหม่
ไนซ์เพลส อินน์ 250 บ. 500 บ. เมือง เชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี รีสอร์ท 1,100 บ. 5,400 บ. หางดง เชียงใหม่
ไนท์บาซ่า อินน์ 840 บ. 1,090 บ. เมือง เชียงใหม่
บอสโซเทล อินน์ 1,200 บ. 2,500 บ. เมือง เชียงใหม่
บัวตองรีสอร์ท 100 บ. 1,000 บ. แม่แตง เชียงใหม่
บัวระวงศ์ เรซิเดนท์ 600 บ. 1,500 บ. เมือง เชียงใหม่
บัวษรี 1,000 บ. 3,000 บ. สารภี เชียงใหม่
บัวหลวง 500 บ. 1,500 บ. เมือง เชียงใหม่
บ้าน ตองเฮ้าส์ 450 บ. 2,500 บ. หางดง เชียงใหม่
บ้านกระทิง เชียงดาว รีสอร์ท 0 บ. 0 บ. เชียงดาว เชียงใหม่
บ้านกฤษดา 100 บ. 100 บ. เมือง เชียงใหม่
บ้านกลางดอย 1,648 บ. 7,770 บ. หางดง เชียงใหม่
บ้านก๋องคำ 2,500 บ. 4,700 บ. เมือง เชียงใหม่
บ้านกังหัน 800 บ. 3,500 บ. ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
บ้านแก้ว 650 บ. 800 บ. เมือง เชียงใหม่
บ้านจองคำ 350 บ. 450 บ. เมือง เชียงใหม่
บ้านชมศิรา 0 บ. 0 บ. หางดง เชียงใหม่
บ้านทองคูน 100 บ. 300 บ. เมือง เชียงใหม่
บ้านทองหลวง 1,750 บ. 5,900 บ. เมือง เชียงใหม่
บ้านท่าศาลา 8,500 บ. 13,500 บ. เมือง
บ้านเทวะมนตรา บูติค รีสอร์ท แอนด์ สปา 2,500 บ. 10,900 บ. หางดง เชียงใหม่
บ้านไทย วิลเลจ 4,500 บ. 12,000 บ. เมือง เชียงใหม่
บ้านไท 700 บ. 1,200 บ. เมือง เชียงใหม่
บ้านน้ำปิง 2,000 บ. 4,500 บ. สารภี เชียงใหม่
บ้านปลายดอย 1,000 บ. 6,000 บ. หางดง เชียงใหม่
บ้านพักโครงการหลวง อ่างขาง 800 บ. 1,440 บ. ฝาง เชียงใหม่
บ้านพักชาวแพ 100 บ. 150 บ. แม่อาย เชียงใหม่
บ้านพักทัศนาจร เชียงใหม่ 0 บ. 0 บ. เมือง เชียงใหม่
บ้านพักนานาชาติเซ็นเตอร์เพลส เชียงใหม่ 200 บ. 450 บ. เมือง เชียงใหม่
บ้านพักนาหา 2,500 บ. 3,000 บ. ฝาง เชียงใหม่
บ้านพักริมทุ่ง 600 บ. 0 บ. พร้าว เชียงใหม่
บ้านพักสวนป่าแม่แจ่ม 500 บ. 2,000 บ. แม่แจ่ม เชียงใหม่
บ้านแม็กและแมกไม้ 500 บ. 3,000 บ. หางดง เชียงใหม่
บ้านเยาวชนเชียงใหม่ 350 บ. 450 บ. ทางเข้าวัดป่าพร้าวนอก
บ้านริมธาร (สวนพระรักษา) 1,200 บ. 2,000 บ. จอมทอง เชียงใหม่
บ้านเรือหางแมงป่อง 1,200 บ. 2,500 บ. เมือง เชียงใหม่
บ้านไร่ การ์เดน 500 บ. 500 บ. เมือง เชียงใหม่
บ้านไร่ยางโตน 500 บ. 6,500 บ. เชียงดาว เชียงใหม่
บ้านเลาติง 800 บ. 2,000 บ. ฝาง เชียงใหม่
บ้านสบาย สปา วิลเลจ 2,600 บ. 10,600 บ. เมือง เชียงใหม่
บ้านสบาย 500 บ. 700 บ. ฝาง เชียงใหม่
บ้านสวนกฤษณา 600 บ. 3,500 บ. หางดง เชียงใหม่
บ้านสวนกลางเวียง 1,200 บ. 1,800 บ. เมือง เชียงใหม่
บ้านสวนพีพี รีสอร์ท 300 บ. 600 บ. ฮอด เชียงใหม่
บ้านสวนเฟื่องฟ้า 2,500 บ. 15,000 บ. แม่ริม เชียงใหม่
บ้านสวนริเวอร์ไซด์รีสอร์ท 600 บ. 1,250 บ. แม่อาย เชียงใหม่
บ้านสวัสดีเชียงใหม่ 1,200 บ. 1,600 บ. เมือง เชียงใหม่
บ้านสันพระนอน เกสท์เฮาส์ 1,000 บ. 1,000 บ. เมือง เชียงใหม่
บ้านสิงห์คำ 3,500 บ. 6,500 บ. เมือง
บ้านเส-ลา 500 บ. 950 บ. เมือง เชียงใหม่
บ้านแสนดอย 3,500 บ. 15,000 บ. เมือง เชียงใหม่
บ้านโสฬส ริมปิง 4,000 บ. 6,500 บ. เมือง เชียงใหม่
บ้านหลวง รีสอร์ท 0 บ. 0 บ. ฝาง เชียงใหม่
บ้านอรพินท์ 1,600 บ. 3,800 บ. เมือง เชียงใหม่
บ้านอ้ายหล้า 300 บ. 600 บ. เมือง เชียงใหม่
บานาน่า เกสท์เฮาส์ 100 บ. 200 บ. เมือง เชียงใหม่
บี.อาร์. 300 บ. 600 บ. เมือง เชียงใหม่
บีพี เชียงใหม่ ซิตี้ 1,400 บ. 6,000 บ. เมือง เชียงใหม่
บุปผาธารา 100 บ. 1,300 บ. เมือง เชียงใหม่
บุระรัมภา บูติค รีสอร์ท 2,400 บ. 5,500 บ. เมือง เชียงใหม่
บุรี แกลลอรี่ เฮาส์ 1,600 บ. 2,000 บ. เมือง เชียงใหม่
บุหลัน บุรี รีสอร์ท 1,500 บ. 4,100 บ. หางดง เชียงใหม่
เบญ เกสท์เฮาส์ 250 บ. 250 บ. เมือง เชียงใหม่
เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่ 2,754 บ. 18,832 บ. หางดง เชียงใหม่
เบสท์ เวสเทิร์น เชียงใหม่ 2,500 บ. 5,250 บ. เมือง เชียงใหม่
แบกเป้ เฮ้าส์ 170 บ. 650 บ. เมือง เชียงใหม่
โบทานิค รีสอร์ท 2,500 บ. 7,500 บ. สะเมิง เชียงใหม่
ปรินซ์ 700 บ. 1,500 บ. เมือง เชียงใหม่
ปอง-โอ เกสท์เฮ้าส์ 450 บ. 600 บ. เมือง เชียงใหม่
ปัน ปัน เกสท์เฮาส์ 200 บ. 300 บ. เมือง เชียงใหม่
ปางทอง 330 บ. 350 บ. จอมทอง เชียงใหม่
ปางไม้สัก 700 บ. 2,400 บ. แม่ออน เชียงใหม่
ปางวิมาน เพลส 2,500 บ. 1,200 บ. เมือง เชียงใหม่
ปานวิมาน เชียงใหม่ สปา รีสอร์ท 3,900 บ. 21,600 บ. แม่ริม เชียงใหม่
ปาร์คอินธนา 690 บ. 2,500 บ. เมือง เชียงใหม่
ปาระมี เกสต์เฮาส์ 200 บ. 450 บ. เมือง เชียงใหม่
ปาล์มสปริง โฮเต็ล แอนด์ ซิตี้ รีสอร์ท 1,450 บ. 2,500 บ. เมือง เชียงใหม่
ปุรีปัน เบบี้ แกรนด์ บูติค โฮเต็ล 7,200 บ. 22,000 บ. เมือง เชียงใหม่
เปาคำ 100 บ. 120 บ. เมือง เชียงใหม่
เปียงหลวง เกสท์เฮาส์ 200 บ. 300 บ. เวียงแหง เชียงใหม่
โป่งแยงแอ่งดอย รีสอร์ท 1,500 บ. 4,000 บ. แม่ริม เชียงใหม่
พรพิงค์ ทาวเวอร์ 1,500 บ. 8,000 บ. เมือง เชียงใหม่
พรพิรุณ เวียงพิงค์ 1,500 บ. 6,000 บ. เมือง เชียงใหม่
พราวภูฟ้ารีสอร์ท 4,000 บ. 7,000 บ. แม่ริม เชียงใหม่
พลอยเกสท์เฮาส์ 100 บ. 100 บ. เมือง เชียงใหม่
พลาซ่า อินน์ 300 บ. 350 บ. เมือง เชียงใหม่
พวงแก้ว (พี.เค.) 100 บ. 200 บ. เมือง เชียงใหม่
พอร์ทิโก้ ยี่สิบเอ็ด (Portico 21) 1,700 บ. 2,500 บ. เมือง เชียงใหม่
พอร์โทเบลโล เฮาส์ 150 บ. 250 บ. เมือง เชียงใหม่
พาโกด้าอินน์ 250 บ. 900 บ. เมือง นครราชสีมา
พาราซอล อินน์ 800 บ. 1,500 บ. เมือง เชียงใหม่
พาราไดซ์ โฮเต็ลแอนด์เกสท์เฮ้าส์ 200 บ. 600 บ. เมือง เชียงใหม่
พิกุลทอง เซอร์วิส โฮม 1,500 บ. 3,500 บ. เมือง เชียงใหม่
พิงค์บุรี 500 บ. 3,000 บ. เมือง เชียงใหม่
พิงค์พยอม 400 บ. 800 บ. เมือง เชียงใหม่
พิงค์ภูเพลส 1,065 บ. 2,375 บ. เมือง เชียงใหม่
พีเจเพลส 1,500 บ. 3,000 บ. เมือง เชียงใหม่
พีเพิลเพลส ลอดจ์ 600 บ. 1,400 บ. เมือง เชียงใหม่
เพชรงาม 950 บ. 1,800 บ. เมือง เชียงใหม่
ไพรพรรณวนารีสอร์ท 600 บ. 3,000 บ. หางดง เชียงใหม่
ฟรังกี้ปานี เซอร์วิส เรสสิเด้นท์ 2,000 บ. 4,200 บ. เมือง เชียงใหม่
ฟ่อนคำวิลเลจ 3,500 บ. 25,000 บ. หางดง เชียงใหม่
ฟาง เกสท์เฮาส์ 200 บ. 300 บ. เมือง เชียงใหม่
ฟ้าไทย เกสท์เฮาส์ 300 บ. 500 บ. เมือง เชียงใหม่
ฟ้าฮ่าม ลอดจ์ 500 บ. 600 บ. เมือง เชียงใหม่
เฟิร์นพาราไดซ์ (บ้านสวนสันทราย) 2,500 บ. 6,000 บ. สันทราย เชียงใหม่
เฟื่องฟ้า เพลส 500 บ. 650 บ. เมือง เชียงใหม่
แฟง เกสท์เฮ้าส์ 200 บ. 200 บ. เมือง เชียงใหม่
แฟมิลี่ ไทรเบิ้ล เทรคกิ้ง เกสท์เฮ้าส์ 200 บ. 300 บ. เมือง
โฟร์ซีซันรีสอร์ท เชียงใหม่ 19,000 บ. 160,670 บ. แม่ริม เชียงใหม่
ภัชกิจ เฮ้าส์ 550 บ. 650 บ. เมือง เชียงใหม่
ภิญพันธ์ พาเลซ 350 บ. 600 บ. เมือง เชียงใหม่
ภูคำ อินน์ 500 บ. 1,000 บ. เมือง เชียงใหม่
ภูจาญา มินิ รีสอร์ท 1,500 บ. 3,000 บ. หางดง เชียงใหม่
ภูวาง รีสอร์ท 1,800 บ. 4,500 บ. แม่วาง เชียงใหม่
ภูสรวงเพลส 0 บ. 0 บ. เมือง เชียงใหม่
ภูอิงฟ้า รีสอร์ท (ม่อนดอยอิงฟ้า) 3,000 บ. 12,000 บ. แม่ริม เชียงใหม่
ม้ง ฮิลล์ ไทรบ์ ลอดจ์ 2,500 บ. 4,500 บ. แม่ริม เชียงใหม่
มณฑา 250 บ. 450 บ. เมือง เชียงใหม่
มณีนาราคร 1,800 บ. 15,000 บ. เมือง เชียงใหม่
มนตรา แฮ้ปปี้เฮ้าส์ 790 บ. 1,890 บ. เมือง เชียงใหม่
มนตรี 575 บ. 750 บ. เมือง เชียงใหม่
ม่อนเคียงดาว รีสอร์ท 500 บ. 1,500 บ. เชียงดาว เชียงใหม่
ม่อนจุ๊คัว รีสอร์ท 200 บ. 700 บ. เวียงแหง เชียงใหม่
ม่อนเอื้องดอย 1,500 บ. 3,000 บ. หางดง เชียงใหม่
มันดารา เฮ้าส์ 900 บ. 1,300 บ. เมือง เชียงใหม่
มันนี่ เกสท์เฮาส์ 100 บ. 150 บ. เมือง เชียงใหม่
มัมแอนด์มี รีสอร์ท 1,000 บ. 1,500 บ. ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
มานะไทย วิลเลจ เชียงใหม่ 3,100 บ. 9,000 บ. เมือง เชียงใหม่
มาริษา บูติค รีสอร์ท แอนด์ สปา 1,350 บ. 14,000 บ. เชียงดาว เชียงใหม่
มารีน่า อินน์ 800 บ. 1,450 บ. เมือง เชียงใหม่
มิดทาวน์ 150 บ. 200 บ. เมือง เชียงใหม่
มินิคอส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ เกสท์เฮ้าส์ 0 บ. 0 บ. เมือง เชียงใหม่
มูลเมือง โกลเด้น คอร์ท 400 บ. 500 บ. เมือง เชียงใหม่
เมาเท่นวิว เกสท์เฮ้าส์ 350 บ. 450 บ. เมือง เชียงใหม่
เมืองกุฎี ลอดจ์ 3,200 บ. 9,000 บ. แม่ริม เชียงใหม่
เมืองทอง 200 บ. 250 บ. เมือง เชียงใหม่
แม่กก ริเวอร์ วิลเลจ 2,450 บ. 4,450 บ. ฝาง เชียงใหม่
แม่แตง 400 บ. 1,000 บ. แม่แตง เชียงใหม่
แมนดาริน โอเรียนเต็ล ดารา เทวี 16,000 บ. 308,000 บ. เมือง เชียงใหม่
แมนดาลาเฮ้าส์ 850 บ. 1,800 บ. เมือง เชียงใหม่
แม่ปั้นดิน พ่อทำสวน 590 บ. 1,000 บ. แม่ริม เชียงใหม่
แม่ริม ลากูน 1,000 บ. 3,900 บ. แม่ริม เชียงใหม่
แม่ริมลอดจ์ รีสอร์ท 1,400 บ. 2,500 บ. แม่ริม เชียงใหม่
แม่สา รีสอร์ท 500 บ. 2,000 บ. แม่ริม เชียงใหม่
แม่สา วาเลย์ 1,400 บ. 2,800 บ. แม่ริม เชียงใหม่
ไมอามี่ 200 บ. 600 บ. เมือง เชียงใหม่
ยอดดอย รีสอร์ท 1,000 บ. 4,000 บ. หางดง เชียงใหม่
ยันตรศิริ บูติค รีสอร์ท 5,000 บ. 18,000 บ. เมือง เชียงใหม่
ยัวร์เฮ้าส์ 2 350 บ. 550 บ. เมือง เชียงใหม่
ยัวร์เฮ้าส์ 200 บ. 500 บ. เมือง เชียงใหม่
ยางคำ วิลเลจ 4,800 บ. 15,000 บ. เมือง เชียงใหม่
ยู เชียงใหม่ 3,400 บ. 4,400 บ. เมือง เชียงใหม่
ยู แอนด์ ไอ 300 บ. 600 บ. เมือง เชียงใหม่
ยูรานา บูติก โฮเต็ล 2,500 บ. 8,500 บ. เมือง เชียงใหม่
ยูเรเซีย 1,600 บ. 2,600 บ. เมือง เชียงใหม่
เยสเทอเดย์ 1,200 บ. 4,500 บ. เมือง เชียงใหม่
รติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท 11,100 บ. 60,000 บ. เมือง เชียงใหม่
ร่มเย็นการ์เด้นรีสอร์ท 1,100 บ. 1,700 บ. ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
รองเดวู เกสท์เฮ้าส์ 300 บ. 450 บ. ซอย5 ถนนราชดำเนิน
รอยัล เชียงใหม่ กอล์ฟ รีสอร์ท 1,800 บ. 7,400 บ. สันทราย เชียงใหม่
รอยัล พรรณาราย 1,200 บ. 2,200 บ. เมือง เชียงใหม่
รอยัล เพนนินซูลา 1,200 บ. 2,500 บ. เมือง เชียงใหม่
รอยัล ล้านนา 1,200 บ. 2,500 บ. เมือง เชียงใหม่
รอยัลปริ้นเซส 3,531 บ. 17,067 บ. เมือง เชียงใหม่
ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท 2,500 บ. 30,000 บ. เมือง เชียงใหม่
รัชนี แอนด์ รีสอร์ท 500 บ. 500 บ. สันทราย เชียงใหม่
รัตนา เกสท์เฮาส์ 320 บ. 450 บ. เมือง เชียงใหม่
ราชมรรคา 6,500 บ. 18,000 บ. เมือง เชียงใหม่
ราชา 120 บ. 300 บ. เมือง เชียงใหม่
ราชา เฮ้าส์ 150 บ. 450 บ. เมือง
ร้านเล่า 500 บ. 500 บ. เมือง เชียงใหม่
รามา เฮ้าส์ 250 บ. 400 บ. เมือง เชียงใหม่
ริมเขื่อน รีสอร์ท 800 บ. 2,200 บ. ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
ริมดอย รีสอร์ท 350 บ. 1,200 บ. เชียงดาว เชียงใหม่
ริมธารบ้านเมี่ยง 900 บ. 1,800 บ. ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
ริมปิง วิลเลจ 4,000 บ. 7,500 บ. เมือง เชียงใหม่
ริมปิงการ์เด้น 500 บ. 1,500 บ. เมือง เชียงใหม่
ริมปิงเรสซิเดนท์ 450 บ. 950 บ. เมือง เชียงใหม่
ริเวอร์ไซด์ เฮาส์ 500 บ. 700 บ. เมือง เชียงใหม่
ริเวอร์ปิง พาเลซ (คุ้มน้ำปิง) 1,500 บ. 3,200 บ. เมือง เชียงใหม่
ริเวอร์วิวลอดจ์ 1,450 บ. 2,200 บ. เมือง เชียงใหม่
รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง 3,000 บ. 9,000 บ. ฝาง เชียงใหม่
รุ่งเรือง 350 บ. 800 บ. เมือง เชียงใหม่
รุ่งอรุณ รีสอร์ท 1,200 บ. 1,700 บ. แม่ออน เชียงใหม่
เรจิน่า เกสท์เฮ้าส์ 400 บ. 400 บ. เมือง เชียงใหม่
เรด ฮิบิคัส 750 บ. 1,500 บ. เมือง เชียงใหม่
เรน ฟอเรสต์ บูติก 1,500 บ. 6,000 บ. เมือง เชียงใหม่
เรือนประพันธ์ 100 บ. 500 บ. แม่แตง เชียงใหม่
เรือนแพน้องแอน 100 บ. 100 บ. แม่แตง เชียงใหม่
เรือนแพสายนที 100 บ. 100 บ. ภายในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
เรือนแพเอกชัย 200 บ. 500 บ. แม่แตง เชียงใหม่
เรือนระมิงค์ 1,850 บ. 9,000 บ. เมือง เชียงใหม่
โรส เกสท์เฮ้าส์ 60 บ. 80 บ. เมือง เชียงใหม่
โรสการ์เด้น 60 บ. 60 บ. เมือง เชียงใหม่
ไร่ชาป่าเมี่ยง คอทเทจ 1,500 บ. 4,500 บ. ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
ลานนา พาเลซ 2004 1,900 บ. 5,900 บ. เมือง เชียงใหม่
ลานนา มันตรา 3,000 บ. 6,000 บ. เมือง เชียงใหม่
ลานนา แอคเซนท์ บูติค รีสอร์ท 7,800 บ. 9,800 บ. สารภี เชียงใหม่
ลานนา เฮาส์ 100 บ. 150 บ. เมือง เชียงใหม่
ลานนา เฮ้าส์ 700 บ. 1,100 บ. เมือง เชียงใหม่
ลานนาไทย เกสท์เฮ้าส์ 350 บ. 650 บ. เมือง เชียงใหม่
ลานนานคร คอนโดทาวน์ 0 บ. 0 บ. เมือง เชียงใหม่
ลานนาวดี 6,500 บ. 9,500 บ. เมือง เชียงใหม่
ลานนาวิว โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท 1,600 บ. 4,500 บ. เมือง เชียงใหม่
ล่ามช้างเฮาส์ 90 บ. 170 บ. เมือง เชียงใหม่
ลายไทย เกสท์เฮ้าส์ 650 บ. 900 บ. เมือง เชียงใหม่
ลิตเติ้ล เกสท์เฮาส์ 200 บ. 280 บ. เมือง เชียงใหม่
ลินดา เกสท์เฮ้าส์ 150 บ. 250 บ. เมือง เชียงใหม่
ลิบรา เกสท์เฮ้าส์ 300 บ. 500 บ. เมือง เชียงใหม่
ลิฟวิ่งเฮาส์ 100 บ. 250 บ. เมือง เชียงใหม่
ลิส เกสท์เฮ้าส์ 250 บ. 450 บ. เมือง เชียงใหม่
เล็กเฮ้าส์ 80 บ. 140 บ. เมือง เชียงใหม่
เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ 7,800 บ. 7,800 บ. เมือง เชียงใหม่
โลตัส ปางสวนแก้ว 2,100 บ. 6,000 บ. เมือง เชียงใหม่
ไลฟ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 1,000 บ. 3,500 บ. สันทราย เชียงใหม่
วนิลลา เพลส 630 บ. 1,000 บ. เมือง เชียงใหม่
วรรณศิษย์ เกสต์เฮาส์ 0 บ. 0 บ. เมือง เชียงใหม่
วโรรสแกรนด์พาเลซ 550 บ. 1,200 บ. เมือง เชียงใหม่
วังธาร รีสอร์ท 500 บ. 6,000 บ. ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วิน เพลส 1,400 บ. 4,000 บ. เมือง เชียงใหม่
วินเนอร์ อินน์ 650 บ. 800 บ. เมือง เชียงใหม่
วิภาเฮ้าส์ 700 บ. 900 บ. เมือง เชียงใหม่
วิริยะเฮ้าส์ 300 บ. 550 บ. เมือง เชียงใหม่
วิลล่า ดวงจำปา 2,150 บ. 3,850 บ. เมือง เชียงใหม่
วิลล่า สันทราย 2,500 บ. 6,000 บ. สันทราย เชียงใหม่
วิลเลจอินน์ (สายน้ำมิ้นท์) 400 บ. 600 บ. หางดง เชียงใหม่
วิลา วิลล่า 1,500 บ. 2,200 บ. เมือง เชียงใหม่
วิสต้า 750 บ. 950 บ. เมือง เชียงใหม่
วี.เค. เกสท์เฮ้าส์ 60 บ. 80 บ. เมือง เชียงใหม่
วีรันดา เชียงใหม่ ไฮน์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 5,900 บ. 28,000 บ. หางดง เชียงใหม่
เวสเทิร์นเฮาส์ 650 บ. 650 บ. เมือง เชียงใหม่
เวียงแก้ว 500 บ. 500 บ. ฝาง เชียงใหม่
ศรีโตเกียว 280 บ. 650 บ. เมือง เชียงใหม่
ศรีธารา 3,800 บ. 12,000 บ. เมือง เชียงใหม่
ศรีประกาศ 120 บ. 150 บ. เมือง เชียงใหม่
ศรีปิง รีสอร์ท 2,943 บ. 4,120 บ. เมือง เชียงใหม่
ศรีภัทร เกสท์เฮ้าส์ 0 บ. 0 บ. เมือง เชียงใหม่
ศรีราชวงศ์ 120 บ. 500 บ. เมือง เชียงใหม่
ศรีลานนา 60 บ. 180 บ. เมือง นครราชสีมา
ศรีวิชัย YHA 150 บ. 500 บ. เมือง เชียงใหม่
ศรีสุพรรณ เกสท์เฮ้าส์ 300 บ. 500 บ. เมือง เชียงใหม่
ศิระ โฮเทล 1,500 บ. 3,600 บ. เมือง เชียงใหม่
ศิรินาถ การ์เด้นท์ 600 บ. 4,700 บ. เมือง เชียงใหม่
สงวนมาลี เชียงใหม่ 550 บ. 1,800 บ. เมือง เชียงใหม่
สตาร์ โฮเต็ล 1,300 บ. 1,700 บ. เมือง เชียงใหม่
สตาร์โฮม 350 บ. 400 บ. ฮอด เชียงใหม่
สถานวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 690 บ. 1,800 บ. เมือง เชียงใหม่
สมหวัง 100 บ. 150 บ. เมือง เชียงใหม่
สไมล์เฮาส์บูติค 700 บ. 1,200 บ. หลังโรงพยาบาลรวมแพทย์ ประตูเชียงใหม่
สวนดอกแก้ว 380 บ. 900 บ. เมือง เชียงใหม่
สวนดอย เฮ้าส์ 950 บ. 3,000 บ. เมือง เชียงใหม่
สวนดาวเดือน รีสอร์ท 500 บ. 4,000 บ. เชียงดาว เชียงใหม่
สวนบัว รีสอร์ท แอนด์ สปา 1,400 บ. 3,500 บ. หางดง เชียงใหม่
สวนแม่แตงล้านนา รีสอร์ท 500 บ. 3,500 บ. แม่แตง เชียงใหม่
สวนรินทร์ รีสอร์ท 800 บ. 2,800 บ. แม่ริม เชียงใหม่
สวนส้มดอยสะเก็ด รีสอร์ท 1,200 บ. 1,200 บ. ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
สวนออมโชค 2,000 บ. 4,500 บ. จอมทอง เชียงใหม่
สวายเรียงรีสอร์ท 4,000 บ. 0 บ. สารภี เชียงใหม่
สะเมิง รีสอร์ท 500 บ. 3,500 บ. สะเมิง เชียงใหม่
สันกำแพง รีสอร์ท 600 บ. 1,800 บ. สันกำแพง เชียงใหม่
สันติธรรม 180 บ. 350 บ. เมือง เชียงใหม่
สายตำ 90 บ. 150 บ. เมือง เชียงใหม่
สินธนารีสอร์ท 800 บ. 1,600 บ. เมือง เชียงใหม่
สุกันทรา แคสเคด รีสอร์ท 4,970 บ. 18,000 บ. แม่ริม เชียงใหม่
สุปรีมเฮ้าส์ 150 บ. 350 บ. เมือง เชียงใหม่
สุมิตร 250 บ. 400 บ. เมือง เชียงใหม่
สุริวงศ์ 1,700 บ. 6,300 บ. เมือง เชียงใหม่
สุวรรณภูมิรีสอร์ท 500 บ. 2,800 บ. ฝาง เชียงใหม่
แสงทวี 200 บ. 380 บ. เมือง เชียงใหม่
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านช่างเคี่ยน 0 บ. 0 บ. เมือง เชียงใหม่
ห้วยแก้ว เรสสิเดนซ์ 500 บ. 1,400 บ. เมือง เชียงใหม่
หอพัก 700 ปี 600 บ. 750 บ. แม่ริม เชียงใหม่
อธิษฐาน วิลล่า 3,100 บ. 16,000 บ. เมือง เชียงใหม่
อโนดาต 700 บ. 1,800 บ. เมือง เชียงใหม่
อมตะ ล้านนา 3,500 บ. 4,500 บ. เมือง เชียงใหม่
อมารี รินคำ 1,500 บ. 5,535 บ. เมือง เชียงใหม่
อมิตี้ กรีนฮิลล์ 1,500 บ. 6,700 บ. เมือง เชียงใหม่
อโมรา ท่าแพ (ริดจิดส์ ท่าแพ) 1,883 บ. 15,000 บ. เมือง เชียงใหม่
อเวย์ สวนสวรรค์ แม่ริม 1,920 บ. 5,440 บ. แม่ริม เชียงใหม่
อังเคิลโจ เกสท์เฮาส์ 590 บ. 690 บ. เมือง เชียงใหม่
อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท 2,500 บ. 6,000 บ. สันกำแพง เชียงใหม่
อัลฟารูคส์ 360 บ. 600 บ. เมือง เชียงใหม่
อาเขต อินน์ 390 บ. 1,200 บ. เมือง เชียงใหม่
อ่างขาง ฮิลล์ รีสอร์ท 1,500 บ. 3,500 บ. ฝาง เชียงใหม่
อ่างขางวิลล่า 1,200 บ. 2,500 บ. ฝาง เชียงใหม่
อายตนะ รีสอร์ท 3,300 บ. 15,500 บ. เมือง เชียงใหม่
อาร์ต เกสท์เฮาส์ 100 บ. 100 บ. เมือง เชียงใหม่
อาวันน่า สลีป แอนด์ สวิม 450 บ. 600 บ. เมือง เชียงใหม่
อินเตอร์ อินน์ 250 บ. 350 บ. เมือง เชียงใหม่
อินทนนท์ ไฮแลนด์ 1,500 บ. 5,500 บ. จอมทอง เชียงใหม่
อินทนิล 220 บ. 650 บ. เมือง เชียงใหม่
อินสไปร์ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ 600 บ. 1,000 บ. เมือง เชียงใหม่
อิม อีโค 299 บ. 1,200 บ. เมือง เชียงใหม่
อิมพีเรียลเชียงใหม่ รีสอร์ท สปา แอนด์ สปอร์ต คลับ 1,600 บ. 3,500 บ. แม่ริม เชียงใหม่
อิมพีเรียลแม่ปิง 2,076 บ. 47,457 บ. เมือง เชียงใหม่
อิศรา 100 บ. 100 บ. เมือง เชียงใหม่
อีเกิ้ล เฮ้าส์ 1 100 บ. 150 บ. เมือง เชียงใหม่
อีเกิ้ล เฮ้าส์ 2 180 บ. 360 บ. เมือง เชียงใหม่
อีลีแกน ล้านนา 300 บ. 1,000 บ. เมือง เชียงใหม่
อุทยานล้านนารีสอร์ท 1,600 บ. 8,000 บ. หางดง เชียงใหม่
เอ ไนน์ เพลส 350 บ. 500 บ. เมือง เชียงใหม่
เอ็ม เค เกสท์เฮ้าส์ เชียงใหม่ 350 บ. 350 บ. เมือง เชียงใหม่
เอส.เค. เฮ้าส์ 300 บ. 800 บ. เมือง เชียงใหม่
เอส.จี.เฮ้าส์ 150 บ. 200 บ. เมือง เชียงใหม่
เอส.บี.เฮ้าส์ 200 บ. 350 บ. เมือง เชียงใหม่
เอื้องคำ 210 บ. 470 บ. ฝาง เชียงใหม่
แอท นิมมาน 5,000 บ. 7,000 บ. เมือง เชียงใหม่
แอท พิงค์นคร 2,000 บ. 6,500 บ. เมือง เชียงใหม่
แอท โฮม ลอด์จ 150 บ. 200 บ. เมือง เชียงใหม่
แอทโฮม เชียงใหม่ 550 บ. 990 บ. เมือง เชียงใหม่
แอปเปิ้ลเฮ้าส์ 300 บ. 600 บ. แม่อาย เชียงใหม่
แอร์พอร์ท เรสซิเดนท์ 590 บ. 1,950 บ. เมือง เชียงใหม่
ไอยรา 600 บ. 1,500 บ. เมือง เชียงใหม่
ฮอด รีสอร์ท 350 บ. 2,000 บ. ฮอด เชียงใหม่
ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท 2,400 บ. 5,400 บ. ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
ฮอลันดา มนตรี เกสท์เฮาส์ 400 บ. 500 บ. เมือง เชียงใหม่
ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ 3,280 บ. 9,400 บ. เมือง เชียงใหม่
ฮอลิเดย์การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 900 บ. 4,000 บ. เมือง เชียงใหม่
ฮิดเดน วัลเล่ย์ รีสอร์ท 1,500 บ. 1,500 บ. แม่ริม เชียงใหม่
ฮิลล์ วิลเลจ 2,500 บ. 6,000 บ. หางดง เชียงใหม่
เฮือนดอกแก้ว รีสอร์ท 2,500 บ. 3,600 บ. หางดง เชียงใหม่
เฮือนสักงาม รีสอร์ท 500 บ. 1,500 บ. แม่ริม เชียงใหม่
โฮมเพลส 250 บ. 450 บ. เมือง เชียงใหม่
โฮมสเตย์บ้านถ้ำหนองเบี้ย 100 บ. 100 บ. ไชยปราการ เชียงใหม่
โฮมสเตย์บ้านโปง 400 บ. 400 บ. สันทราย เชียงใหม่
โฮมสเตย์บ้านผานกกก 100 บ. 100 บ. แม่ริม เชียงใหม่
โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง 550 บ. 1,200 บ. กิ่งแม่ออน เชียงใหม่
โฮมสเตย์บ้านสบวิน 500 บ. 1,200 บ. แม่วาง เชียงใหม่
ไฮเวย์ 390 บ. 1,200 บ. เมือง เชียงใหม่
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้