Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี

“เมืองกาฬสินธุ์” หรือ “เมืองน้ำดำ” ซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณกาล “กาฬ” แปลว่า “ดำ” “สินธุ์” แปลว่า “น้ำ” กาฬสินธุ์จึงแปลว่า “น้ำดำ” จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย นับเป็นเมืองโบราณอีกแห่งหนึ่ง โดยมีอารยธรรมเก่าแก่สืบทอดมากว่า 1,600 ปี จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าละว้ามาก่อน ส่วนการสร้างเมืองปรากฏหลักฐานเมื่อประมาณ พ.ศ.2336 ซึ่งตรงกับช่วงต้นสมัยรัตนโกสินทร์

เมื่อประมาณ พ.ศ.2310 ตรงกับช่วงปลายสมัยกรุงธนบุรี พระเจ้าองค์เวียนดาแห่งนครเวียงจันทน์ ได้สิ้นพระชนม์  "พระเจ้าศิริบุญสาร"ได้สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินสืบแทน ต่อมาได้เกิดความขัดแย้งขึ้นในเมืองเวียงจันทน์ ท้าวโสมพะมิตรรวบรวมผู้คนอพยพจากดินแดนทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงข้ามสันเขาภูพานลงมาทางใต้และตั้งบ้าน เรือนอยู่ที่บ้านกลางหมื่น ต่อมาท้าวโสมพะมิตรได้ส่งท้าวตรัยและคณะออกเสาะหาชัยภูมิที่จะสร้างเมือง ใหม่ ใช้เวลาประมาณปีเศษ จึงพบทำเลที่เหมาะสมคือ บริเวณลำน้ำปาว และเห็นว่าแก่งสำโรงชายสงเปลือย มีดินน้ำอุดมสมบูรณ์ จึงอพยพผู้คนมาตั้งบ้านเรือน และได้จัดตั้งศาลเจ้าพ่อหลักเมือง พ.ศ. 2336 ท้าวโสมพะมิตร ได้นำเครื่องบรรณาการ คือกาน้ำสัมฤทธิ์ เข้าสวามิภักดิ์ ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี และขอตั้งบ้านแก่งสำโรงขึ้นเป็นเมือง ได้รับพระราชทานนามว่า "กาฬสินธุ์" และได้แต่งตั้งท้าวโสมพะมิตรเป็น "พระยาชัยสุนทร" ครองเมืองกาฬสินธุ์เป็นคนแรก

เมื่อ พ.ศ. 2437 เมื่อพระยาชัยสุนทร (ท้าวเก) เป็นเจ้าเมือง มีการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองแบบให้เจ้าเมืองปกครองขึ้นตรงต่อกรุงเทพ มาเป็นรูปการปกครองแบบเทศาภิบาล มีมณฑล, จังหวัด, อำเภอ, ตำบล และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตั้งให้เมืองร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดร้อยเอ็ด บรรดาหัวเมืองต่าง ๆ ให้ยุบเป็นอำเภอ คือ เมืองกาฬสินธุ์ เป็นอำเภออุทัยกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2456 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะจังหวัดร้อยเอ็ด ขึ้นเป็นมณฑล ยกฐานะอำเภออุทัยกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดกาฬสินธุ์ ขึ้นต่อมณฑลร้อยเอ็ด และมีอำนาจปกครองอำเภออุทัยกาฬสินธุ์ อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอกมลาไสย อำเภอยางตลาด โดยให้พระภิรมย์บุรีรักษ์ เป็นปลัดมณฑลประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

ต่อมาเกิดข้าวยากหมากแพง เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ การเงินฝืดเคือง จำเป็นต้องยุบจังหวัดต่าง ๆ ลงเพื่อให้สมดุลกับรายได้ของประเทศ จังหวัดกาฬสินธุ์จึงถูกยุบเป็นอำเภอขึ้นกับจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2474 ครั้นเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 จึงได้ยกเลิกมณฑล และในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2490 ได้ยกฐานะเป็น "จังหวัดกาฬสินธุ์" จนถึงปัจจุบัน

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดอุดรธานี สกลนคร
  • ทิศใต้ ติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม
  • ทิศตะวันออก  ติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด มุกดาหาร
  • ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น และอุดรธานี

ประวัติศาสตร์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ข้อมูลจังหวัดกาฬสินธุ์          

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

การเดินทางไปยังกาฬสินธุ์

รถยนต์

จากกรุงเทพฯ-กาฬสินธุ์ ใช้เส้นทาง กรุงเทพฯ-สระบุรี-นครราชสีมา (ทางหลวงหมายเลข 2) ถึงอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ต่อด้วยเส้นทางหลวงหมายเลข 23 ทางหลวงหมายเลข 213และ 209 มหาสารคาม-กาฬสินธุ์ รวมระยะทาง 519 กิโลเมตร

รถไฟ

นักท่อง เที่ยวสามารถลงได้ที่สถานีรถไฟขอนแก่น จากขอนแก่นต่อรถโดยสารประจำทางเข้าจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 78กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทางของการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 0 2223 7010,0 2223 7020 สถานีรถไฟขอนแก่น โทร. 0 43 22 1112 www.railway.co.th

รถโดยสารประจำทาง

บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถกรุงเทพฯ-กาฬสินธุ์ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานีขนส่ง จตุจักร(หมอชิต 2) โทร. 0 2936 2852-66 www.transport.co.th

เครื่องบิน

จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีสนามบิน นักท่องเที่ยวสามารถลงได้ที่จังหวัดร้อยเอ็ด แล้วต่อรถโดยสายประจำทางไปจังหวัดกาฬสินธุ์ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร สอบถามตารางเที่ยวบินได้ที่สายการบิน พี บี แอร์ โทร. 0 2261 0220 ต่อ 201-210 สำนักงานร้อยเอ็ด โทร. 0 4351 8572 www.pbair.com

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดกาฬสินธุ์

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์

โรงแรมในจังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 Next >>
9 ทีน รีสอร์ท 370 บ. 370 บ. เมือง กาฬสินธุ์
นอนพักสบาย รีสอร์ท 300 บ. 400 บ. สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
บังกะโลกาฬสินธุ์ 350 บ. 350 บ. เมือง กาฬสินธุ์
บ้านพักเรือนแพ 500 บ. 500 บ. เมือง กาฬสินธุ์
โพนทอง การ์เด้น รีสอร์ท 400 บ. 400 บ. เมือง กาฬสินธุ์
โรงแรม คุ้มหมอก รีสอร์ท 500 บ. 500 บ. คำม่วง กาฬสินธุ์
โรงแรม จริยาบังกาโล 200 บ. 400 บ. ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
โรงแรม ไพบูลย์ 200 บ. 420 บ. เมือง กาฬสินธุ์
โรงแรม ไพลิน โฮเทล 450 บ. 1,700 บ. เมือง กาฬสินธุ์
โรงแรม ริมปาว 950 บ. 3,745 บ. เมือง กาฬสินธุ์
โรงแรม สบาย สบาย 350 บ. 400 บ. เมือง กาฬสินธุ์
โรงแรม สุภัค 220 บ. 700 บ. เมือง กาฬสินธุ์
โรงแรมเกื้อพิมาน 450 บ. 450 บ. กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
โรงแรมสมเด็จโฮเต็ล 220 บ. 400 บ. สมเด็จ กาฬสินธุ์
โรงแรมแสงทอง 200 บ. 350 บ. เมือง กาฬสินธุ์
ลำพะยัง รีสอร์ท 200 บ. 350 บ. เขาวง กาฬสินธุ์
วังไทรรีสอร์ท 160 บ. 600 บ. หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
สังข์ทองรีสอร์ท 300 บ. 600 บ. ยางตลาด กาฬสินธุ์
หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโคกโก่งโฮมสเตย์ 500 บ. 8,000 บ. กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
เอ.พี. การ์เด้น เพลส 250 บ. 500 บ. เมือง กาฬสินธุ์
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้