Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดเล็กๆ แต่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานที่สุดในแผ่นดินล้านนา พบหลักฐานการตั้งชุมชนมาแล้วประมาณ 2000-3000 ปี กลุ่มชนที่นี่คือเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมที่อยู่อาศัยใน ดินแดนแถบนี้ก่อนที่จะรับวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ที่แผ่ขยายเข้ามา และผสมผสานกับวัฒนธรรมเดิม แล้วจึงเติบโตเป็นนครรัฐในพุทธศตวรรษที่ 13-19 อาณาจักรหริภุญไชย ก่อตั้งขึ้นโดยได้รับแบบอย่าง วัฒนธรรมทวารวดี จากลุ่มน้ำเจ้าพระยาในภาคกลางที่มีระเบียบแบบแผน ทั้งการปกครอง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รุ่งเรืองในด้านการค้าเศรษฐกิจ มีกษัตริย์ปกครอง ที่ต้องทำนุบำรุงศาสนา และประชาชนศรัทธาพุทธศาสนาอย่างยิ่งมีปฐมกษัตรีย์ คือ พระนางจามเทวี

นครหริภุญไชย เจริญรุ่งเรืองต่อเนื่องมาถึง 600 ปี ก็ตกอยู่ในอำนาจของพญาเม็งรายแห่งอาณาจักรล้านนา ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-21 พญามังรายได้ย้าย ศูนย์กลางการปกครองไปเชียงใหม่และให้เมืองหริภุญไชยเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนา ทำให้พุทธศาสนาประดิษฐานอย่างมั่นคงและต่อเนื่องในดินแดนหริภุญไชย จากนั้นหริภุญไชยนครก็ต้องอยู่ใต้อิทธิพลของพม่าจนมาถึงสมัยกรุงธนบุรี เจ้ากาวิละได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้ากรุงธนบุรี ทำการขับไล่พม่าจนสำเร็จได้ไปครองเมืองเชียงใหม่ และให้เจ้าคำฝั้นน้องชายครองเมืองลำพูน ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ลำพูนมีฐานะเป็นเมืองขึ้น มีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อกันมาจนถึงพลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เป็นเจ้าผู้ครอง นคร และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงได้ยกเลิกตำแหน่งเจ้าผู้ครองนคร

จังหวัดลำพูน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพ มหานคร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (สายเอเซีย) เป็นระยะทาง 689 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธิน เป็นระยะทาง 724 กิโลเมตร และตามทางรถไฟ 729 กิโลเมตร อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่เพียง 22 ก.ม. เป็นพื้นที่ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือตอนบน และอนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง หรือพื้นที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.สารภี อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.เถิน จ.ลำปาง และ อ.สามเงา จ.ตาก
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.ห้างฉัตร อ.สบปราบ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.ฮอด อ.จอมทอง อ.หางดง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

จังหวัดลำพูนตั้งอยู่ในภาคเหนือ ซึ่งตามตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนที่ค่อนไปทาง เขตอากาศอบอุ่น ในฤดูหนาวจึงมีอากาศเย็นค่อนข้างหนาว แต่เนื่องจากอยู่ลึกเข้าไปใน แผ่นดินห่างไกลจากทะเล จึงมีฤดูแล้งที่ยาวนานและอากาศจะร้อนถึงร้อนจัดในฤดูร้อน จังหวัดลำพูนมีสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันอย่างเด่นชัด 3 ช่วงฤดู

ประวัติศาสตร์ จังหวัดลำพูน  ข้อมูลจังหวัดลำพูน          

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

การเดินทางไปยังลำพูน

รถยนต์

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านดอนเมือง รังสิต แยกซ้ายตรงกิโลเมตรที่ 32 ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาทเข้าจังหวัดนครสวรรค์ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 11 เข้าจังหวัดลำพูน รวมระยะทาง 670 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง

รถไฟ    

รถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปจังหวัดลำพูนทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020 สถานีรถไฟลำพูน โทร. 0 5351 1016 www.railway.co.th

รถโดยสารประจำทาง    

บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถประจำทางปรับอากาศบริการทุกวันจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีบริการรถปรับอากาศวีไอพีของบริษัท อินทราทัวร์ (ย่านประตูน้ำ) โทร. 0 2208 0840, 0 2208 0580 สาขาลำพูน โทร. 08 9636 9983, 08 1444 4889 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 โทร. 0 2936 2852–66 สถานีบขส.(ลำพูน) โทร. 0 5351 1173 หรือ www.transport.co.th

เครื่องบิน     

ไม่มีเครื่องบินบินตรงไปจังหวัดลำพูน ต้องบินไปเชียงใหม่ แล้วต่อรถมาลำพูนอีกทอดหนึ่ง รายละเอียดสอบถามได้ที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 1566, 0 2280 0060, 0 2628 2000, 0 2356 1111 www.thaiairways.com นกแอร์ โทร. 1318, 0 2627 2000 บางกอกแอร์เวย์ โทร. 1771, 0 2270 6699 www.bangkokair.com ไทย แอร์ เอเชีย โทร. 0 2515 9999 www.airasia.com

รถประจำทางสายเชียงใหม่-ลำพูน ออกทุกวันตั้งแต่ 05.00-20.30 น. บริการรับส่งทุก 10 นาที จะออกจากสถานีขนส่งช้างเผือกปลายทางสถานีขนส่งหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หริภุญชัย ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดลำพูน

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดลำพูน

โรงแรมในจังหวัดลำพูน

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 Next >>
กัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท 3,500 บ. 10,000 บ. แม่ทา ลำพูน
กัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท 3,500 บ. 10,000 บ. แม่ทา ลำพูน
กัซซัน มารีน่า กอล์ฟ คลับ 3,500 บ. 10,000 บ. เมือง ลำพูน
กัซซัน เลค ซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท 3,500 บ. 10,000 บ. บ้านธิ ลำพูน
เดอะ รีเจนท์ 0 บ. 0 บ. เมือง ลำพูน
ธาร์รีรัตน์ คอร์ท 0 บ. 0 บ. เมือง ลำพูน
บังกะโลรถไฟขุนตาน 900 บ. 1,200 บ. แม่ทา ลำพูน
มณีนาคเสน รีสอร์ท 1,500 บ. 2,000 บ. ป่าซาง ลำพูน
รีสอร์ท ขุนตาน วิวพอยท์ 400 บ. 500 บ. แม่ทา ลำพูน
เรือนแพครัวแก่งก้อ (เรือนแพจ่าจัน) 300 บ. 3,000 บ. ลี้ ลำพูน
โรงแรม 84 300 บ. 350 บ. เมือง ลำพูน
โรงแรม แท่นทอง 270 บ. 600 บ. เมือง ลำพูน
โรงแรม ริมน้ำ 200 บ. 390 บ. บ้านโฮ่ง ลำพูน
โรงแรม ลำพูนวิล 1,200 บ. 1,750 บ. เมือง ลำพูน
โรงแรม เฮือนดาหลา 350 บ. 600 บ. เมือง ลำพูน
ลำพูน แมนชั่น 550 บ. 800 บ. เมือง ลำพูน
สวนสวย รีสอร์ท 350 บ. 1,600 บ. ป่าซาง ลำพูน
ห้วยทรายขาวบ้านป่าเปาโฮมสเตย์ 200 บ. 550 บ. แม่ทา ลำพูน
อินทนนท์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท 2,800 บ. 3,800 บ. เวียงหนองล่อง ลำพูน
โฮมสเตย์ตำบลอุโมงค์ 150 บ. 150 บ. เมือง ลำพูน
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้