Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเลย

เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู

จังหวัดเลย เป็นจังหวัดชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ริมฝั่งแม่น้ำโขง ติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ตามเส้นทางสายกรุงเทพฯ - ชัยภูมิ  – เลย  ประมาณ 520 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูงโคราช ที่เรียกว่า “แอ่งสกลนคร” ภูมิประเทศ ส่วนใหญ่ เป็นเทือกเขาใน แนวทิศเหนือใต้โดยมีที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขา ขนาดไม่ใหญ่มากนัก สลับอยู่แนวเทือกเขาเหล่านั้น  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นภูเขาสูงส่งผลให้อุณหภูมิ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ฤดูร้อนจะร้อนมากจนถึง 43.5 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวหนาวจัด บางปีอุณหภูมิลดลงถึง -1 ถึง -3 องศาเซลเซียส จังหวัดเลยในปัจจุบัน ชาวอีสานโดยทั่วไปเรียกจังหวัดนี้ว่า “เมืองเลย”

ดินแดนซึ่งเป็นที่ตั้งของจังหวัดเลย  มีหลักฐานและประวัติความเป็นมาว่าก่อตั้งโดยชนเผ่าไทยที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษที่สถาปนาอาณาจักรโยนก โดยพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมือง ได้อพยพผู้คนจากอาณาจักรโยนกที่ล่มสลายแล้ว ผ่านดินแดนล้านช้าง ข้ามลำน้ำเหืองขึ้นไปทางฝั่งขวาของลำน้ำหมันจนถึงบริเวณที่ราบ พ่อขุนผาเมืองได้ตั้งบ้านด่านขวา ส่วนพ่อขุนบางกลางหาวได้แบ่งไพร่พลข้ามลำน้ำหมันไปทางฝั่งซ้าย สร้างบ้านด่านซ้าย จากนั้นได้อพยพขึ้นไปตามลำน้ำและได้สร้างบ้านหนองคูขึ้น  พร้อมกับนำชื่อหมู่บ้านด่านซ้ายมาขนานนามหมู่บ้านหนองคูใหม่เป็นเมืองด่านซ้าย และอพยพไปอยู่ที่บางยางในที่สุด  ต่อมามีชาวโยนกกลุ่มหนึ่งได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนระหว่างชายแดนตอนใต้ของอาณาเขตล้านช้างอยู่ระยะหนึ่งก่อนที่จะอพยพหนีภัยสงครามข้ามลำน้ำเหืองมาตั้งเมืองเซไลขึ้นจากหลักฐานสมุดข่อยที่มีการค้นพบเมืองเซไลอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นมาจนกระทั่งถึงสมัยเจ้าเมืองคนที่ 5เกิดทุพภิกขภัยขึ้นจึงได้พาผู้คนอพยพไปตามลำแม่น้ำเซไล และได้ตั้งบ้านเรือนขึ้นขนานนามว่า  "ห้วยหมาน "

ในปี พ.ศ.2396 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ทรงพิจารณาเห็นว่าหมู่บ้านแฮ่ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยน้ำหมานและอยู่ใกล้กับแม่น้ำเลยมีประชากรเพิ่มมากขึ้น สมควรจะได้ตั้งเป็นเมืองเพื่อประโยชน์ในการปกครองอย่างใกล้ชิด จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งเป็นเมือง  เรียกชื่อตามนามของแม่น้ำเลยว่า "เมืองเลย"  ต่อมาในปี พ.ศ. 2440 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ ลักษณะการปกครองพื้นที่  ร.ศ. 116  แบ่งการปกครองเมืองเลยออกเป็น 4 อำเภอ อำเภอที่ตั้งเมืองคือ อำเภอกุดป่องในปีพ.ศ.2442-2449 ได้เปลี่ยนที่ตั้งเมืองเลยเป็นบริเวณลำน้ำเหือง และในปี 2450 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2450 ยกเลิกบริเวณลำน้ำเหืองให้คงเหลือไว้เฉพาะเมืองเลย โดยให้เปลี่ยนชื่ออำเภอกุดป่องเป็น อำเภอเมืองเลย จนถึงปัจจุบัน

จังหวัดเลยเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อน อุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้นานาชนิด ที่รู้จักกันดีคือ ภูกระดึง ภูหลวงและภูเรือ อากาศอันเย็นสบาย ภูมิประเทศที่งดงามท่ามกลางสายหมอกปกคลุมเหนือยอดภู เป็นแหล่งเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ  ประเพณีวัฒนธรรมอันแตกต่างไปจากถิ่นอื่นซึ่งได้แก่การละเล่นผีตาโขน ที่รอคอยนักเดินทางมาสัมผัสเมือแห่งขุนเขาดินแดนมหัศจรรย์แห่งนี้

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • ทิศใต้ ติดกับจังหวัดขอนแก่น
  • ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดหนองคาย และจังหวัดหนองบัวลำภู
  • ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดพิษณุโลก

ประวัติศาสตร์ จังหวัดเลย   ข้อมูลจังหวัดเลย       

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเลย

การเดินทางไปยังเลย

รถยนต์

จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านตัวเมืองสระบุรี ตรงเข้าทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 203 ผ่านอำเภอหล่มสัก หล่มเก่า เข้าเขตจังหวัดเลยที่อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ ถึงตัวเมืองเลยใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมง หรือ จากสระบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 มิตรภาพ ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ถึงจังหวัดขอนแก่น แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 12 ผ่านอำเภอชุมแพ แล้วใช้เส้นทางหมายเลข 201 เข้าเขตจังหวัดเลยที่อำเภอภูกระดึง อำเภอวังสะพุง ถึงตัวเมืองเลยได้เช่นเดียวกัน

รถไฟ

จังหวัดเลยไม่มีสถานีรถไฟ นักท่องเที่ยวต้องเดินทางไปลงที่สถานีอุดรธานีและต่อรถโดยสารประจำทางไป จังหวัดเลยได้ สอบถามตารางรถไฟได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.1690, 0 2233 7010, 0 2223 7020 หรือ สถานีอุดรธานี โทร. 0 4222 2061 www.railway.co.th

รถโดยสารประจำทาง

บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-เลย ทุกวัน ทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง รายละเอียดสอบถามที่สถานีขนส่ง หมอชิต 2 โทร.0 2936 2852-66 www.transport.co.th

เครื่องบิน

สายการบินนกแอร์เปิดบริการเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ-เลย สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 1318 www.nokair.co.th

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดเลย

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดเลย

โรงแรมในจังหวัดเลย

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 2 3 Next >>
กองทองรีสอร์ท 350 บ. 450 บ. หนองหิน เลย
เชียงคาน ฮิลล์ รีสอร์ท 800 บ. 4,000 บ. เชียงคาน เลย
ซัมไทม์ รีสอร์ท 300 บ. 700 บ. เมือง เลย
แซมเกสท์เฮ้าส์ 390 บ. 600 บ. เชียงคาน เลย
เดอะไวท์โรส คอทเทจ 800 บ. 2,000 บ. ด่านซ้าย เลย
ต้นโขง เกสท์เฮ้าส์ 150 บ. 400 บ. เชียงคาน เลย
ตรีจุฑารัตน์ รีสอร์ท 800 บ. 6,000 บ. ด่านซ้าย เลย
ที่พักในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง 900 บ. 3,600 บ. ภูกระดึง เลย
ที่พักในอุทยานแห่งชาติภูเรือ 2,000 บ. 3,000 บ. ภูเรือ เลย
ไทยอุดม โฮเต็ล 200 บ. 800 บ. เมือง เลย
ไทเลย 300 ปี รีสอร์ท 600 บ. 3,000 บ. ภูเรือ เลย
นิมิตรพาราไดซ์ รีสอร์ท 300 บ. 1,000 บ. เอราวัณ เลย
บ้านเจ้าคำแก่งคุดคู้ 400 บ. 700 บ. เชียงคาน เลย
บ้านธงชัย รีสอร์ท 500 บ. 2,000 บ. ภูเรือ เลย
บ้านฟ้าดาว แฟมิลี่ วิลเลจ 990 บ. 2,000 บ. เมือง เลย
บ้านภูเรือรีสอร์ท 500 บ. 4,000 บ. ภูเรือ เลย
ภักดีมิตร รีสอร์ท 300 บ. 3,000 บ. ภูเรือ เลย
ภูกระดึง รีสอร์ท 300 บ. 500 บ. ภูกระดึง เลย
ภูกระดึง โฮมสเตย์ 300 บ. 400 บ. ภูกระดึง เลย
ภูกระดึง โฮมสเตย์ 400 บ. 400 บ. ภูกระดึง เลย
ภูกวี รีสอร์ท 600 บ. 3,000 บ. ภูเรือ เลย
ภูนาคำ รีสอร์ท 2,900 บ. 5,500 บ. ด่านซ้าย เลย
ภูผาน้ำ รีสอร์ท แอนด์ สปา 3,200 บ. 15,000 บ. ด่านซ้าย เลย
ภูผาหมอกวัลเล่ย์ รีสอร์ท 1,000 บ. 3,700 บ. ด่านซ้าย เลย
ภูพญาเลย รีสอร์ท 800 บ. 1,500 บ. ด่านซ้าย เลย
ภูเพชร ฮิลล์ รีสอร์ท 500 บ. 2,000 บ. ภูเรือ เลย
ภูเรือ บุษบารีสอร์ท แอนด์ สปา 500 บ. 3,600 บ. ภูเรือ เลย
ภูเรือชาเล่ท์ 600 บ. 1,200 บ. ภูเรือ เลย
ภูเรือรีสอร์ท 300 บ. 2,800 บ. ภูเรือ เลย
ภูเรือเรือนไม้ รีสอร์ท 500 บ. 12,500 บ. ภูเรือ เลย
เมืองเลย รีสอร์ท 350 บ. 800 บ. เมือง เลย
แม่โขง คัลเจอร์ แอนด์ เนเจอร์ ทัวร์ 800 บ. 2,500 บ. เชียงคาน เลย
รังเย็น รีสอร์ท 665 บ. 9,200 บ. ด่านซ้าย เลย
ริมโขงรีสอร์ท 300 บ. 600 บ. ปากชม เลย
ริมทุ่ง รีสอร์ท 350 บ. 4,000 บ. ภูเรือ เลย
เรือนแรมลูกไม้ 300 บ. 400 บ. เชียงคาน เลย
โรงแรม คิงส์ 500 บ. 850 บ. เมือง เลย
โรงแรม จามจุรี รีสอร์ท 250 บ. 400 บ. วังสะพุง เลย
โรงแรม ชมพูนุชรีสอร์ท 500 บ. 2,000 บ. หนองหิน เลย
โรงแรม ชัชชฎา แกรนด์ รีสอร์ท 500 บ. 2,000 บ. ภูเรือ เลย
โรงแรม ซันพาเลซ 350 บ. 500 บ. เมือง เลย
โรงแรม นาแห้วรีสอร์ท 300 บ. 2,500 บ. นาแห้ว เลย
โรงแรม น้ำหมาน รีสอร์ท 400 บ. 1,200 บ. เมือง เลย
โรงแรม บ้านพักยอดเขา รีสอร์ท 350 บ. 5,000 บ. ภูเรือ เลย
โรงแรม ปากชมรีสอร์ท 250 บ. 400 บ. ปากชม เลย
โรงแรม พูดารา รีสอร์ท (ไร่สัณยา รีสอร์ท) 2,000 บ. 8,000 บ. ภูเรือ เลย
โรงแรม ฟอร์ร่า ฮิลล์ รีสอร์ท 1,200 บ. 5,000 บ. เมือง เลย
โรงแรม ฟอล์คแลนด์ รีสอร์ท 200 บ. 380 บ. นาแห้ว เลย
โรงแรม ภูหลวง 330 บ. 1,200 บ. เมือง เลย
โรงแรม รอยัลอินน์ 250 บ. 390 บ. เมือง เลย
โรงแรม ระเบียงภูรีสอร์ท 500 บ. 4,000 บ. ภูเรือ เลย
โรงแรม เรือนรัตน์ รีสอร์ท 250 บ. 500 บ. ปากชม เลย
โรงแรม ลีลาวดี รีสอร์ท 150 บ. 350 บ. วังสะพุง เลย
โรงแรม เลย พาเลซ 3,296 บ. 9,815 บ. เมือง เลย
โรงแรม สุขสมบูรณ์ 300 บ. 1,000 บ. เชียงคาน เลย
โรงแรม เอ.พี. คอร์ท 380 บ. 760 บ. เมือง เลย
โรงแรมเลยออร์คิด 450 บ. 550 บ. เมือง เลย
ไร่สโรชา รีสอร์ท 500 บ. 2,500 บ. ภูเรือ เลย
เลยฝันคันทรีโฮม 1,000 บ. 8,000 บ. ด่านซ้าย เลย
วังรีสอร์ท 350 บ. 1,500 บ. วังสะพุง เลย
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารภูคำ 350 บ. 350 บ. เมือง เลย
สกุลปรั่ง รีสอร์ท 300 บ. 350 บ. วังสะพุง เลย
สวนชา ติ กร 450 บ. 900 บ. หนองหิน เลย
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้