Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์

ลพบุรี ดินแดนแห่งนี้ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีแสดงให้เห็นว่า เป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 3000 ปี การขุดพบโครงกระดูกมนุษย์พร้อมภาชนะดินเผา ที่แหล่งโบราณคดีบ้านท่าแค อายุระหว่าง 3,500-4,500 ปี การขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ยุคหินใหม่ ที่บ้านโคกเจริญ อายุระหว่าง 2,700-3,500  ปี การขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ยุคสำริด ที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่  อายุระหว่าง 2,300 - 2,700 ปี การขุดพบชุมชนโบราณ ในสมัยทวารวดี ที่เมืองโบราณซับจำปา อ.ท่าหลวง เมืองโบราณดงมะรุม อ.โคกสำโรง เมืองใหม่ไพศาลี ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุประมาณ 1,000 ปี

ลพบุรีเป็นแหล่งทางโบราณคดีที่สำคัญของไทย เป็นที่ค้นพบหลักฐานร่องรอยอดีตอย่างมากมาย และย้อนหลังไปอย่างยาวนาน พบร่องรอยอารยธรรมที่ชัดเจนตั้งแต่ในสมัยทวาราวดี มาจนถึงยุคขอมเรืองอำนาจ เมื่อแรกตั้งกรุงศรีอยุธยาใหม่ๆ ในสมัยพระเจ้าอู่ทอง ลพบุรีอยู่ในฐานะเมืองลูกหลวง และมามีความสำคัญมากในสมัยที่สมเด็จพระนารายณ์ ได้สร้างเมืองลพบุรีเป็นราชธานีแห่งที่ 2 เพราะเมืองลพบุรีมีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์เหมาะสม ได้สร้างพระราชวังที่มีป้อมปราการเป็นแนวป้องกันอย่างมั่นคง ซึ่งตามหลักฐานปรากฏว่า พระองค์ทรงโปรดประทับอยู่ที่เมืองลพบุรี ปีละ 8-9 เดือน  โปรดให้ทูตและชาวต่างประเทศเข้าเฝ้าที่เมืองลพบุรีหลายครั้ง พระราชวังแห่งนี้รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้พระราชทานนามว่า “พระนารายณ์ราชนิเวศน์” ใน พ.ศ. 2406 และโปรดฯ ให้บูรณะเมืองลพบุรี ซ่อมกำแพง ป้อม และประตูพระราชวังที่ชำรุดทรุดโทรม และสร้างพระที่นั่งพิมานมงกุฎขึ้นในพระราชวังเป็นที่ประทับ ลพบุรีจึงเป็นเมืองสำคัญอีกวาระหนึ่ง

เหตุการณ์สำคัญอีกช่วงหนึ่งที่เกิดขึ้นที่เมืองลพบุรี ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ลพบุรีได้รับการทำนุบำรุงอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการวางผังเมืองใหม่และตั้งหน่วยทหารขึ้นมาในเมืองลพบุรี  ซึ่งได้สร้างเมืองลพบุรีใหม่ให้เป็นเมืองทหารอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของทาง รถไฟ มีอาณาเขตกว้างขวาง ลพบุรีจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองทหารเพราะมีหน่วยทหารตั้งอยู่ถึง 11 หน่วย ส่วนเมืองเก่านั้นอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของทางรถไฟ เมืองลพบุรีจึงเป็นศูนย์กลางสำคัญทางยุทธศาสตร์เมืองหนึ่งในปัจจุบันนี้ ลพบุรีในปัจจุบันจึงเป็น "เมืองเศรษฐกิจ  เมืองท่องเที่ยวและเมืองทหาร"

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และนครสวรรค์
  • ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสระบุรี
  • ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา และชัยภูมิ
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทอง และนครสวรรค์

ประวัติศาสตร์ จังหวัดลพบุรี   ข้อมูลจังหวัดลพบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

การเดินทางไปยังลพบุรี

รถยนต์

1. จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านจังหวัดสระบุรี อำเภอพระพุทธบาท เข้าสู่จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 153 กิโลเมตร

2. จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ซึ่งแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะมีทางแยกเข้าได้ 3 ทาง คือ

หรือใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร, ทางพิเศษอุดรรัถยา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1543  

รถไฟ

สามารถเดินทางโดยรถไฟสายเหนือ ออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงทุกวันๆ ละหลายเที่ยว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทางการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 0 2220 4334, 0 2220 4444, 1690 (สำรองตั๋วทางโทรศัพท์ 3 วันขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 วัน) หรือที่เว็บไซต์ www.railway.co.th

รถโดยสารประจำทาง

มีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00-20.30 น. ออกทุกครึ่งชั่วโมง ค่าโดยสารคนละ 80 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2936 2852-66 ต่อ 442, 331 หรือ บริษัท ลพบุรีสิงห์ ทรานสปอร์ต จำกัด โทร. 0 2936 3603 หรือที่เว็บไซต์ www.transport.co.th

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดลพบุรี

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดลพบุรี

โรงแรมในจังหวัดลพบุรี

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 Next >>
นารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี่คลับ 2,500 บ. 3,500 บ. โคกสำโรง ลพบุรี
เนตติ์ โฮเต็ล 200 บ. 500 บ. เมือง ลพบุรี
บ้านพักสวัสดิการ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 1,000 บ. 2,500 บ. พัฒนานิคม ลพบุรี
บ้านวิมลรัตน์ 0 บ. 0 บ. เมือง ลพบุรี
ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท 1,400 บ. 4,000 บ. ชัยบาดาล ลพบุรี
ภัทรประภา รีสอร์ท 700 บ. 4,000 บ. พัฒนานิคม ลพบุรี
ราชพฤกษ์ รีสอร์ท 380 บ. 380 บ. เมือง ลพบุรี
โรงแรม นารายณ์ แกรนด์ 180 บ. 1,100 บ. ชัยบาดาล ลพบุรี
โรงแรม ลพบุรีเอเซีย 250 บ. 450 บ. เมือง ลพบุรี
โรงแรมไทเป 170 บ. 380 บ. เมือง ลพบุรี
โรงแรมราวันด้า รีสอร์ท 199 บ. 750 บ. เมือง ลพบุรี
โรงแรมลพบุรีเรสซิเดนซ์ 600 บ. 1,200 บ. เมือง ลพบุรี
โรงแรมลพบุรีอินน์ 600 บ. 1,200 บ. เมือง ลพบุรี
โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท 950 บ. 1,350 บ. เมือง ลพบุรี
โรงแรมสบายโฮเต็ล แอนด์ พลาซ่า 280 บ. 1,500 บ. ท่าวุ้ง ลพบุรี
โรงแรมสราญศิริ 300 บ. 480 บ. โคกสำโรง ลพบุรี
โรงแรมสิงห์ชัย 200 บ. 350 บ. โคกสำโรง ลพบุรี
โรงแรมอ่างซับเหล็ก รีสอร์ท 250 บ. 1,500 บ. เมือง ลพบุรี
โรงแรมฮอลิเดย์ (ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา) 400 บ. 600 บ. เมือง ลพบุรี
ศูนย์ฝึกปฎิบัติการวิชาชีพเทพธานี 400 บ. 400 บ. เมือง ลพบุรี
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้