Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

นครนายกเมืองในฝันที่ใกล้กรุง  ภูเขางาม  น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ

จังหวัดนครนายก เป็นเมืองที่มีหลักฐานว่าเป็นที่ตั้งชุมชนมาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ จากการสำรวจขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านห้วยกรวด ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา พบเครื่องใช้ประเภทเครื่องมือหินขัด ภาชนะดินเผา กำไลหิน ขวานสำริด  หินลับ  และลูกปัด ซึ่งมีอายุประมาณ 3000 ถึง 5000 ปีก่อน และมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าเป็นถิ่นฐานต่อเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณอีกแหล่งหนึ่งคือที่บ้านดงละคร หรือดงนคร สันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองสมัยทวาราวดี ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษ ที่ 13 เป็นต้นมา แต่บันทึกทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครนายกขาดความต่อเนื่อง ต้องอาศัยคำบอกเล่าของคนเก่าแก่ มาปะติดปะต่อเรื่องราวประกอบหลักฐานทางโบราณคดี และยังมีผู้สนใจศึกษาค้นคว้าอดีตของเมืองนครนายกให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ปรากฏหลักฐานในสมัยอยุธยาว่า เป็นเมืองหน้าด่าน  เป็นเมืองบนเส้นทางยุทธศาสตร์ ทางทิศตะวันออก เป็นแหล่งจับช้าง แหล่งกำลังพลและเสบียงในการศึกสงคราม ในปีพ.ศ.2437 รัชกาลที่ 5 ทรงจัดลักษณะการปกครองโดยแบ่งเป็นมณฑล นครนายกได้เข้าไปอยู่ในเขตมณฑลปราจีนบุรี จนเมื่อ พ.ศ.2445 ทรงเลิกธรรมเนียมการมีเจ้าครองเมือง และให้มีตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นแทนและในช่วง พ.ศ.2486-2489 นครนายกได้ โอนไปรวมกับจังหวัดปราจีนบุรี และสระบุรีหลังจากนั้นจึงแยกเป็นจังหวัดอิสระ

จังหวัดนครนายกเดิมชื่อบ้านนา เล่ากันว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาดินแดนของ นครนายกเป็นป่ารกชัฏ เป็นที่ดอนทำนาหรือทำการเพาะปลูกอะไรไม่ค่อยได้ผล มีไข้ป่าชุกชุม ผู้คนจึงพากันอพยพไปอยู่ที่อื่น จนกลายเป็นเมืองร้างต่อมาพระมหากษัตริย์ทรงทราบความเดือดร้อนของชาวเมือง จึงโปรดให้ยกเลิกภาษีค่านา เพื่อจูงใจให้ชาวเมืองอยู่ที่เดิม ทำให้มีผู้คนอพยพมาอยู่เพิ่มมากขึ้นจนเป็นชุมชนใหญ่ และเรียกเมืองนี้จนติดปากว่าเมืองนา-ยก ภายหลังจึงกลายเป็นนครนายกจนทุกวันนี้

จังหวัดนครนายกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพฯ 107 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 2,122 ตร.กม.หรือประมาณ 1,326,250 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดปราจีนบุรี
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดปทุมธานี

ประวัติศาสตร์ จังหวัดนครนายก  ข้อมูลจังหวัดนครนายก  

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

การเดินทางไปยังนครนายก

รถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปได้ 2 เส้นทาง ได้แก่

  1. ไปตามทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิตผ่านอำเภอองครักษ์ ระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร
  2. ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่แยกหินกองไปตามถนนสุวรรณศร (ทางหลวงหมายเลข 33) จนถึงนครนายกระยะทางประมาณ 137 กิโลเมตร หรือใช้ทางพิเศษอุดรรัถยา สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1543

รถโดยสารประจำทาง จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (ถนนกำแพงเพชร 2) จำนวน 2 เส้นทาง คือ

1. เส้นทางกรุงเทพฯ - รังสิต - องครักษ์ - นครนายก ได้แก่

- รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1

- รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2

สาย 920 (กรุงเทพฯ - นครนายก - ประจีนบุรี) : เที่ยวแรกเวลา 05.25 น. เที่ยวสุดท้ายเวลา 16.45 น. จำนวน 9 เที่ยว / วัน

2. เส้นทางกรุงเทพฯ - หินกอง - นครนายก ได้แก่

- รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1

สาย 59 (กรุงเทพฯ - นครนายก - ปราจีนบุรี) : เที่ยวแรกเวลา 04.30 น. เที่ยวสุดท้ายเวลา 21.00 น. รถออกทุก 30 นาที

- รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2

สาย 59 (กรุงเทพฯ - นครนายก - ปราจีนบุรี) : เที่ยวแรกเวลา 05.50 น. เที่ยวสุดท้ายเวลา 18.10 น. รถออกทุก 30 นาที

นอกจากนี้ยังมีรถสาย 60 และ 921 (กรุงเทพฯ - นครนายก - อรัญประเทศ) ที่ผ่านจังหวัดนครนายกไปอรัญประเทศ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถานีขนส่งสายเหนือ (กำแพงเพชร 2) โทร. 0 2936 3660, 0 2936 3666 หรือ www.transport.co.th

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดนครนายก

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดนครนายก

โรงแรมในจังหวัดนครนายก

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 2 3 Next >>
7 เดย์ รีสอร์ท 500 บ. 1,000 บ. เมือง นครนายก
กรีนวิว รีสอร์ท 1,200 บ. 1,500 บ. เมือง นครนายก
กาญาตรี รีสอร์ท (ริมน้ำ) 800 บ. 3,500 บ. เมือง นครนายก
แกะสลักไม้ไผ่ โฮมสเตย์ 100 บ. 500 บ. เมือง นครนายก
ขวัญนคร เมาเทนวิว แอนด์ ลีลาวดี รีสอร์ท 1,200 บ. 3,500 บ. เมือง นครนายก
ขวัญนคร สปอร์ต การ์เด้น 900 บ. 12,000 บ. เมือง นครนายก
ไขแสง รีสอร์ท 1,500 บ. 1,500 บ. เมือง นครนายก
จักรดาว รีสอร์ท 600 บ. 3,000 บ. เมือง นครนายก
จินดาเฮ้าส์ 500 บ. 3,500 บ. เมือง นครนายก
ชานนา ฟาร์มสเตย์ 600 บ. 1,200 บ. เมือง นครนายก
ชิดชล รีสอร์ท 1,500 บ. 3,500 บ. เมือง นครนายก
เดอะ ฟอเรส โฮม บูทิค รีสอร์ท 1,400 บ. 8,000 บ. เมือง นครนายก
ต้นซุง รีสอร์ท 1,000 บ. 2,500 บ. เมือง นครนายก
ท่าชัยโฮมสเตย์ (บ้านครูกาจ-ครูเลขา) 600 บ. 5,000 บ. เมือง นครนายก
ท่าด่าน โฮมสเตย์ 100 บ. 200 บ. เมือง นครนายก
ท่าด่านโฮมสเตย์ 700 บ. 2,500 บ. เมือง นครนายก
ที่พักในอุทยานวังตะไคร้ 800 บ. 7,500 บ. เมือง นครนายก
ธาริดาแกรนด์วิวรีสอร์ท 700 บ. 2,000 บ. เมือง นครนายก
นายก โฮมสเตย์ 100 บ. 150 บ. เมือง นครนายก
บลูไดมอนด์ รีสอร์ท 700 บ. 2,000 บ. เมือง นครนายก
บังกะโลริมทาง 200 บ. 500 บ. บ้านนา นครนายก
บ้าน กล้วยกล้วย รีสอร์ท 1,350 บ. 13,000 บ. เมือง นครนายก
บ้านแก้วรีสอร์ท 800 บ. 4,000 บ. เมือง นครนายก
บ้านครูน้อม แอนด์ โฮมสเตย์ 600 บ. 3,000 บ. เมือง นครนายก
บ้านป่า ริมเขื่อน 1,200 บ. 7,500 บ. เมือง นครนายก
บ้านพักเติมสุข 500 บ. 3,000 บ. เมือง นครนายก
บ้านพักนครนายก กาแล 800 บ. 800 บ. เมือง นครนายก
บ้านพักรับรอง กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 300 บ. 300 บ. เมือง นครนายก
บ้านริมธาร 500 บ. 1,000 บ. เมือง นครนายก
บ้านสวนแขรัตน์ รีสอร์ท 700 บ. 4,500 บ. เมือง นครนายก
บ้านสวนเจริญพร รีสอร์ท 800 บ. 3,500 บ. เมือง นครนายก
บ้านสวนเยาวมาลย์ (นายกทัวร์) 1,200 บ. 5,000 บ. เมือง นครนายก
บ้านสวนศรีสุข 500 บ. 1,000 บ. เมือง นครนายก
บ้านสวนสราญใจ 3,500 บ. 4,000 บ. เมือง นครนายก
บ้านสวนสาริกา รีสอร์ท 900 บ. 2,000 บ. เมือง นครนายก
บุ่งเข้ โฮมสเตย์ 150 บ. 500 บ. ปากพลี นครนายก
พนาวิว 350 บ. 1,200 บ. เมือง นครนายก
ภัทรวดีรีสอร์ท 500 บ. 3,500 บ. เมือง นครนายก
ภูเขางาม รีสอร์ท 1,350 บ. 7,000 บ. เมือง นครนายก
ภูธารา รีสอร์ท 800 บ. 1,500 บ. เมือง นครนายก
ภูมินทร์ รีสอร์ท 700 บ. 3,900 บ. เมือง นครนายก
มายโฮม 500 บ. 700 บ. เมือง นครนายก
ระเบียงไพร แวลลีย์ 1,600 บ. 5,600 บ. เมือง นครนายก
ริมธาร รีสอร์ท 500 บ. 2,800 บ. เมือง นครนายก
ริเวอร์โฮม โพธิ์แดง รีสอร์ท 1,200 บ. 7,000 บ. เมือง นครนายก
เรือนพักริมน้ำ 600 บ. 7,000 บ. เมือง นครนายก
เรือนร่มไม้ริมธาร 1,000 บ. 4,500 บ. เมือง นครนายก
เรือนรับรองโรงเรียนนายร้อยจ.ป.ร 900 บ. 2,400 บ. เมือง นครนายก
โรงแรม กอบเกื้อ พาเลซ 200 บ. 900 บ. เมือง นครนายก
โรงแรม จันทรา รีสอร์ท (ศูนย์สัมมนากิตติธเนศวร) 900 บ. 4,400 บ. เมือง นครนายก
โรงแรม ชลพฤกษ์ รีสอร์ท 1,400 บ. 1,750 บ. บ้านนา นครนายก
โรงแรม บ้านนารีสอร์ท 900 บ. 3,000 บ. บ้านนา นครนายก
โรงแรม รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา 2,201 บ. 12,806 บ. เมือง นครนายก
โรงแรม สตาร์ รีสอร์ท 600 บ. 3,000 บ. เมือง นครนายก
โรงแรม เอส พี 1 250 บ. 700 บ. บ้านนา นครนายก
โรงแรม เอส พี 2 250 บ. 400 บ. บ้านนา นครนายก
โรงแรมบ้านเพื่อนรีสอร์ท 250 บ. 350 บ. ปากพลี นครนายก
โรงแรมปันใจ 200 บ. 600 บ. เมือง นครนายก
โรงแรมริมทาง 200 บ. 500 บ. บ้านนา นครนายก
วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท 1,000 บ. 1,200 บ. องครักษ์ นครนายก
วังยาวริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท 1,200 บ. 4,500 บ. เมือง นครนายก
วังรี รีสอร์ท 1,200 บ. 14,000 บ. เมือง นครนายก
วินดา เฮ้าส์ 800 บ. 3,500 บ. เมือง นครนายก
วิว แอนด์ ไวท์ รีสอร์ท 1,000 บ. 2,500 บ. เมือง นครนายก
เวียงฟ้า ทิพารมย์ รีสอร์ท 1,000 บ. 6,000 บ. เมือง นครนายก
ไวท์เฮ้าส์ 360 บ. 500 บ. เมือง นครนายก
สมฤดี รีสอร์ท 900 บ. 6,000 บ. เมือง นครนายก
สยาม รีสอร์ท 400 บ. 500 บ. องครักษ์ นครนายก
สระมะนาว รีสอร์ท 600 บ. 1,500 บ. เมือง นครนายก
สวนสุขภาพสุริยภรต 500 บ. 1,500 บ. ปากพลี นครนายก
สวนหงษ์ การ์เด้น วิว รีสอร์ท 385 บ. 1,200 บ. เมือง นครนายก
แสงทอง รีสอร์ท 100 บ. 500 บ. บ้านนา นครนายก
หญ้างามรีสอร์ท 800 บ. 2,500 บ. เมือง นครนายก
ห้องพักบ้านน้ำผุด 600 บ. 800 บ. เมือง นครนายก
เหรียญทองการ์เด้นโฮม 1,200 บ. 6,000 บ. เมือง นครนายก
อาคารรับรองอเนกประสงค์เพื่อสวัสดิการและการสัมมนา 900 บ. 2,500 บ. บ้านนา นครนายก
อิงดอย รีสอร์ท 600 บ. 6,000 บ. เมือง นครนายก
อิ่มรักรีสอร์ท 200 บ. 400 บ. องครักษ์ นครนายก
โฮม แอนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท 1,200 บ. 7,000 บ. เมือง นครนายก
โฮมสเตย์ไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 150 บ. 200 บ. องครักษ์ นครนายก
ุคุ้งน้ำรีสอร์ท 1,500 บ. 5,000 บ. เมือง นครนายก
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้