Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 518 กม. (ตามเส้นทาง กรุงเทพฯ-สีคิ้ว-ชัยภูมิ-ชุมแพ-ศรีบุญเรือง-หนองบัวลำภู ) เดิมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี ตั้งขึ้นเป็นจังหวัดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 บริเวณพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูปรากฎหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์มานานนับพันปี ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จากชนเร่ร่อนอยู่กันเป็นกลุ่มเล็กๆอาศัยอยู่ตามที่เนินสูง ตามถ้ำ หรือริมฝั่งน้ำ ดำรงชีพอยู่ตามธรรมชาติ ค่อยๆเข้ามาอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน รู้จักการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ทอผ้าและทำเครื่องประดับ ชุมชนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่ค้นพบได้แก่ แหล่งโบราณคดีโนนพร้าว บ้านกุดคอเมย ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง และแหล่งโบราณคดีโนนดอนกลาง บ้านกุดกวางสร้อย ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง ซึ่งพบโครงกระดูกมนุษย์และสัตว์ เศษภาชนะดินเผา เศษเครื่องประดับสำริด รวมทั้งเครื่องมือเหล็กต่าง ๆ ที่มีอายุร่วมสมัยกับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดร

ชุมชนที่เกิดขึ้นในดินแดนแถบนี้ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมที่แผ่เข้ามาทั้งสมัยทวาราวดี สมัยวัฒนธรรมขอม จนกระทั่งมาถึงวัฒนธรรมไทยลาว ซึ่งอยู่ในสมัยเดียวกับสุโขทัยเพราะมีการกล่าวถึงชุมชนลุ่มแม่น้ำโขงในศิลาจารึกหลักที่ 1 ซึ่งต่อมาได้รวมตัวกันเป็นอาณาจักร ในชื่ออาณาจักรล้านช้าง มีการขยายอาณาเขตของอาณาจักรล้านช้างครอบคลุมภาคอีสาน ถึงที่ราบโคราช และได้ขยายอิทธิพลทางการเมืองการปกครอง แพร่กระจายชุมชนเข้ามาบริเวณแอ่งสกลนครถึงบริเวณพระธาตุพนม

มีตำนานพระวอ - พระตา ผู้สร้างเมืองหนองบัวลำภู ได้เล่าว่า พระวอ และพระตา เป็นเสนาบดีของพระเจ้ากรุงเวียงจันทน์ มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอนุวงษ์ไทธิราช เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายนอกของกษัตริย์กรุงเวียงจันทน์ มีเรื่องขัดใจกับพระเจ้าสิริบุญสาร ผู้เป็นโอรสของพระเจ้าอนุวงษ์ไทธิราช ซึ่งได้ขึ้นครองราชย์สืบต่อจากพระราชบิดา จึงได้พาไพร่พลของตนอพยพหนี โดยข้ามแม่น้ำโขงมาตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านแปงเมืองจำปานครกาบแก้วบัวบาน ขึ้นใหม่เมื่อประมาณปี พ.ศ.2302  แล้วตั้งชื่อเมืองใหม่ว่า นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ตั้งตนเป็นอิสระไม่ขึ้นกับเมืองเวียงจันทน์ เมื่อพระเจ้าสิริบุญสาร แห่งเมืองเวียงจันทน์ได้ข่าวจึงได้ยกกองทัพติดตามกลุ่มพระวอ - พระตา จนล่วงล้ำเข้ามาในเขตแดนไทย และปราบพระวอ - พระตา ได้ในปี พ.ศ.2321 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จึงได้โปรดเกล้า ฯ ให้เจ้าพระยาจักรียกกองทัพมาช่วยพระวอ - พระตา ขับไล่กองทัพของพระเจ้าสิริบุญสารออกไปจากเขตแดนไทย แล้วยกกองทัพติดตามเข้าตีเมืองเวียงจันทน์ได้ ครั้งนั้นได้อัญเชิญพระแก้วมรกต ซึ่งพระเจ้าไชยเชษฐานำไปจากเมืองเชียงใหม่ กลับคืนสู่ราชอาณาจักรไทยตามเดิม เมืองเวียงจันทน์ตกเป็นของไทยในฐานะเมืองประเทศราช และเมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ก็ได้มาขึ้นอยู่กับราชอาณาจักรไทย นับแต่นั้นมา

เมื่อมีการปรับเปลี่ยนการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 4 ในช่วงต้นการปฎิรูปการปกครองส่วนภูมิภาค เมืองหนองบัวลำภูไปขึ้นกับเมืองหนองคาย ต่อมาในปี พ.ศ.2449  มีฐานะเป็นอำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุบลราชธานี และยกฐานะเป็นจังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อ พ.ศ.2536 จนทุกวันนี้

อาณาเขต  

  • ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดอุดรธานี
  • ทิศใต้ ติดกับจังหวัดขอนแก่น
  • ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดอุดรธานี
  • ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดเลย

ประวัติศาสตร์ จังหวัดหนองบัวลำภู  ข้อมูลจังหวัดหนองบัวลำภู      

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู

การเดินทางไปยังหนองบัวลำภู

รถยนต์

จากกรุงเทพฯไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 107 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 210 ผ่านอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีถึงจังหวัดหนองบัวลำภู รวมระยะทาง 608 กิโลเมตร หรือเมื่อถึงจังหวัดขอนแก่นแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2109 (อำเภอน้ำพอง-เขื่อนอุบลรัตน์ เข้าอำภอโนนสัง ถึงจังหวัดหนองบัวลำภู รวมระยะทาง 559 กิโลเมตร

รถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดขบวนรถด่วนและรถเร็ว ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) ทุกวัน เป็นรถไฟที่วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานี จากนั้นใช้รถโดยสารประจำทางที่วิ่งระหว่างอุดรธานี-หนองบัวลำภู สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตารางรถไฟได้ที่หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020 www.railway.co.th

รถโดยสารประจำทาง

มีทั้งรถโดยสารธรรมดาและรถปรับอากาศที่วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต 2) โทร.0 2936 2852–66 และ 0 2936 1880 www.transport.co.th

เครื่องบิน

จังหวัดหนองบัวลำภูไม่มีเครื่องบินลง นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการการบินไทยซึ่งบินระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานี และอุดรธานี-กรุงเทพฯ ทุกวัน แล้วต่อรถยนต์มายังหนองบัวลำภู สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตารางการบินได้ที่ บมจ. การบินไทย กรุงเทพฯ โทร. 1566, 0 2356 1111 ,0 2628 2000 หรือจังหวัดอุดรธานี โทร. 0 4224 3222 ,0 4224 6697 ,0 4224 6567 และ 0 4224 6644 หรือที่ www.thaiairways.com หรือ สายการบินไทย แอร์เอเชีย โทร. 0 2515 9999 www.airasia.com

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดหนองบัวลำภู

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดหนองบัวลำภู

โรงแรมในจังหวัดหนองบัวลำภู

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 Next >>
บ้านแขก อินน์ 200 บ. 500 บ. นากลาง หนองบัวลำภู
บ้านถ้ำกลองเพล โฮมสเตย์ 500 บ. 500 บ. เมือง หนองบัวลำภู
เพิ่มพูน รีสอร์ท 250 บ. 1,200 บ. นากลาง หนองบัวลำภู
โรงแรม กินรี รีสอร์ท 200 บ. 500 บ. เมือง หนองบัวลำภู
โรงแรม ณัฐพงษ์ แกรนด์ 400 บ. 1,000 บ. เมือง หนองบัวลำภู
โรงแรม วังอินทร์ รีสอร์ท 250 บ. 400 บ. เมือง หนองบัวลำภู
โรงแรม ศรีนากรุง 300 บ. 500 บ. โนนสัง หนองบัวลำภู
วรรณวิศา โฮมสเตย์ 600 บ. 600 บ. โนนสัง หนองบัวลำภู
สวนสวรรค์ รีสอร์ท 300 บ. 500 บ. ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
สวนสวรรค์ โฮมสเตย์ 350 บ. 350 บ. นาวัง หนองบัวลำภู
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้