Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย

วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว

จังหวัดหนองคายเมืองน่าอยู่อันดับ 7 ของโลก และเมืองน่าอยู่อันดับ 1 ของภาคอีสาน จากการสำรวจ 40 เมืองทั่วโลก โดยนิตยสาร Modern Maturity ของสหรัฐอเมริกา อาศัยตัวชี้วัด 12 ตัว คือ ภูมิอากาศ ค่าครองชีพ วัฒนธรรม ที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค การคมนาคม บริการทางการแพทย์ สภาพแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ ความปลอดภัย ความมั่นคงทางการเมือง และการเข้าถึงเทคโนโลยี จังหวัดหนองคายอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 615 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ส่วนทางรถไฟห่างจากกรุงเทพประมาณ 624 กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขงมากที่สุดเป็นระยะทางถึง 320 กิโลเมตร เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง สามารถเดินทางข้ามไปเที่ยวยังฝั่งลาวได้โดยสะดวก มีวัดวาอารามและวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวบ้านที่น่าสนใจ โรงแรมที่พักที่สะดวกสบาย หลากหลายไปด้วยอาหารและสินค้าของฝาก ล้วนเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนเดินทางมาเยือนเมืองริมโขงแห่งนี้

เมืองหนองคายตั้งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับเมืองเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรล้านช้าง (ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน) เดิมเป็นชุมชนเล็กๆ เรียกว่า “บ้านหนองไผ่” และบริเวณใกล้เคียงกับบ้านหนองไผ่ไปทางเหนือแม่น้ำโขงนั้น มีชุมชนใหญ่เคยเป็นเมืองสำคัญของอาณาจักรล้านช้าง คือ เมืองพานพร้าว (บริเวณอำเภอศรีเชียงใหม่ อยู่ตรงกันข้ามกับเมืองเวียงจันทน์) เมืองเวียงคุก (เคยเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งของอาณาจักรล้านช้างปัจจจุบันอยู่ในอำเภอ ท่าบ่อและบางส่วนของอำเภอเมืองหนองคาย) และเมืองปากห้วยหลวง (ปัจจุบันคืออำเภอโพนพิสัย) เมืองทั้ง 4 เมืองดังกล่าวนี้ มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง นั่นคือเจ้าครองเมืองปากห้วยหลวง จำนวนมากได้รับการแต่งตั้งเป็นกษัตริย์ครองนครเวียงจันทน์

ส่วนชุมชนชายฝั่งแม่น้ำโขงตะวันตก (เขตจังหวัดหนองคาย) ไม่พบหลักฐานว่าได้ทรงตั้งเมือง หรือให้อยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์เมืองเวียงจันทน์ (เมืองเวียงจันทน์มีฐานะเป็นเมืองประเทศราช) แต่กระนั้นก็ตามเมืองโพนแพง (อำเภอโพนพิสัย) หรือเมืองปากห้วยหลวงนั้นเป็นชุมชนใหญ่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อครั้งเจ้าอนุวงศ์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  กษัตริย์ผู้ครองนครเวียงจันทน์ได้ตั้งตนเป็นกบฎ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าให้เจ้าพระยาราชเทวี ยกทัพไปตีเมืองเวียงจันทน์ โดยมีท้าวสุวอธรรมา (บุญมา) เจ้าเมืองยโสธร และพระยาเชียงสา เป็นกำลังสำคัญในการช่วยทำศึกจนได้รับชัยชนะ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯให้ท้าวสุวอขึ้นเป็นเจ้าเมือง โดยจัดตั้งเมืองใหญ่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงคอยควบคุมพื้นที่และเลือกสร้างเมืองที่บ้านไผ่ แล้วตั้งชื่อเมืองว่า หนองคาย ตามชื่อหนองน้ำใหญ่ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมือง

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เกิดศึกฮ่อเป็นครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ.2428 คราวนี้พวกฮ่อกำเริบเสิบสานได้เข้ายึดทุ่งเชียงคำ (ทุ่งไหหิน) และเข้าโจมตีเมืองเวียงจันทน์อีก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม (พระยศขณะนั้น) เป็นแม่ทัพเสด็จฯ ไปปราบฮ่อจนราบคาบ หลังจากเสร็จศึกปราบฮ่อแล้ว จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอนุสาวรีย์ปราบฮ่อเพื่อบรรจุอัฐิผู้เสียชีวิตในการทำศึกปราบฮ่อไว้ ณ บริเวณเมืองหนองคาย (ด้านข้างสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองหนองคาย ในปัจจุบัน) เมื่อปี พ.ศ.2429

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ  ติดกับแม่น้ำโขงอันเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • ทิศใต้ ติดกับจังหวัดอุดรธานี, สกลนคร
  • ทิศตะวันออก  ติดกับจังหวัดนครพนม
  • ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดเลย

ประวัติศาสตร์ จังหวัดหนองคาย  ข้อมูลจังหวัดหนองคาย         

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย

การเดินทางไปยังหนองคาย

รถยนต์

จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านสระบุรี แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย รวมระยะทาง 615 กิโลเมตร

รถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีขบวนรถไฟจากกรุงเทพฯ-หนองคาย ทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยบริการเดินทาง โทร. 1690, 0 2223 7010,0 2223 7020 www.railway.co.th สถานีรถไฟหนองคาย โทร. 0 4241 1592

รถโดยสารประจำทาง

บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางทั้งรถโดยสารธรรมดาและรถปรับอากาศไปหนองคาย ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 (จตุจักร) โทร. 0 2936 2852-66 นอกจากนี้ ยังมีบริษัทเอกชนหลายแห่งที่บริการเดินรถไปจังหวัดหนองคาย เช่น 407 พัฒนา โทร. 0 2992 3475-8 , 0 4241 1261 ชาญทัวร์ จำกัด โทร. 0 2618 7418, 0 4241 2195 บารมีทัวร์ โทร. 0 2537 8249, 0 4246 0345 เชิดชัยทัวร์ โทร. 0 2936 0253 , 0 4246 1067 www.transport.co.th

เครื่องบิน

นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางโดยเครื่องบิน สามารถไปได้โดยลงที่สนามบินจังหวัดอุดรธานี จากนั้นต่อรถเข้าจังหวัดหนองคายอีก 51 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตารางการบินได้ที่ บมจ.การบินไทย โทร. 1566,0 2628 2000 , 0 2356 1111 www.thaiairways.com หรือ สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย โทร. 0 2515 9999 www.airasia.com


หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดหนองคาย

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดหนองคาย

โรงแรมในจังหวัดหนองคาย

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 2 3 4 Next >>
กรีนเฮาส์ 100 บ. 200 บ. ท่าบ่อ หนองคาย
กาสะลอง รีสอร์ท 250 บ. 400 บ. ท่าบ่อ หนองคาย
กุศลสุข 100 บ. 120 บ. ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
แก้วคูณ 350 บ. 400 บ. เมือง หนองคาย
โกลด์ลักกี้ โฮเต็ล 200 บ. 700 บ. เมือง หนองคาย
โขงค้ำคูน 220 บ. 350 บ. ปากคาด หนองคาย
โขงริเวอร์ 400 บ. 400 บ. เมือง หนองคาย
คุ้มใต้ รีสอร์ท 350 บ. 500 บ. ท่าบ่อ หนองคาย
เค้ก รีสอร์ท 200 บ. 500 บ. สังคม หนองคาย
เคียงโขง-ผาแดง รีสอร์ท 750 บ. 900 บ. สังคม หนองคาย
จงกล 100 บ. 300 บ. เมือง หนองคาย
จันทร์หอม 300 บ. 350 บ. เมือง หนองคาย
เชไก่เกสท์เฮาส์ 120 บ. 150 บ. เมือง หนองคาย
โชติ 100 บ. 350 บ. เมือง หนองคาย
ซี.เค.แมนชั่น 450 บ. 500 บ. เมือง หนองคาย
ตรงเจริญ แมนชั่น 350 บ. 450 บ. ท่าบ่อ หนองคาย
ติ๋มเกสท์เฮาส์ 200 บ. 300 บ. ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
ทรายเงิน รีสอร์ท 200 บ. 500 บ. บึงกาฬ หนองคาย
ท่าบ่อนครคอมเพล็กซ์ 600 บ. 600 บ. ท่าบ่อ หนองคาย
ท่าบ่อบังกะโล 200 บ. 300 บ. ท่าบ่อ หนองคาย
ทิพย์ 600 บ. 1,000 บ. เมือง หนองคาย
ทิพาวรรณรีสอร์ท 200 บ. 350 บ. เซกา หนองคาย
เทพอินทร์แดงรีสอร์ท 200 บ. 300 บ. ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
ไทย-ลาว ริเวอร์ไซด์ 300 บ. 500 บ. เมือง หนองคาย
ธนาศิริอพาร์ทเมนท์ 300 บ. 350 บ. เมือง หนองคาย
บังกะโล 149 200 บ. 350 บ. ท่าบ่อ หนองคาย
บ้านกลางสวน รีสอร์ท 200 บ. 350 บ. ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
บ้านเคียงโขง 300 บ. 400 บ. เมือง หนองคาย
บ้านไทย ท่าบ่อ 550 บ. 900 บ. ท่าบ่อ หนองคาย
บ้านพัก วี เค 100 บ. 200 บ. รัตนวาปี หนองคาย
บ้านพักคมคาย 200 บ. 300 บ. รัตนวาปี หนองคาย
บ้านพักริมทาง 400 บ. 400 บ. เมือง หนองคาย
บ้านพักสุพรรณี 200 บ. 300 บ. เซกา หนองคาย
บ้านแม่โฮมสเตย์ 200 บ. 200 บ. เมือง หนองคาย
บ้านสวนรีสอร์ท 350 บ. 350 บ. ท่าบ่อ หนองคาย
บ้านสวน 350 บ. 350 บ. เซกา หนองคาย
บีบีบังกะโล 200 บ. 300 บ. บึงกาฬ หนองคาย
ประจักษ์ บังกะโล 260 บ. 800 บ. เมือง หนองคาย
ปุ๋ย เกสท์เฮาส์ 160 บ. 190 บ. สังคม หนองคาย
พงษ์วิจิตร 200 บ. 400 บ. เมือง หนองคาย
พรรณทวีรีสอร์ท 400 บ. 1,000 บ. เมือง หนองคาย
พรหมลิขิตสวรรค์บันดาลรีสอร์ท 500 บ. 800 บ. ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
พิกุล อพาร์ทเมนท์ 400 บ. 500 บ. เมือง หนองคาย
พี.เค. 200 บ. 300 บ. เมือง หนองคาย
พูนทรัพย์ 150 บ. 150 บ. เมือง หนองคาย
พูลทรัพย์ 200 บ. 300 บ. เมือง หนองคาย
โพทะเลรีสอร์ท 200 บ. 200 บ. เมือง หนองคาย
เฟรนด์ชิป 350 บ. 350 บ. เมือง หนองคาย
ม.สุกี้รีสอร์ท 200 บ. 300 บ. เซกา หนองคาย
มณีรัตน์รีสอร์ท 350 บ. 850 บ. ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
มัดหมี่เกสท์เฮาส์ 90 บ. 700 บ. เมือง หนองคาย
มั่นคงอพาร์ทเม้นท์ 250 บ. 350 บ. เมือง หนองคาย
มัลลิกา รีสอร์ท 200 บ. 300 บ. ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
มาลิวัลย์ รีสอร์ท 200 บ. 300 บ. ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
มินิ โฮเต็ล 280 บ. 300 บ. เมือง หนองคาย
แม่โขง รีสอร์ท 200 บ. 350 บ. เมือง หนองคาย
แม่โขงเกสต์เฮาส์ จอย เรสเตอรอง 250 บ. 350 บ. บึงกาฬ หนองคาย
แม่โขงเกสท์เฮาส์ 250 บ. 800 บ. เมือง หนองคาย
แม่โขงริเวอร์ 400 บ. 400 บ. ตรงข้ามสถานีรถไฟเก่า
แม่น้ำ 350 บ. 400 บ. บึงกาฬ หนองคาย
รอยัลแม่โขง 1,000 บ. 1,800 บ. เมือง หนองคาย
ระเบียงริมโขง บังกะโล 300 บ. 500 บ. สังคม หนองคาย
ริมโขง 100 บ. 180 บ. เมือง หนองคาย
ริมโขงรีสอร์ท 400 บ. 400 บ. ติดกับริมเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโขง
ริมน้ำ รีสอร์ท 250 บ. 350 บ. เซกา หนองคาย
รีสอร์ทกลางดง 200 บ. 300 บ. บึงโขงหลง หนองคาย
เรือนไท 120 บ. 450 บ. เมือง หนองคาย
เรือนแวนด้า 600 บ. 700 บ. สังคม หนองคาย
โรงแรม 141 200 บ. 350 บ. ท่าบ่อ หนองคาย
โรงแรมพรรณทวี 450 บ. 2,000 บ. เมือง หนองคาย
ศราวุธ รีสอร์ท 500 บ. 500 บ. เมือง หนองคาย
ศรีสุวรรณ 250 บ. 350 บ. เมือง หนองคาย
สบายรีสอร์ท 200 บ. 300 บ. บ้านโนนสัง ถนนมิตรภาพ
สมานมิตร 250 บ. 500 บ. บึงกาฬ หนองคาย
สยามบังกะโล 300 บ. 800 บ. สังคม หนองคาย
สวัสดีเกสท์เฮาส์ 180 บ. 420 บ. เมือง หนองคาย
สันติสุขโฮเต็ล 150 บ. 300 บ. บึงกาฬ หนองคาย
สิทธิสุวรรณ 150 บ. 350 บ. ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
สุขสันต์โมเต็ล 100 บ. 300 บ. เมือง หนองคาย
แสงตาวัน 100 บ. 200 บ. รัตนวาปี หนองคาย
หนองคายแกรนด์ 1,290 บ. 3,700 บ. เมือง หนองคาย
หวน-ลาย อพาร์ทเมนท์ 400 บ. 400 บ. เมือง หนองคาย
ห้วยโมง รีสอร์ท 800 บ. 800 บ. ท่าบ่อ หนองคาย
ห้องพัก วี เอส 100 บ. 150 บ. รัตนวาปี หนองคาย
ห้องพักบ้านสวน 100 บ. 200 บ. รัตนวาปี หนองคาย
อเมซอนเกสท์เฮ้าส์ 250 บ. 500 บ. เมือง หนองคาย
อำนวยสุขรีสอร์ท 0 บ. 0 บ. เซกา หนองคาย
อีสานออคิดเกสท์ลอดจ์ 700 บ. 700 บ. ท่าบ่อ หนองคาย
เอ ห้อง แม่โขง วิว 400 บ. 650 บ. บีงกาฬ หนองคาย
เอ็กซ์.โอ 200 บ. 400 บ. โพนพิสัย หนองคาย
เอส.ซี 260 บ. 400 บ. เมือง หนองคาย
เฮง เฮง เกสเฮ้าส์ 200 บ. 400 บ. เมือง หนองคาย
โฮมสเตย์ บ้านวังน้ำมอก 0 บ. 0 บ. ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้