Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี

พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามละบือ  เลื่องลือทุเรียนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ในภาคกลางเป็นจังหวัดหนึ่งใน 5 จังหวัดปริมณฑล คือ นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร และปทุมธานี เมืองนนทบุรี มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 400 ปี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีคูคลองน้อยใหญ่มากมาย เป็นเมืองเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เดิมตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านตลาดขวัญ ซึ่งเป็นสวนผลไม้ที่ขึ้นชื่อในสมัยนั้น ได้รับการยกฐานะเป็นเมืองนนทบุรี เมื่อ พ.ศ. 2092 รัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ต่อมาในปี พ.ศ. 2179 พระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดตอนใต้วัดท้ายเมืองไปทะลุวัดเขมา เพราะเดิมนั้นแม่น้ำเจ้าพระยาไหลวอ้อมมาทางบางใหญ่ วกเข้าคลองบางกรวยข้างวัดชลอ มาออกหน้าวัดเขมา เมื่อขุดคลองลัดแล้ว แม่น้ำก็เปลี่ยนทางเดินไหลเข้าคลองลัดที่ขุดใหม่กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ใหม่ดังปัจจุบันนี้ เมื่อ พ.ศ. 2208 สมเด็จพระนารายณ์ทรงเห็นว่าแม่น้ำเปลี่ยนทางเดินใหม่นั้น ทำให้ข้าศึกประชิดพระนครได้ง่าย จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างป้อมปราการตรงปากแม่น้ำอ้อม และโปรดฯ ให้ย้ายเมืองนนทบุรีมาอยู่ปากแม่น้ำอ้อมด้วย ยังมีศาลหลักเมืองปรากฏอยู่

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดฯ ให้ย้ายเมืองนนทบุรีไปตั้งที่ปากคลองบางซื่อบ้านตลาดขวัญ และในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดฯ ให้ตั้งศาลากลางเมืองขึ้นที่ปากคลองบางซื่อ ฝั่งซ้ายแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงปี พ.ศ. 2471 รัชกาลที่ 7 ทรงโปรดฯ ให้ย้ายศาลากลางมาตั้งที่ราชวิทยาลัย บ้านบางขวาง ตำบลบางตะนาวศรี ปัจจุบันเป็นที่ตั้งกองฝึกอบรมกระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่บนถนนประชาราษฎร์ สาย 1 อำเภอเมือง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปประดับด้วยไม้ฉลุ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กรมศิลปากรได้ขึ้นบัญชีเป็นโบราณสถานแห่งชาติ และในปัจจุบันศาลากลางจังหวัดนนทบุรีได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแม่น้ำไหลผ่าน จึงแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งตะวันตก มีพื้นที่ 3 ใน 4 ของจังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมถึง มีคูคลองต่าง ๆ เชื่อมโยงกันหลายสายเหมือนใยแมงมุม มีการทำเรือกสวนไร่นา ในอดีตพื้นที่นนทบุรีเป็นแหล่งผลไม้รสดี ประชาชนมีอาชีพทำสวนผลไม้  โดยเฉพาะทุเรียนนานาพันธุ์  มีชื่อเสียงมาก ปัจจุบันลดลงมาก  เนื่องจากเหตุ 2 ประการ คือ น้ำท่วมทุเรียนล้มตาย  จะต้องเสียเวลาปลูกหลายปีจึงจะได้ผล  และที่ดินราคาสูงจึงขายที่ดินให้แก่นายทุนเพื่อทำที่อยู่อาศัย แต่ยังมีชาวสวนที่อนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนหรือทำสวนทุเรียนพอ ที่ตำบลบางรักน้อย  อำเภอเมืองนนทบุรี สังเกตุว่าทุเรียนเมืองนนท์จะขายเป็นลูก ไม่ชั่งเป็นกิโลกรัม (ทุเรียนนอก คือทุเรียนที่มาจากจันทบุรี ระยอง จะชั่งเป็นกิโลกรัม) ทุเรียนเมืองนนท์จึงมีคนกล่าวว่า "คนซื้อไม่ได้กิน  คนกินไม่ได้ซื้อ" เพราะคนซื้อจะซื้อไปฝากผู้ที่เคารพนับถือ

ส่วนฝั่งตะวันออกมีพื้นที่ 1 ใน 3 ของจังหวัด ได้แก่พื้นที่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นเขตเมืองมีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น อาจถือได้ว่าส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองหลวง เพราะเขตแดนระหว่างนนทบุรีกับกรุงเทพมหานครนั้นแทบจะไม่เป็นที่รู้จัก นนทบุรี แม้จะเป็นจังหวัดใกล้กรุงเทพฯ แต่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมโดยใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งวัน ผลผลิตต่าง ๆ ของนนทบุรีมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ไม้ดอกไม้ประดับแทบทุกชนิด กระถางต้นไม้ ผลไม้ต่าง ๆ อาทิ ทุเรียน มังคุด และยังสามารถแวะตลาดน้ำที่มีของกินของใช้มากมายจำหน่ายในวันหยุด หรือจะเข้าสปาพักผ่อนคลายความเมื่อยล้าก็มีให้บริการ 

หากยังไม่รู้จะเริ่มต้นที่ไหน แนะนำให้ตรงไปที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อยู่ใกล้ วัดสวนแก้ว อำเภอบางใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนนทบุรีที่ครบวงจร ก่อนเลือกเดินทางไปเยี่ยมชมสวนในอำเภอต่าง ๆ ต่อไป

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดจังหวัดปุทมธานี และพระนครศรีอยุธยา
 • ทิศใต้ ติดกรุงเทพมหานคร
 • ทิศตะวันออก ติดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี
 • ทิศตะวันตก ติดจังหวัดนครปฐม

ประวัติศาสตร์ จังหวัดนนทบุรี  ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี     

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี

การเดินทางไปยังนนทบุรี

รถยนต์

มีถนนสายสำคัญ 11 สาย คือ

 1. ถนนพิบูลสงคราม ระหว่างเชิงสะพานพระรามหก - สี่แยกโรงภาพยนตร์ศรีพรสวรรค์
 2. ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 ระหว่างศาลากลางจังหวัด - สี่แยกโรงภาพยนตร์ศรีพรสวรรค์
 3. ถนนติวานนท์ ระหว่างสามแยกวัดลานนาบุญ-ท่าน้ำปทุมธานี
 4. ถนนงามวงศ์วาน ระหว่างสี่แยกแคลาย-สี่แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 5. ถนนนนทบุรี 1 ระหว่างศาลากลางจังหวัด-ถนนติวานนท์
 6. ถนนแจ้งวัฒนะ ระหว่างสี่แยกปากเกร็ด-สี่แยกหลักสี่
 7. ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ระหว่างสะพานพระรามหก-อำเภอไทรน้อย
 8. ถนนบางบัวทอง-ตลิ่งชัน ระหว่างแยกบางบัวทอง-ตลิ่งชัน
 9. ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ระหว่างแยกบางบัวทอง-สุพรรณบุรี
 10. ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ระหว่างสามแยกเตาปูน-สามแยกวัดลานนาบุญ
 11. ถนนรัตนาธิเบศร์ ระหว่างสี่แยกแคลาย-สะพานพระราม 5 -ถนนบางบัวทอง-ตลิ่งชัน

รถโดยสารประจำทาง    

จากกรุงเทพฯมีรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) มาจังหวัดนนทบุรี ดังนี้

เรือ    

มีเรือด่วน เจ้าพระยาบริการระหว่างเส้นทางจากท่าน้ำวัดราชสิงขร เขตยานนาวาถึงท่าน้ำนนทบุรี (ฝั่งพระนคร)อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ทุกวัน ระหว่างเวลา 06.00-18.00 น. เรือออกทุก 20 นาที สอบถามที่บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด โทร. 0 2222 5330, 0 2225 3003, 0 2623 6001-3 โทรสาร 0 2623 6001–3 เว็บไซต์ www.chaophrayaboat.co.th

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดนนทบุรี

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดนนทบุรี

โรงแรมในจังหวัดนนทบุรี

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 Next >>
เดอะ ไทย เฮาส์ 1,500 บ. 1,700 บ. บางใหญ่ นนทบุรี
เดอะ ริช โฮเต็ล 1,200 บ. 1,200 บ. เมือง นนทบุรี
นนท์นที รีสอร์ท & เรสเทอรองคส์ 1,200 บ. 3,500 บ. เมือง นนทบุรี
นิชาดา ธานี เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ 2,833 บ. 5,000 บ. ปากเกร็ด นนทบุรี
พนาศรม รีสอร์ท 1,000 บ. 3,500 บ. บางใหญ่ นนทบุรี
แมนชั่น อิน เดอะ พาร์ค 0 บ. 0 บ. ปากเกร็ด นนทบุรี
ริเวอร์ไรน์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ 1,500 บ. 5,500 บ. เมือง นนทบุรี
ริเวอร์โฮมสเตย์ 1,190 บ. 1,190 บ. บางใหญ่ นนทบุรี
รีเจ้นท์ งามวงศ์วาน โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ 650 บ. 850 บ. เมือง นนทบุรี
โรงแรม โกลเด้น ดราก้อน 1,000 บ. 2,500 บ. เมือง นนทบุรี
โรงแรม เดอะ เล็คกาซี 1,000 บ. 1,800 บ. เมือง นนทบุรี
โรงแรม ที.ดี. เพลส 1,000 บ. 1,200 บ. บางกรวย นนทบุรี
โรงแรม ปาร์ค อินน์ 600 บ. 600 บ. เมือง นนทบุรี
โรงแรม ริชมอนด์ 2,500 บ. 20,000 บ. เมือง นนทบุรี
โรงแรม อิสติน เลคไซด์ 3,296 บ. 16,478 บ. ปากเกร็ด นนทบุรี
โฮมสเตย์ สวนเกร็ดพุทธ 200 บ. 200 บ. ปากเกร็ด นนทบุรี
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้