Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา

กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม

พะเยา เป็นเมืองที่มีประวัติเก่าแก่ยาวนานเมืองหนึ่งในแถบลานนาไทย เดิมมีชื่อว่า ภูกามยาว หรือ พยาว เริ่มปรากฏหลักฐานตามตำนานเล่าว่า เมื่อ พ.ศ.1602 (จุลศักราช 421) พ่อขุนเงินหรือลาวเงิน กษัตริย์ผู้ครองนครเงินยางเชียงแสน ดำริให้พระราชโอรส 2 องค์ คือ ขุนชิน ให้อยู่ในราชสำนักครองนครเงินยางเชียงแสน และ ขุนจอมธรรม โอรสองค์ที่ 2 ให้ปกครองเมืองภูกามยาว ซึ่งอยู่ในฐานะเป็นหัวเมืองฝ่ายใต้ กระทั่งสมัยของพ่อขุนงำเมือง ซึ่งเป็นกษัตริย์เมืองพะเยาองค์ที่ 9 นับจากพ่อขุนจอมธรรม พระองค์เป็นศิษย์ร่วมสำนักกับพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทัย ศึกษาศิลปศาสตร์ร่วมครูอาจารย์เดียวกันเป็นสหายกัน สนิทสนมผูกไมตรีต่อกันอย่างแน่นแฟ้น

พ่อขุนงำเมืองไว้ทรงเป็นกษัตริย์ที่ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ไม่ชอบสงคราม ปกครองบ้านเมืองด้วยความเที่ยงธรรม ผูกไมตรีจิตต่อประเทศราช และเพื่อนบ้าน ขุนเม็งรายเคยคิดยกทัพเข้าบดขยี้เมืองพะเยา แต่ด้วยวิเทโสบายที่มุ่งในทางสงบแทนที่จะยกทัพเข้าต่อต้าน กลับสั่งให้เปิดเมืองต้อนรับ เชิญขุนเม็งรายเสวยพระกระยาหารและเลี้ยงกองทัพให้อิ่ม ขุนเม็งรายจึงเลิกการทำสงคราม แต่นั้นมา ฝ่ายพระยาร่วงซึ่งเป็นสหายคนสนิทได้มีโอกาสรู้จักขุนเม็งรายทั้ง 3 องค์ ได้ชอบพอเป็นสหายกัน เคยหันหลังเข้า พิงกันกระทำสัจจปฏิญาณแก่กัน ณ ริมฝั่งแม่น้ำขุนภู ว่าจะไม่ผูกเวรแก่กัน จะเป็นมิตรสหายกัน กรีดโลหิตออกรวมกันขันผสมน้ำ ทรงดื่มพร้อมกัน (ภายหลังแม่น้ำนี้ได้ชื่อว่า แม่น้ำอิง) ในสมัยนี้บ้านเมืองสงบสุข เจริญรุ่งเรืองสูงสุดในทุกๆด้าน

จากนั้นมา นครรัฐแห่งนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ตามอิทธิพลของอาณาจักรต่างๆ ที่ผลัดกันมีอำนาจในแถบนี้ ทั้งเชียงแสน ล้านนา อยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พยาวเปลี่ยนชื่อเป็นพะเยา และรวมอยู่กับจังหวัดเชียงราย และในวันที่ 28 สิงหาคม 2521 ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย

ในบรรดาจังหวัดท่องเที่ยวในภาดเหนือนั้น พะเยาอาจจะยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก พะเยาเป็นเหมือนเมืองผ่าน ที่นักท่องเที่ยวมักมองข้ามและเลยไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายเสียมากกว่า แต่พะเยาก็เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามและมีชื่อหลายแห่ง โดยเฉพาะป่าเขาพนาไพรที่ยังคงสมบูรณ์ ดูร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ยังเต็มพื้นที่ของจังหวัด มีอุทยานแห่งชาติถึง 3 แห่งที่มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว เช่น อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ที่มีนกยูงมากที่สุดในภาคเหนือ  อุทยานแห่งชาติภูซาง มีน้ำตกน้ำอุ่น เพียงแห่งเดียวในภาคเหนือ  มีกว๊านพะเยาทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ที่ดูพระอาทิตย์ตกยามเย็นได้สวยงาม มีผลไม้รสดีหลายชนิด มีวัดวาอารามที่งดงาม วิถีชีวิตที่เรียบง่าย อันเป็นเสน่ห์เมืองพะเยาที่ไม่ได้ด้อยกว่าใครในล้านนา

  • ทิศเหนือ   ติดต่อกับอำเภอพาน อำเภอป่าแดด และอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
  • ทิศตะวันออก  ติดต่อกับแขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และอำเภอบ้านหลวง อำเภอท่าวังผา อำเภอสองแคว และอำเภอเมืองน่าน
  • ทิศใต้   ติดต่อกับอำเภองาว จังหวัดลำปาง และอำเภอสอง จังหวัดแพร่
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ประวัติศาสตร์ จังหวัดพะเยา  ข้อมูลจังหวัดพะเยา                                   

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา

การเดินทางไปยังพะเยา

รถยนต์ สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง

  1. ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเซีย) ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ที่นครสวรรค์ ผ่านอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ตาก ผ่านอำเภอเถิน อำเภอสบปราบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง เข้าสู่ตัวเมืองพะเยา ระยะทาง 969 กิโลเมตร
  2. ใข้ทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเซีย) ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 117 จนถึงพิษณุโลก แยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 12 ไปจนถึงสุโขทัย เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 103 ผ่านอำเภอร้องกวาง เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านอำเภองาว เข้าสู่ตัวเมืองพะเยา ระยะทาง 782 กิโลเมตร
  3. สามารถเดินทางเป็นวงรอบได้โดยใช้เส้นทางกรุงเทพฯ -นครสวรรค์-พิษณุโลก-สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-เด่นชัย-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา ระยะทาง 782 กิโลเมตร ขากลับใช้เส้นทางพะเยา-เชียงราย-แม่สรวย-เวียงป่าเป้า-ดอยสะเก็ด-เชียงใหม่— ลำปาง-ตาก-กรุงเทพฯ ระยะทาง 966 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง

รถไฟ    

จากสถานี รถไฟหัวลำโพงสามารถนั่งรถไฟสายเหนือลงที่ลำปาง หรือเชียงใหม่ แล้วต่อรถโดยสารไปจังหวัดพะเยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020 หรือ www.railway.co.th

รถโดยสารประจำทาง    

บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารปรับอากาศและรถธรรมดาออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 สอบถามได้ที่ โทร. 0 2537 8055, 0 2936 2852-66 หรือwww.transport.co.th บริษัท ขนส่ง จำกัด พะเยา โทร. 0 5443 1363 สำหรับรถเอกชนติดต่อบริษัท สยามเฟิร์สทัวร์ โทร. 0 2954 3601, 0 5443 1865 สมบัติทัวร์ โทร. 0 2936 2495-9, 0 5424 6503จากเชียงใหม่มีรถโดยสารประจำทางทั้งธรรมดา และปรับอากาศไป-กลับพะเยาทุกวัน ตั้งแต่ 06.00-17.30 น. รถออกทุกๆ ครึ่งชั่วโมง สอบถามได้ที่บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด โทร. 0 5324 6503

เครื่องบิน    

บริษัท การบินไทย จำกัด ไม่มีเครื่องบินบินตรงไปจังหวัดพะเยา ต้องใช้เที่ยวบินกรุงเทพฯ -เชียงราย หรือกรุงเทพฯ – แพร่ จากนั้นต้องเช่าเหมารถมายังจังหวัดพะเยา สอบถามเที่ยวบินได้ที่ 1566, 0 2280 0060, 0 2628 2000, 0 2356 1111 หรือwww.thaiairways.com

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดพะเยา

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดพะเยา

โรงแรมในจังหวัดพะเยา

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 Next >>
เชียงคำ การ์เด้น รีสอร์ท 300 บ. 500 บ. เชียงคำ พะเยา
เชียงคำ โฮเต็ล 150 บ. 450 บ. เชียงคำ พะเยา
บัว รีสอร์ท 500 บ. 1,500 บ. เมือง พะเยา
บัวขาว รีสอร์ท 200 บ. 600 บ. เชียงคำ พะเยา
บัวทอง รีสอร์ท 350 บ. 700 บ. เชียงคำ พะเยา
พะเยา คอนโดเทล 199 บ. 350 บ. เมือง พะเยา
ภูลังกา รีสอร์ท 500 บ. 2,000 บ. ปง พะเยา
โรงแรม ธารทอง 120 บ. 350 บ. เมือง พะเยา
โรงแรม พะเยา เกทเวย์ 800 บ. 2,500 บ. เมือง พะเยา
โรงแรม พะเยา นอร์ทเทิร์นเลค 400 บ. 600 บ. เมือง พะเยา
โรงแรม วังทอง 250 บ. 500 บ. เมือง พะเยา
โรงแรม สงค์ศักดิ์ 300 บ. 450 บ. เมือง พะเยา
โรงแรมสวนสน 250 บ. 1,200 บ. เมือง พะเยา
เฮือนกฤษณา แฟมิลี่ รีสอร์ท 350 บ. 800 บ. เมือง พะเยา
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้