Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง

จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ติดต่อกับทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดต่างๆคือ

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดเลย
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิ
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ และพิจิตร

สภาพพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีภูเขาล้อมเป็นรูปเกือกม้าเป็นเนื้อที่ประมาณ ร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด อยู่ทางตะวันออก ทางเหนือและทางตะวันตก มีพื้นที่ราบอยู่ตอนกลางและอำเภอด้านใต้ของจังหวัด มีแม่น้ำป่าสัก เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่สุดของจังหวัด ไหลผ่านตอนกลางของจังหวัดจากทิศเหนือไปทิศใต้ ยาวประมาณ 350 กิโลเมตร ต้นน้ำเกิดจากภูเขาผาลาในจังหวัดเลย มีห้วยลำธารหลายสายเกิดจากภูเขาเพชรบูรณ์ แม่น้ำป่าสักไหลผ่านอำเภอหล่มเก่า หล่มสัก เมืองเพชรบูรณ์ หนองไผ่ บึงสามพัน วิเชียรบุรี และศรีเทพ จากการที่พื้นที่จังหวัดอยู่ในหุบเขา จึงทำให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อน หนาวจัดในฤดูหนาว โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอน้ำหนาว เขาค้อ และหล่มเก่า จะมีอากาศหนาวที่สุด และพื้นที่บนภูเขาจะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี จังหวัดเพชรบูรณ์จึงมีแหล่งท่องเที่ยวบนยอดดอย ชมทิวทัศน์ สัมผัสอากาศหนาว ที่มีชื่อเสียงอยู่หลายแห่ง

ครั้งที่ในประเทศไทยเกิดการแตกแยกทางความคิด มีการสู้รบของคนไทยกันเอง ระหว่าง พคท.กับฝ่ายรัฐบาล พื้นที่บนเทือกเขาหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง เช่นภูหินร่องกล้า เขาค้อ ถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของ พคท.และมีเหตุการณ์สู้รบใหญ่เกิดขึ้นหลายครั้ง ปัจจุบันสถานที่เหล่านั้นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์เป็นชุมชนเก่าแก่ มีร่องรอยประวัติศาสตร์การก่อสร้างเมืองตั้งแต่สมัยขอม เช่นที่ปรากฏอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ หลักฐานความเป็นมาของเมืองแห่งนี้ค่อนข้างขาดความต่อเนื่องชัดเจน แต่พอจะเรียงร้อยเรื่องราวจากหลักฐานที่มีอยู่ได้รู้ว่า เมืองนี้สร้างมาตั้งแต่ยุคขอมเรืองอำนาจ และต่อมาก็มีความเกี่ยวพันกับอาณาจักรไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน เมื่อครั้งที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีจอมพล ป.พิบูลย์สงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ครั้งนั้นกรุงเทพฯได้รับผลกระทบจากสงครามมาก จึงได้มีแนวคิดสร้างเมืองหลวงสำรองไว้ที่เพชรบูรณ์ มีการดำเนินการไปได้ระยะหนึ่งแล้วต้องล้มเลิกไป เพราะกฏหมายตั้งเมืองหลวงสำรองไม่ผ่านสภา แต่ก็ทำให้เมืองเพชรบูรณ์เจริญรุดหน้ามาจนถึงปัจจุบัน

ประวัติศาสตร์ จังหวัดเพชรบูรณ์  ข้อมูลจังหวัดเพชรบูรณ์                 

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

การเดินทางไปยังเพชรบูรณ์

รถยนต์


รถโดยสารประจำทาง

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดเพชรบูรณ์

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์

โรงแรมในจังหวัดเพชรบูรณ์

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 2 3 Next >>
การ์เด้นท์ วิว รีสอร์ท 500 บ. 900 บ. หล่มสัก เพชรบูรณ์
กุหลาบดอย รีสอร์ท 600 บ. 2,000 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
เขาค้อ คันทรีโฮม 2,000 บ. 5,000 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
เขาค้อ แบมบู แคมป์ 1,000 บ. 3,000 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
เขาค้อ รีสอร์ท 500 บ. 700 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท 1,700 บ. 2,800 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
เขาค้อโกลเด้น รีสอร์ท 1,500 บ. 4,500 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
เขาค้อทะเลภู รีสอร์ท 700 บ. 3,000 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
เขาค้อทะเลหมอก 1,500 บ. 6,000 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
เขาค้อในสายหมอก 1,200 บ. 4,000 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
เขาค้อฟาร์ม แอนด์ รีสอร์ท 1,000 บ. 1,500 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
เขาค้อลอดจ์ รีสอร์ท 600 บ. 1,200 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
เขาค้อวัลเล่ย์ 1,000 บ. 14,000 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
ค้อปุระ รีสอร์ท 1,500 บ. 2,200 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
จินตนา ลอดจ์ 2,000 บ. 2,500 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
ชวนชม รีสอร์ท 800 บ. 4,200 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
ดอยข้าวกล้า รีสอร์ท 2,500 บ. 3,000 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
ดิ อิมพีเรียล ภูแก้วฮิลล์ รีสอร์ท 3,500 บ. 9,000 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
ทัศนา เฮาส์ 500 บ. 4,500 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
ที่พักในอุทยานแห่งชาติตาดหมอก 1,000 บ. 1,000 บ. เมือง เพชรบูรณ์
ที่พักในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว 1,000 บ. 5,000 บ. น้ำหนาว เพชรบูรณ์
นาตยา รีสอร์ท 600 บ. 1,500 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
เนเชอรัล เยิร์ท รีสอร์ท 1,500 บ. 2,500 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
บังกะโล สวัสดี 200 บ. 500 บ. เมือง เพชรบูรณ์
บ้านเขาค้อ ละอองหมอก 6,500 บ. 10,000 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
บ้านเชิงผา รีสอร์ท 1,000 บ. 1,500 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
บ้านในฝัน 1,500 บ. 3,000 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
บ้านบุญประคอง รีสอร์ท 700 บ. 3,000 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
บ้านพวงเพชร 1,500 บ. 4,000 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
บ้านพักทหารม้า 300 บ. 1,200 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
บ้านเพลง เพลง 8,000 บ. 8,000 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
บ้านภูหนาว 2,500 บ. 12,000 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
บ้านรชดา 2,500 บ. 2,500 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
บ้านริมดอย รีสอร์ท 1 500 บ. 1,500 บ. เมือง เพชรบูรณ์
บ้านริมดอย รีสอร์ท โครงการ 2 700 บ. 700 บ. เมือง เพชรบูรณ์
บ้านไร่เบญจพล เขาค้อ 800 บ. 6,000 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
บ้านไร่ศรีสุวรรณ 100 บ. 100 บ. เมือง เพชรบูรณ์
บ้านสวนหมอก รีสอร์ท 2,500 บ. 3,500 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
บ้านห้าทิศ วิว เขาค้อ 500 บ. 3,500 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
ปรายฟ้า การ์เด้น ฮิลล์ รีสอร์ท 2,500 บ. 3,500 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
ปลายฟ้า รีสอร์ท 300 บ. 300 บ. เมือง เพชรบูรณ์
เปี่ยมสุข สวิสฮิลล์ รีสอร์ท 2,400 บ. 5,000 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
พรสวรรค์ รีสอร์ท 1,200 บ. 2,000 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์พลาซ่า 250 บ. 350 บ. เมือง เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์โฮเต็ล 170 บ. 350 บ. เมือง เพชรบูรณ์
เพชรสยาม โฮเต็ล 220 บ. 350 บ. บึงสามพัน เพชรบูรณ์
เพชรโฮเต็ล 195 บ. 350 บ. เมือง เพชรบูรณ์
ฟอเรสฮิลล์ 1 1,000 บ. 6,000 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
ฟอเรสฮิลล์ 2 1,700 บ. 2,200 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
ภูแก้ว รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค, เขาค้อ 2,500 บ. 25,000 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
ภูคำ รีสอร์ท 600 บ. 2,400 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
ภูน้ำหนาวโฮมสเตย์ 350 บ. 550 บ. น้ำหนาว เพชรบูรณ์
ภูพ่อบท รีสอร์ท 300 บ. 3,000 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
ภูฟ้าใส รีสอร์ท 600 บ. 4,500 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
ภูม่านฟ้า รีสอร์ท 3,500 บ. 4,000 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
ภูแม่ย่า 1,000 บ. 10,500 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
ภูสวย รีสอร์ท 1,200 บ. 3,500 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
ภูสิทธิ เมาท์เท่นโฮม 1,000 บ. 4,000 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
ภูเสียดฟ้า รีสอร์ท 1,500 บ. 2,000 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
ภูหินวิว รีสอร์ท 1,000 บ. 6,000 บ. หล่มเก่า เพชรบูรณ์
ภูอากาศ 500 บ. 200 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
มิตรสาลี โฮเต็ล 150 บ. 400 บ. วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
เมทนีดล เขาค้อ รีสอร์ท 750 บ. 9,000 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
เรือนพักผู้ติดตาม 300 บ. 0 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
โรงแรม โฆษิตฮิลล์ 540 บ. 3,200 บ. เมือง เพชรบูรณ์
โรงแรม นครอินทร์ 250 บ. 400 บ. หล่มสัก เพชรบูรณ์
โรงแรม บูรพา 280 บ. 1,530 บ. เมือง เพชรบูรณ์
โรงแรม ปิยมิตร แอนด์ รีสอร์ท 400 บ. 700 บ. วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โรงแรม สยาม 210 บ. 450 บ. เมือง เพชรบูรณ์
ไร่จันทร์แรม รีสอร์ท 1,500 บ. 2,500 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
ไร่นุชชม & ภูวรินทร์ รีสอร์ท เขาค้อ 2,000 บ. 3,000 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
ไร่เพียงฝัน รีสอร์ท 500 บ. 2,000 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
ไร่เรือนเหนือ 700 บ. 1,500 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
ไร่สองเรา รีสอร์ท 1,000 บ. 2,000 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
ไร่อิสระ 500 บ. 4,000 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
เลคไซด์ การ์เดนท์ รีสอร์ท 450 บ. 2,000 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
วนิดา เฮ้าส์ 200 บ. 350 บ. หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วันเย็น รีสอร์ท 500 บ. 4,000 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
วัลภา รีสอร์ท 800 บ. 1,200 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
สวนมรดกดอย 600 บ. 3,000 บ. หล่มสัก เพชรบูรณ์
สวนสนสวย 1,000 บ. 4,000 บ. เขาค้อ เพชรบูรณ์
สว่าง โฮเต็ล 300 บ. 450 บ. หล่มสัก เพชรบูรณ์
หล่มสัก ณัฐติรัตน์ แกรนด์ โฮเต็ล 800 บ. 3,000 บ. หล่มสัก เพชรบูรณ์
โฮมแลนด์ รีสอร์ท 400 บ. 450 บ. เมือง เพชรบูรณ์
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้