Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา

พิษณุโลก อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำน่าน และแม่น้ำแควน้อย 2 ลำน้ำสำคัญของเมืองนี้ และเป็นที่มา ของชื่อ "เมืองสองแคว" ที่เรียกกันมาแต่เดิม สภาพพื้นที่มีที่ราบอยู่ทางตอนล่าง ทางตะวันออก และตะวันตกเฉียงเหนือเป็นเทือกเขา มีป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีค่าของจังหวัดทำให้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทางธรรมชาติหลายแห่งเช่น  อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า วนอุทยานเขาพนมทอง จากพิษณุโลกยังสามารถไปเที่ยว ภูสอยดาว แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก

มีหลักฐานการสร้างเมืองพิษณุโลกมาแต่พุทธศตวรรษที่15 สมัยขอมมีอำนาจปกครองแถบนี้ แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า “ เมืองสองแคว ”เนื่องจากเมืองนี้ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำน่าน และแม่น้ำแควน้อย หรือบริเวณที่ตั้งของวัดจุฬามณีในปัจจุบัน เมื่อประมาณปี พ.ศ.1900 สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยแห่งกรุงสุโขทัย ได้โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองมาตั้งอยู่ ณ ตัวเมืองปัจจุบัน โดยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง ในครั้งนี้ได้สร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พระพุทธชินราช  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามที่สุดของประเทศไทยและเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลก

สมัยอยุธยา เมืองพิษณุโลกทวีความสำคัญมากขึ้น เพราะเป็นเมืองกึ่งกลางระหว่างกรุงศรีอยุธยาและอาณาจักรฝ่ายเหนือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงปฏิรูปการปกครองและได้เสด็จมาประทับที่เมืองนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2006 จนสิ้นรัชกาลในปี พ.ศ. 2031 ช่วงนั้นพิษณุโลกเป็นราชธานีแทนกรุงศรีอยุธยาถึง 25 ปี  หลังรัชสมัยของพระองค์ พิษณุโลกมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง เป็นหน้าด่านสำคัญที่จะสกัดกั้นกองทัพพม่า เมื่อครั้งพระนเรศวรมหาราชดำรงฐานะพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลก ระยะนั้นไทยตกเป็นเมืองขึ้นพม่า สมเด็จพระนเรศวรได้ทรงรวบรวมชายฉกรรจ์ชาวพิษณุโลกกอบกู้อิสรภาพชาติไทยได้ในปี พ.ศ. 2127

ในสมัยกรุงธนบุรี พิษณุโลกเป็นสถานที่ตั้งมั่นรับศึกพม่า เมื่อครั้งกองทัพของอะแซหวุ่นกี้มาตีเมืองพิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2318 อะแซหวุ่นกี้ต้องเผชิญการต่อสู้อย่างทรหดกับเจ้าพระยาจักรีและเจ้าพระยาสุ รสีห์ถึงขนาดต้องขอดูตัว และได้ทำนายเจ้าพระยาจักรีว่าต่อไปจะได้เป็นกษัตริย์

ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้ทรงให้รื้อกำแพงเมืองพิษณุโลกเพื่อไม่ให้ข้าศึกใช้เป็นที่มั่น ครั้นถึงปี พ.ศ. 2473 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะเมืองพิษณุโลกขึ้นเป็นมณฑล เรียกว่ามณฑลพิษณุโลก มาเมื่อยกเลิกการปกครองแบบมณฑลแล้ว พิษณุโลกจึงมีฐานะเป็นจังหวัดเรื่อยมาจนปัจจุบัน

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดกับอำเภอน้ำปาด อำเภอพิชัย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • ทิศใต้ ติดกับอำเภอเมือง อำเภอสามง่าม อำเภอวังทรายพูน กิ่งอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
  • ทิศตะวันออก ติดกับอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อำเภอเขาค้อ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอลานกระบือ   จังหวัดกำแพงเพชร   อำเภอคีรีมาศ อำเภอกงไกรลาศ   จังหวัดสุโขทัย

ประวัติศาสตร์ จังหวัดพิษณุโลก  ข้อมูลจังหวัดพิษณุโลก                             

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

การเดินทางไปยังพิษณุโลก

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงวังน้อยแล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเซีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท เข้านครสวรรค์ แล้วใช้เส้นทางสาย 117 ตรงสู่พิษณุโลก รวมระยะทาง 337 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่สะดวกที่สุด หรือจากสิงห์บุรี ใช้เส้นทางสายอินทร์บุรี-ตากฟ้า (ทางหลวงหมายเลข 11) จนถึงทางหลวงหมายเลข 12 (พิษณุโลก-หล่มสัก) ที่เขตอำเภอวังทอง เลี้ยวซ้ายไปอีก 17 กิโลเมตร เข้าสู่พิษณุโลกรวมระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร หากใช้เส้นทางที่ผ่านเพชรบูรณ์และหล่มสัก แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 12 ช่วงหล่มสัก-พิษณุโลกระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร จะผ่านแหล่งท่องเที่ยวสองข้างทางหลายแห่ง

ทางการรถไฟ แห่งประเทศไทย จัดบริการรถด่วนพิเศษ (สปรินท์เตอร์) รถเร็ว และรถธรรมดา จากกรุงเทพฯ ไปพิษณุโลกทุกวัน สอบถาม หน่วยบริการเดินทาง โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020 สถานีรถไฟพิษณุโลก โทร. 0 5525 8005 หรือ www.railway.co.th

จาก สถานีขนส่งหมอชิต 2 มีบริการรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศไปยังพิษณุโลกตลอดวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 0 2936 2852-66 หรือ www.transport.co.th และที่สถานีขนส่งพิษณุโลก โทร. 0 5524 2430 รถประจำทางปรับอากาศ ติดต่อ พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์ โทร. 0 2936 2924-5 หรือ 0 5525 8647 เชิดชัยทัวร์ โทร. 0 2936 0199 หรือ 0 5521 1922 วินทัวร์ โทร. 0 2936 3753 หรือ 0 5524 3222

นอกจากนี้ยังมีรถ บขส. บริการระหว่างพิษณุโลกกับจังหวัดต่างๆ ได้แก่ อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง เชียงใหม่ สุโขทัย ตาก (แม่สอด) พิจิตร เพชรบูรณ์ และขอนแก่น ทุกวัน

บริษัท การบินไทย จำกัด มีเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ และพิษณุโลกทุกวัน ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที สอบถามกำหนดการเดินทาง โทร. 1566 ติดต่อสำรองที่นั่ง โทร. 0 2280 0060 หรือ 0 2628 2000, 0 2356 1111 หรือที่สำนักงานพิษณุโลก โทร. 0 5524 2971-2 หรือ www.thaiairways.com

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดพิษณุโลก

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดพิษณุโลก

โรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 2 3 Next >>
เกียรติวิมล 400 บ. 450 บ. เมือง พิษณุโลก
แก้วสุวรรณอินน์ 250 บ. 360 บ. เมือง พิษณุโลก
โกลเด้น แกรนด์ 690 บ. 2,500 บ. เมือง พิษณุโลก
โกลเด้นแกรนด์ 650 บ. 2,500 บ. เมือง พิษณุโลก
ไกรแสงเพลส 350 บ. 450 บ. เมือง พิษณุโลก
คาซ่า ฮอลิเดย์ 380 บ. 600 บ. เมือง พิษณุโลก
จันทนา อพาร์ทเมนท์ 320 บ. 320 บ. เมือง พิษณุโลก
ช้างเผือก 230 บ. 390 บ. เมือง พิษณุโลก
เดอะ แกรนด์ ริเวอร์ไซด์ 1,300 บ. 6,000 บ. เมือง พิษณุโลก
เดอะ ฮิลล์ รีสอร์ท 400 บ. 1,200 บ. วังทอง พิษณุโลก
เดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ 1,400 บ. 4,500 บ. เมือง พิษณุโลก
ต้นหว้ารีสอร์ท 350 บ. 390 บ. สามแยกต้นหว้า
ตาวันรีสอร์ท 400 บ. 600 บ. วังทอง พิษณุโลก
ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 1,500 บ. 4,000 บ. วังทอง พิษณุโลก
ท็อปแลนด์ 1,200 บ. 35,000 บ. เมือง พิษณุโลก
ทอแสง การ์เด้น 350 บ. 750 บ. เมือง พิษณุโลก
เทพนคร 500 บ. 1,500 บ. เมือง พิษณุโลก
น่านเจ้า 550 บ. 1,800 บ. เมือง พิษณุโลก
บ้านคลองรีเจ้นท์ 300 บ. 500 บ. เมือง พิษณุโลก
บ้านคลองรีสอร์ท 360 บ. 370 บ. เมือง พิษณุโลก
บ้านเคียงน้ำแก่งซอง 600 บ. 1,000 บ. วังทอง พิษณุโลก
บ้านเคียงปอย 300 บ. 600 บ. วังทอง พิษณุโลก
บ้านจันทร์ 350 บ. 350 บ. เมือง พิษณุโลก
บ้านทะเลแก้ว 400 บ. 1,700 บ. เมือง พิษณุโลก
บ้านไท 350 บ. 550 บ. เมือง พิษณุโลก
บ้านพักน้ำตกหลังสวน 0 บ. 0 บ. วังทอง พิษณุโลก
บ้านพักเยาวชนนานาชาติ 120 บ. 400 บ. เมือง พิษณุโลก
บ้านพักสวนป่าเขากระยาง 600 บ. 3,000 บ. วังทอง พิษณุโลก
บ้านเยาวชนนานาชาติ 120 บ. 400 บ. เมือง พิษณุโลก
บ้านริมแก่ง 300 บ. 1,500 บ. วังทอง พิษณุโลก
บ้านวริทนันท์ (ธารทองรีสอร์ท) 150 บ. 1,000 บ. วังทอง พิษณุโลก
บ้านสวนฝรั่ง (ไร่ฝรั่ง) 150 บ. 2,500 บ. นครไทย พิษณุโลก
ปานสมบัติ 100 บ. 200 บ. เมือง พิษณุโลก
พนาวัลย์รีสอร์ท 500 บ. 700 บ. วังทอง พิษณุโลก
พิษณุโลก 180 บ. 350 บ. เมือง พิษณุโลก
พิษณุโลกธานี 980 บ. 4,000 บ. เมือง พิษณุโลก
ไพลิน 800 บ. 3,500 บ. เมือง พิษณุโลก
โยเดีย เฮอริเทจ 4,500 บ. 15,000 บ. เมือง พิษณุโลก
รอยัลเพลส 400 บ. 470 บ. เมือง พิษณุโลก
ราชพฤกษ์ (โรงแรม) 500 บ. 2,500 บ. เมือง พิษณุโลก
ราชพฤกษ์ 250 บ. 2,500 บ. เมือง พิษณุโลก
ราชวงศ์ 0 บ. 0 บ. เมือง พิษณุโลก
เรนฟอเรสท์ 1,600 บ. 5,500 บ. วังทอง พิษณุโลก
ลอนดอน 0 บ. 0 บ. เมือง พิษณุโลก
ลาพาโลมา 840 บ. 2,500 บ. เมือง พิษณุโลก
ลิไทเกสท์เฮ้าส์ 150 บ. 440 บ. เมือง พิษณุโลก
วนธารา เฮลท์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 2,000 บ. 4,400 บ. วังทอง พิษณุโลก
วอเตอร์แลนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา 600 บ. 24,000 บ. พรหมพิราม พิษณุโลก
วังแก้ว 470 บ. 765 บ. เมือง พิษณุโลก
แวร์ซายส์ แมนชั่น 300 บ. 300 บ. เมือง พิษณุโลก
ศิวะเทพ 0 บ. 0 บ. เมือง พิษณุโลก
สมัยนิยม 300 บ. 450 บ. เมือง พิษณุโลก
สยาม 120 บ. 300 บ. เมือง พิษณุโลก
สวนทรัพย์รีสอร์ท 500 บ. 3,000 บ. บางระกำ พิษณุโลก
สุขกิจ 0 บ. 0 บ. เมือง พิษณุโลก
อมรินทร์ ลากูน 1,200 บ. 8,000 บ. เมือง พิษณุโลก
อมรินทร์นคร 550 บ. 3,000 บ. เมือง พิษณุโลก
อินทรา 250 บ. 800 บ. เมือง พิษณุโลก
อู่ทอง 480 บ. 760 บ. เมือง พิษณุโลก
เอเซีย 0 บ. 0 บ. เมือง พิษณุโลก
เอส พี ฮัท 500 บ. 3,500 บ. วังทอง พิษณุโลก
แอล วี การ์เด้นโฮม อพาร์ทเมนท์ 350 บ. 400 บ. เมือง พิษณุโลก
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้