Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดแพร่


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแพร่

หม้อห้อม ไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลอเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม

เมืองแพร่ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของอาณาจักรล้านนา ชาวเหนือเรียกชื่อเมืองนี้ในภาษาถิ่นว่า เมืองแป้ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมต่อไปยังจังหวัดน่าน พะเยา เชียงราย ลำปาง ลำพูนและเชียงใหม่ เราจึงเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่เป็นประตูสู่ล้านนา แพร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 555 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางภาคเหนือบนฝั่งแม่น้ำยม แพร่เริ่มก่อตั้งเป็นเมืองมาตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 ประวัติการสร้างเมือง ไม่มีจารึกในที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะการศึกษาเรื่องราวของเมืองแพร่จึงต้อง อาศัยหลักฐาน ของเมืองอื่น เช่น พงศาวดารโยนก ตำนานเมืองเหนือ ตำนาน การสร้างพระธาตุลำปางหลวง และศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นต้น

หลักศิลาจารึก พ่อขุนรามคำแหงมหาราชหลักที่ 1 ด้านที่ 4 บรรทัดที่ 24 - 25 ซึ่งจารึกไว้ว่า . “.. เบื้องตีนนอน รอดเมืองแพล เมืองน่าน เมือง … เมืองพลัวพ้นฝั่งของ เมืองชวา เป็นที่แล้ว …” ในข้อความนี้ เมืองแพล คือ เมืองแพร่ ศิลาจารึกนี้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 1826 จึงเป็น สิ่งที่ยืนยันถึง ความเก่าแก่ ของเมืองแพร่ ว่าตั้งขึ้นมาก่อนเมืองเชียงใหม่และเชื่อว่าเมืองแพร่ได้ก่อตั้งขึ้นแล้ว ก่อนการตั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี มีชื่อเรียกกันหลายชื่อว่า พลนคร เมืองพล เมืองแพล ในสมัยที่ขอมมีอำนาจระหว่าง ปี พ.ศ. 1470–1560 พระนางจามเทวีเข้าครอบครองในเขตลานนาไทยได้เปลี่ยนชื่อเป็น โกศัยนคร หรือ เวียงโกศัย ซึ่งแปลว่าผ้าแพร แล้วมาเปลี่ยนเป็นเมืองแพร่ในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดแพร่ เป็นภูเขาล้อมรอบทั้ง 4 ทิศ ประมาณร้อยละ 80 เป็นภูเขาและมีพื้นที่ราบเพียงร้อยละ 20  และลาดเอียงไปทางทิศใต้ตามแนวไหลของแม่น้ำยมคล้ายท้องกะทะ เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 6,538.6 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,185,510 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดพะเยา และลำปาง
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดลำปางและสุโขทัย
  • ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัด อุตรดิตถ์และสุโขทัย 
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดน่าน

จังหวัดแพร่ มีสิ่งดีๆมากมายน่าไปเที่ยวชม การคมนาคมสะดวกไปได้ทั้งทางรถไฟ รถยนต์ เครื่องบิน เป็นเส้นทางผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆเช่น จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง แม้จะไม่ได้มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวมากเท่ากับจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆในภาคเหนือก็ตาม สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่มีหลากหลายรูปแบบ มีวัดวาอารามที่สวยงามแบบล้านนา มีแพะเมืองผี เสาดินรูปทรงแปลกตา ปฏิมากรรมธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยา มีอุทยานแห่งชาติที่มีธรรมชาติของผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ถึง 3 แห่ง คืออุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยที่มีน้ำตกสวยๆหลายแห่ง อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง และอุทยานแห่งชาติแม่ยม ชมแก่งเสือเต้น และดงสักผืนใหญ่ที่สวยงาม

ประวัติศาสตร์ จังหวัดแพร่  ข้อมูลจังหวัดแพร่              

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแพร่

การเดินทางไปยังแพร่

รถยนต์

รถไฟ

รถโดยสารประจำทาง

เครื่องบิน

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดแพร่

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดแพร่

โรงแรมในจังหวัดแพร่

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 Next >>
แก้วมาเฮือน โฮมสเตย์ แอนด์ สปา 500 บ. 1,000 บ. เมือง แพร่
ที่พักในอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง 1,200 บ. 1,200 บ. ลอง แพร่
ที่พักในอุทยานแห่งชาติแม่ยม 1,000 บ. 1,000 บ. สอง แพร่
น้ำแรม การ์เด้น รีสอร์ท 350 บ. 700 บ. เด่นชัย แพร่
โรงแรมทุ่งศรีไพบูลย์ 130 บ. 310 บ. เมือง แพร่
โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ 600 บ. 2,500 บ. เมือง แพร่
โรงแรมนครแพร่ 290 บ. 400 บ. เมือง แพร่
โรงแรมน้ำทอง 560 บ. 800 บ. เมือง แพร่
โรงแรมบัวขาว 350 บ. 600 บ. เมือง แพร่
โรงแรมบุษราคัม 250 บ. 380 บ. เมือง แพร่
โรงแรมภราดร 300 บ. 800 บ. เมือง แพร่
โรงแรมภูมิไทย การ์เด้น 700 บ. 1,500 บ. เมือง แพร่
โรงแรมแม่ยม พาเลส 1,000 บ. 3,000 บ. เมือง แพร่
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้