Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี.

ราชบุรี ดินแดนวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตกที่มีภูมิประเทศหลากหลาย จากพื้นที่ที่ราบต่ำ ลุ่มแม่น้ำแม่กลองอันอุดม แหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้เศรษฐกิจนานาชนิด สู่พื้นที่สูงทิวเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัวยาวทางทิศตะวันตกจรดชายแดนไทย-พม่า ราชบุรียังเป็นแหล่งพบปะของพ่อค้าวาณิชแต่ครั้งโบราณ ทั้งยังเป็นเมืองหน้าด่านที่ติดต่อกับพม่า ราชบุรีจึงเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่สุดแห่งหนึ่ง

จังหวัดราชบุรีมีชื่ออันเป็นมงคลยิ่ง หมายถึง " เมืองพระราชา" ราชบุรีเป็นเมืองเก่าแก่ เมืองหนึ่งของประเทศไทย จากการศึกษา และขุดค้นของนักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี พบว่าดินแดนแถบลุ่ม แม่น้ำแม่กลองแห่งนี้เป็นถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของคนหลายยุคหลายสมัย และมีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต จากหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุมาก ทำให้เชื่อได้ว่ามีผู้คนตั้งถิ่นฐานอยู่ใน  บริเวณนี้ตั้งแต่ยุคหินกลาง ตลอดจนได้ค้นพบเมืองโบราณสมัยทวาราวดีที่ตำบลคูบัวอำเภอเมืองราชบุรี ทำให้สันนิษฐานได้ว่า ราชบุรีเป็นหัวเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่งของแคว้นสุวรรณภูมิมา ตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดีย ได้เผยแพร่พุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนแถบนี้ เมื่อราวปี พ.ศ. 218 โดยแคว้นสุวรรณภูมินี้มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่นครปฐมหรือที่สมัยนั้น เรียกกันว่า "ทวารวดี”

พระบาทสมเด็จพระยุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีได้เคยดำรงตำแหน่งหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งในช่วงปลายสมัย กรุงศรีอยุธยาและตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ปรากฎหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า เมืองราชบุรีเป็นเมือง หน้าด่านที่สำคัญ และ เป็นสมรภูมิการรบหลายสมัยโดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ยกทัพมาตั้งรับศึกพม่าในเขตราชบุรีหลายครั้ง ครั้งสำคัญที่สุดคือสงครามเก้าทัพ ต่อมา พ.ศ. 2360 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างกำแพงเมืองใหม่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำแม่กลองตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ                ติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี
  • ทิศใต้                     ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี
  • ทิศตะวันออก          ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม ,จังหวัดสมุทรสาคร
  • ทิศตะวันตก             ติดต่อกับประเทศพม่า มีแนวชายแดนยาวประมาณ 73 กม.

ประวัติศาสตร์ จังหวัดราชบุรี  ข้อมูลจังหวัดราชบุรี                                                       

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี

การเดินทางไปยังราชบุรี

รถยนต์

หรือใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1543

รถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง และสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง สถานีรถไฟกรุงเทพฯ โทร. 1690 หรือ 0 2220 4334, 0 2220 4444 สถานีรถไฟธนบุรี โทร. 0 2411 3102 และสถานีรถไฟราชบุรี โทร. 0 3233 7002 หรือ www.railway.co.th

รถโดยสารประจำทาง

บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการเดินรถ จากสถานีขนส่งสายใต้ไปจังหวัดราชบุรีทุกวัน ทั้งรถธรรมดา รถปรับอากาศชั้น 1 และรถปรับอากาศชั้น 2 วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ห้องจำหน่ายตั๋ว โทร. 0 2434 7192, 0 2435 5605 หรือ www.transport.co.th และ บริษัทราชบุรีกลุ่ม 76 (ราชบุรี) จำกัด โทร. 0 3233 8439, 0 3232 2776, 0 3232 5152, 0 3233 8276 รถปรับอากาศชั้น 1 (ราชบุรี) โทร. 0 3233 7787 มีรถออกทุก 20 นาที (เที่ยวแรกออกจากกรุงเทพฯเวลา 06.00 น. เที่ยวสุดท้ายเวลา 23.00 น.) (เที่ยวแรกออกจากราชบุรีเวลา 04.00 น. เที่ยวสุดท้ายเวลา 21.00 น.)

นอกจากนี้จากสถานีขนส่งราชบุรีมีบริการรถโดยสารประจำทางไปยังจังหวัดใกล้เคียง คือ นครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดราชบุรี

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดราชบุรี

โรงแรมในจังหวัดราชบุรี

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 2 3 Next >>
กระท่อมปูน 2,000 บ. 2,000 บ. สวนผึ้ง ราชบุรี
เกตส์เฮ้าส์ ราชบุรี 700 บ. 700 บ. เมือง ราชบุรี
เขากระโจม โฮมสเตย์ 800 บ. 1,000 บ. สวนผึ้ง ราชบุรี
ครัวหลวง รีสอร์ท 600 บ. 600 บ. เมือง ราชบุรี
เค็ง เรสซิเดนส์ 450 บ. 450 บ. เมือง ราชบุรี
จอมบึง อินน์ แอนด์ รีสอร์ท 400 บ. 500 บ. จอมบึง ราชบุรี
เจ ดับเบิลยู ธารน้ำร้อนบ่อคลึง รีสอร์ท 2,000 บ. 10,000 บ. สวนผึ้ง ราชบุรี
ดารัตน์ รีสอร์ท 1,500 บ. 15,000 บ. สวนผึ้ง ราชบุรี
เดอะ แค้มป์ บูติค รีสอร์ท 1,850 บ. 5,500 บ. สวนผึ้ง ราชบุรี
เดอะ ซีนเนอรี่ รีสอร์ท แอนด์ฟาร์ม 3,500 บ. 6,300 บ. สวนผึ้ง ราชบุรี
เดอะ นากายา รีสอร์ท 2,000 บ. 5,000 บ. สวนผึ้ง ราชบุรี
ตะโกล่าง ฮิลล์ รีสอร์ท 600 บ. 1,500 บ. สวนผึ้ง ราชบุรี
ทรัพย์คณา รีสอร์ท 2,000 บ. 6,500 บ. สวนผึ้ง ราชบุรี
บัววัฒนา ฮิลไซด์ รีสอร์ท 900 บ. 2,500 บ. สวนผึ้ง ราชบุรี
บ้านชิชญา 1,000 บ. 4,900 บ. สวนผึ้ง ราชบุรี
บ้านเชิงดอย (บ้านชมดอย) 350 บ. 800 บ. สวนผึ้ง ราชบุรี
บ้านต้นน้ำ รีสอร์ท 500 บ. 5,000 บ. สวนผึ้ง ราชบุรี
บ้านไทยดำเนิน 1,500 บ. 1,500 บ. ดำเนินสะดวก ราชบุรี
บ้านธารทอง 500 บ. 2,500 บ. สวนผึ้ง ราชบุรี
บ้านธารพฤกษา 800 บ. 1,200 บ. สวนผึ้ง ราชบุรี
บ้านฟ้าใส 2,000 บ. 7,000 บ. สวนผึ้ง ราชบุรี
บ้านรัตนาภรณ์ รีสอร์ท 800 บ. 3,000 บ. สวนผึ้ง ราชบุรี
บ้านริมเขา รีสอร์ท 1,500 บ. 12,000 บ. สวนผึ้ง ราชบุรี
บ้านไร่ไทรงาม 600 บ. 2,000 บ. สวนผึ้ง ราชบุรี
บ้านไร่ปลายฟ้า 3,000 บ. 10,000 บ. สวนผึ้ง ราชบุรี
บ้านไร่หาดทรายทอง 1,500 บ. 2,500 บ. สวนผึ้ง ราชบุรี
บ้านสวนปาล์ม 800 บ. 3,500 บ. สวนผึ้ง ราชบุรี
บ้านสวนยอห์น 900 บ. 2,500 บ. สวนผึ้ง ราชบุรี
บ้านสวนส้มทิพย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 2,000 บ. 5,500 บ. บางแพ ราชบุรี
บ้านสวนหงษ์เหิร 1,200 บ. 4,000 บ. สวนผึ้ง ราชบุรี
บ้านสุขโชค คันทรี่ รีสอร์ท 150 บ. 1,400 บ. ดำเนินสะดวก ราชบุรี
บ้านอ้อมกอดขุนเขา 2,000 บ. 7,000 บ. สวนผึ้ง ราชบุรี
พนาลี โฮม แอนด์ แคมป์ปิ้ง 2,000 บ. 5,000 บ. สวนผึ้ง ราชบุรี
พี โฮมสเตย์ 200 บ. 250 บ. ดำเนินสะดวก ราชบุรี
แพรดาว รีสอร์ท 1,200 บ. 1,500 บ. สวนผึ้ง ราชบุรี
แพรวอาภา เพลส 600 บ. 1,500 บ. เมือง ราชบุรี
ภโวทัย มิวเซียม รีสอร์ท 1,200 บ. 5,000 บ. สวนผึ้ง ราชบุรี
ยาดา รีสอร์ท 350 บ. 5,000 บ. สวนผึ้ง ราชบุรี
รอยัลราชบุรี รีสอร์ท 1,000 บ. 1,000 บ. เมือง ราชบุรี
ราชบุรี เลคฮิลล์ รีสอร์ท 1,000 บ. 3,500 บ. จอมบึง ราชบุรี
เรือนสำราญรีสอร์ท 800 บ. 1,000 บ. สวนผึ้ง ราชบุรี
โรงแรม เกษมสุข 210 บ. 500 บ. บ้านโป่ง ราชบุรี
โรงแรม โกลเด้นซิตี้ ราชบุรี 500 บ. 3,500 บ. เมือง ราชบุรี
โรงแรม จอมพลพาเลซ 500 บ. 700 บ. จอมบึง ราชบุรี
โรงแรม ดรากอนฮิลล์ 690 บ. 800 บ. ปากท่อ ราชบุรี
โรงแรม นกน้อย 220 บ. 350 บ. ดำเนินสะดวก ราชบุรี
โรงแรม นิวไทยนำ 250 บ. 2,000 บ. บ้านโป่ง ราชบุรี
โรงแรม บ้านโป่ง อินน์ 200 บ. 500 บ. บ้านโป่ง ราชบุรี
โรงแรม ผึ้งหลวง 200 บ. 800 บ. ดำเนินสะดวก ราชบุรี
โรงแรม ราชบุรีดี 1 260 บ. 550 บ. เมือง ราชบุรี
โรงแรม เวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี 850 บ. 2,500 บ. เมือง ราชบุรี
โรงแรม อารยะ 250 บ. 500 บ. เมือง ราชบุรี
โรงแรมนำสิน ราชบุรี 250 บ. 1,500 บ. เมือง ราชบุรี
โรยัล กู๊ดวิว รีสอร์ท แอนด์ ฟาร์ม 2,500 บ. 5,000 บ. สวนผึ้ง ราชบุรี
ไร่ภูผาปก 600 บ. 1,500 บ. สวนผึ้ง ราชบุรี
ไร่แสงตะวัน 1,000 บ. 3,500 บ. สวนผึ้ง ราชบุรี
ไร่อุษาวดี รีสอร์ท 800 บ. 7,000 บ. สวนผึ้ง ราชบุรี
ลันดาออคิด และ รีสอรฺ์ท 1,200 บ. 3,500 บ. สวนผึ้ง ราชบุรี
เลค พ้อยท์ รีสอร์ท 1,000 บ. 1,000 บ. ดำเนินสะดวก ราชบุรี
วาสนาดี รีสอร์ท 800 บ. 1,500 บ. เมือง ราชบุรี
วูซุง คาสเทิ่ล ฮิลล์ คันทรีคลับวู ซุง แคสเซิล ฮิลล์ 740 บ. 1,700 บ. จอมบึง ราชบุรี
ศานิตา คอทเทจ 500 บ. 600 บ. จอมบึง ราชบุรี
สวนนางพญา ฮิลล์ รีสอร์ท 990 บ. 4,900 บ. บ้านคา ราชบุรี
สวนศิลป์ บ้านดิน 650 บ. 1,850 บ. โพธาราม ราชบุรี
สวีท-ดรีม บังกะโล 450 บ. 550 บ. บ้านโป่ง ราชบุรี
สีทับทิม 500 บ. 2,000 บ. สวนผึ้ง ราชบุรี
อรรถรสการ์เด้น 500 บ. 800 บ. บ้านโป่ง ราชบุรี
อูหลง รีสอร์ท 1,000 บ. 2,500 บ. สวนผึ้ง ราชบุรี
โฮมสเตย์ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 500 บ. 500 บ. ดำเนินสะดวก ราชบุรี
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้