Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร ไปจนถึงบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งทางด้านตะวันออกติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ทางตะวันตกติดกับกรุงเทพมหานครและสมุทรสาครส่วนทางทิศใต้ติดกับทะเลอ่าวไทย ส่วนใหญ่พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านกลางแยกพื้นที่ออกเป็นด้านตะวันตกและด้านตะวันออกและมีลำคลองมากมาย เมืองปากแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อครั้งแผ่นดินพระเจ้าทรงธรรม ปรากฏนามเมืองปากน้ำ ถือเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลเรือสำเภาที่เข้ามาหรือออกจากกรุงศรีอยุธยาต้องผ่านเมืองนี้ และเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางทะเลที่สำคัญตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรฐกิจอุตสาหกรรม สมุทรปราการก็เติบโตทางอุตสาหกรรมคู่กับกรุงเทพฯมาโดยตลอดทั้งด้านการแปรรูป การผลิต การเกษตร การส่งออก การประมง การขนส่ง ฯลฯ จนกระทั่งทุกวันนี้สมุทรปราการยังเป็นที่ตั้งของสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติที่สำคัญที่สุดของไทยในขณะเดียวกันจังหวัดสมุทรปราการก็มีบทบาททางด้านการท่องเที่ยวมานาน รถไฟสายแรกของไทยคือสายหัวลำโพง-ปากน้ำ ซึ่งเปิดดำเนินการตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 เริ่มเดินรถรับส่งผู้โดยสารเมื่อ 13 ก.ย. พ.ศ. 2436 ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นรถรางไฟฟ้าแทน เมื่อ 13 ก.ย. พ.ศ.2469 และมีส่วนให้ จ. สมุทรปราการกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจขึ้นชื่อของคนกรุงในยุคอดีต เมื่อมีรถรางไฟฟ้าการเดินทางสะดวกมากขึ้น คนกรุงเทพฯจึงเดินทางไปพักผ่อนแถบทะเลบางปูมากขึ้น รถรางสายปากน้ำเลิกกิจการไปเมื่อวันที่ 1ม.ค. พ.ศ. 2503

สมุทรปราการมีที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งด้วยกันเช่นสถานตากอากาศบางปู ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ใกล้ชิดกับฝูงนกนางนวลอย่างที่สุดเมืองโบราณบางปูที่รวบรวมสถานที่สำคัญๆมาจำลองไว้ให้ได้เที่ยวชม ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ แหล่งเพาะเลี้ยงจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดของไทยพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ที่น่าตื่นตาตื่นใจกับช้างโลหะขนาดใหญ่ มีวัดวาอารามเก่าแก่และมีชื่อเสียงหลายแห่งมีเทศกาลงานประเพณีเฉพาะท้องถิ่นที่น่าสนใจมากๆ เช่น  งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ประเพณีรับบัวหรือโยนบัวและที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากอยากไปเที่ยวคืองานเทศกาลสงกรานต์ปากลัด (พระประแดง)ของชาวไทยเชื้อสายมอญที่ธำรงประเพณีเก่าแก่นี้มานับ 100 ปี

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
  • ทิศใต้  ติดต่อกับอ่าวไทย
  • ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ทิศตะวันตก  ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร 

ประวัติ จังหวัดสมุทรปราการ  ข้อมูลจังหวัดสมุทรปราการ                                                

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

การเดินทางไปยังสมุทรปราการ

ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) เป็นทางหลวงหมายเลข 3 จากกรุงเทพฯ เข้าสู่ตัวจังหวัดสมุทรปราการ

ถนนศรีนครินทร์ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3344 จากกรุงเทพฯเขตสวนหลวง เข้าสู่ตัวจังหวัด

และทางหลวงหมายเลข 303 (ถนนสุขสวัสดิ์) ระยะทางประมาณ  29 กิโลเมตร เข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

     ปอ.สาย 2(สำโรง-ปากคลองตลาด)

ปอ.25 (ท่าช้าง- แพรกษา)

ปอ.506 (ปากเกร็ด-พระประแดง)

ปอ.507(ปากน้ำ-ขนส่งสายใต้)

ปอ.508 (ปากน้ำ-ท่าราชวรดิษฐ์)

ปอ.511 (ปากน้ำ-ขนส่งสายใต้)

ปอ.513 (รังสิต-ปู่เจ้าสมิงพราย)

ปอ.23 (สำโรง-ทางด่วน-เทเวศน์)

ปอ.25(ปากน้ำ-ท่าช้าง)

ปอ.102 (ปากน้ำ-ช่องนนทรี)

ปอ.545 (นนทบุรี-สำโรง)

ปอ.129(สำโรง-บางเขน)

ปอ.142 (ฟาร์มจระเข้-การเคหะชุมชนธนบุรี)

ปอ.145 (ปากน้ำ-หมอชิต 2)

ปอ.536 (ฟาร์มจระเข้-หมอชิต 2)

ปอ.521 (พระประแดง-ท่าน้ำนนท์)

ปอ.20(ป้อมพระจุลฯ-ท่าน้ำดินแดง)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 184

     สาย 2(สำโรง-ปากคลองตลาด)

สาย 6 (พระประแดง-บางลำภู)

สาย 20 (ป้อมพระจุลฯ-ท่าน้ำดินแดง)

สาย 23 (สำโรง-ทางด่วน-เทเวศร์)

สาย 25 (ปากน้ำ-ท่าช้าง)

สาย 45(สำโรง-ราชประสงค์)

สาย 82 (พระประแดง-บางลำภู)

สาย 102 (ปากน้ำ-ช่องนนทรี)

สาย116 (สำโรง-สาทร)

สาย 129 (บางเขน-สำโรง)

สาย 138 (ทางด่วน จตุจักร-พระประแดง)

สาย145 (สวนจตุจักร-ปากน้ำ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 184

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดสมุทรปราการ

สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง โทร. 0 2389 5542-7, 02389 5538

สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ โทร. 0 2702 5021-4

โรงพยาบาลสมุทรปราการ โทร. 0 2701 8132-39, 02389 0289-96

โรงพยาบาลเมืองสมุทร  โทร. 02387 0027-30

โรงพยาบาลพระประแดง โทร. 0 2464 3002-3, 02463 3840

ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 0 23845118,0 2380 5180

ตำรวจทางหลวง โทร. 1193

ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

สอบถามเพิ่มเติมที่ 1543

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดสมุทรปราการ

โรงแรมในจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 2 Next >>
39 อินน์ 350 บ. 490 บ. เมือง สมุทรปราการ
การ์เด้นทาวเวอร์ 20,000 บ. 180,000 บ. เมือง สมุทรปราการ
แกรนด์อินคำ (Grand Inn Come) 950 บ. 1,700 บ. บางพลี สมุทรปราการ
ค่ายริมขอบฟ้าเมืองโบราณ 900 บ. 600 บ. เมือง
เฉลิมวงษ์โฮเต็ล 210 บ. 500 บ. พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
ดิเอ็มเพลเรอร์ 500 บ. 500 บ. เมือง สมุทรปราการ
ดี.ซี. พาเลซ 800 บ. 1,500 บ. เมือง สมุทรปราการ
เดอะ คัลเลอร์ ลิฟวิ่ง 2,600 บ. 8,400 บ. เมือง สมุทรปราการ
ตองสี่ 250 บ. 595 บ. ตรงข้ามเมืองโบราณ
ท๊อปอินน์ 480 บ. 530 บ. เมือง สมุทรปราการ
ทูบี โซเจิร์นเฮาส์ 450 บ. 650 บ. เมือง สมุทรปราการ
นวรัตน์รีสอร์ท แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ 500 บ. 900 บ. บางพลี
นิทราสวรรค์ 170 บ. 360 บ. เมือง สมุทรปราการ
นิวศรีสวัสดิ์ 260 บ. 350 บ. พระประแดง สมุทรปราการ
โนโวเทลสุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต 5,885 บ. 10,005 บ. บางพลี สมุทรปราการ
บรรทมทิพย์ 210 บ. 450 บ. เมือง สมุทรปราการ
บอส 0 บ. 0 บ. บางพลี สมุทรปราการ
บางปูอินน์ 0 บ. 0 บ. เมือง สมุทรปราการ
บางพลี บอส 595 บ. 695 บ. บางพลี สมุทรปราการ
บ้านพักตากอากาศบางปู 960 บ. 4,500 บ. เมือง สมุทรปราการ
เบสท์อินน์ 205 บ. 430 บ. เมือง สมุทรปราการ
ปากน้ำ 300 บ. 500 บ. เมือง สมุทรปราการ
ผาสุข 300 บ. 400 บ. เมือง สมุทรปราการ
พระประแดง 250 บ. 250 บ. พระประแดง สมุทรปราการ
พาราไดซ์ รีสอร์ท 1,000 บ. 4,500 บ. เมือง สมุทรปราการ
พาราอินน์ 205 บ. 545 บ. เมือง สมุทรปราการ
พาเลซอินน์ 245 บ. 775 บ. เมือง สมุทรปราการ
พาเลส 245 บ. 4,850 บ. บางพลี สมุทรปราการ
พีพีโฮเต็ล 600 บ. 600 บ. บางพลี สมุทรปราการ
เพ็ชรอินน์ 300 บ. 500 บ. เมือง สมุทรปราการ
มิราโน 350 บ. 800 บ. บางเสาธง สมุทรปราการ
มิลาโน แกรนด์พลาซ่า 0 บ. 0 บ. บางเสาธง สมุทรปราการ
ยามาโต้ 950 บ. 2,000 บ. บางพลี สมุทรปราการ
ริมน้ำโฮเต็ล 180 บ. 400 บ. พระประแดง สมุทรปราการ
สวีทอินน์ 195 บ. 495 บ. เมือง สมุทรปราการ
สุขสวัสดิ์ เกสต์เฮาส์ 110 บ. 350 บ. พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
ฮันนี่อินน์ 525 บ. 595 บ. เมือง สมุทรปราการ
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้