Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

พระพุทธบาทสูงค่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งท่องเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดีประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง

สระบุรี เป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งแต่โบราณสันนิษฐานว่า ตั้งขึ้นประมาณ พ.ศ.2092 ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ การตั้งเมืองนี้ สันนิษฐานว่าพระองค์โปรดเกล้าฯให้แบ่งพื้นที่เขตเมืองลพบุรีกับเมืองนครนายก บางส่วนมารวมกัน ตั้งขึ้นเป็นเมืองสระบุรี ทั้งนี้เพื่อต้องการให้เป็นศูนย์ระดมพลเมืองในยามศึกสงคราม เพราะฉะนั้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา จึงมักพบเรื่องราวของจังหวัดสระบุรีเกี่ยวกับการศึกสงครามอยู่เสมอ สำหรับที่มาของคำว่า “สระบุรี” สันนิษฐานว่า เพราะเหตุที่ทำเลที่ตั้งครั้งแรกมีบึงอยู่ใกล้ๆ คือ “บึงหนองโง้ง” อยู่ในเขตตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ เป็นหนองน้ำรูปเกือกม้า เดิมเป็นหนองน้ำที่เกิดจากการขุดดินมาทำอิฐเพื่อสร้างเมืองสระบุรีในอดีต เมื่อตั้งเมืองขึ้นจึงได้นำเอาคำว่า “สระ” มารวมเข้ากันกับคำว่า “บุรี” เป็นชื่อเมือง “สระบุรี” 

นามเจ้าเมืองสระบุรีคนแรก ไม่ปรากฏหลักฐาน คงมีเพียงตำแหน่งบรรดาศักดิ์เจ้าเมืองสระบุรี ซึ่งปรากฏเด่นชัดในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อ พ.ศ. 2125 ทราบแต่ว่ามีบรรดาศักดิ์เป็น “พระสระบุรี” เท่านั้น โดยสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นคนไทยภาคกลาง มีหน้าที่คุมรักษาฉางข้าวไว้ให้กองทัพหลวง ครั้งยกไปตีเขมร ซึ่งคงจะเป็นเพราะให้ชาวเมืองสระบุรีสมัยนั้น ทำไร่ทำนาเก็บเกี่ยวไว้สำหรับงานสงคราม จวบจนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 เจ้าเมืองสระบุรีบรรดาศักดิ์เป็น “พระยาสุราราชวงศ์” ซึ่งตามพงศาวดาร ว่าเป็นชนเผ่าลาวพุงดำซึ่งถูกเกณฑ์อพยพมาแต่ครั้งเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (รัชกาลที่1) พาทัพไปตีนครเวียงจันทร์ (สมัยกรุงธนบุรี) แล้วมาตั้งรกราก ณ แขวงเมืองสระบุรี พ.ศ. 2324

ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมืองสระบุรีขึ้นอยู่กับมณฑล กรุงเก่า มีการส่งข้าราชการมาปกครองแทนการตั้งเจ้าเมือง มีพระยาสระบุรี (เลี้ยง) เป็นเจ้าเมือง ปี พ.ศ. 2433 พระยาสระบุรี (เลี้ยง) ถึงแก่กรรม จ่าเริงเป็นเจ้าเมืองแทน ได้ย้ายศาลากลางเมืองสระบุรีไปอยู่ที่บ้านไผ่ล้อมน้อย อ.เสาไห้ (บ้านเรือนที่เจ้าเมืองสร้างอยู่อาศัยคือ ศาลากลางเมือง) จนถึงสมัยที่พระยาพิชัยรณรงค์สงครามเป็นเจ้าเมืองเห็นว่า ตัวเมืองเดิมที่เสาไห้อยู่ห่างไกลจากทางรถไฟมาก (รัชกาลที่ 5 ได้โปรดให้สร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นมาถึงเมืองสระบุรี เมื่อ พ.ศ.2439) ประกอบกับภูมิประเทศไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในสมัยนั้น ยากแก่การขยายเมืองในอนาคต จึงได้สร้างศาลาขึ้นใหม่ ณ บริเวณตำบล ปากเพรียว การก่อสร้างเสร็จในสมัยเจ้าเมืองคนที่ 3 คือ พระยาบุรีสราธิการ (เป้า จารุเสถียร) ในปี พ.ศ. 2509 ก็ได้รื้อและสร้างศาลากลางหลังใหม่แทน

สระบุรี เป็นจังหวัดสำคัญในด้านโบราณสถานทางพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณี แหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร ทางธรรมชาติ และกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบการผจญภัย จังหวัดสระบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอชัยบาดาล และ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และอำเภอวังน้อย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอภาชี อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ประวัติศาสตร์ จังหวัดสระบุรี  ข้อมูลจังหวัดสระบุรี                                                           

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

การเดินทางไปยังสระบุรี

รถยนต์

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ผ่านอำเภอวังน้อย อำเภอหนองแค ตำบลหินกอง ถึงสี่แยกสะพานต่างระดับสระบุรี ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนมิตรภาพ ตรงไปก็จะถึงตัวเมืองสระบุรี

 รถไฟ

มีบริการเดินรถไฟจากสถานีรถไฟหัว ลำโพงไปจังหวัดสระบุรีทุกวัน วันละหลายขบวน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง และบางขบวนยังสามารถแวะลงได้ที่สถานีแก่งคอย และสถานีมวกเหล็กได้ด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 0 2220 4334, 0 2220 4444 (สำรองตั๋วทางโทรศัพท์ล่วงหน้า 3 วัน ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 60 วัน) หรือ www.railway.co.th

รถโดยสารประจำทาง

จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศของ บริษัท ขนส่ง จำกัด ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 วันละหลายเที่ยว สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2936 2852-66 หรือ www.transport.co.th

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดสระบุรี

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดสระบุรี

โรงแรมในจังหวัดสระบุรี

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 2 Next >>
กระท่อมทิพย์ฮิลล์ รีสอร์ท 800 บ. 2,500 บ. วังม่วง สระบุรี
เกี่ยวอัน 320 บ. 1,970 บ. เมือง สระบุรี
เขามะกอก ฟาร์มสเตย์ 1,460 บ. 1,460 บ. มวกเหล็ก สระบุรี
ค่ายฉิ่มกุล 150 บ. 2,000 บ. มวกเหล็ก สระบุรี
จิตรประไพชาเล่ต์ 500 บ. 2,400 บ. แก่งคอย สระบุรี
ชาญ อิสสระ รีสอร์ท 1,800 บ. 4,500 บ. มวกเหล็ก สระบุรี
เซอร์เจมส์ รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ 2,000 บ. 4,000 บ. มวกเหล็ก สระบุรี
ดาวเด่น รีสอร์ท 1,000 บ. 3,000 บ. มวกเหล็ก สระบุรี
ถนอมทรง 250 บ. 350 บ. เมือง สระบุรี
ทรัพย์สินรุ่งเรือง 350 บ. 1,200 บ. เมือง สระบุรี
ทวีทรัพย์ 160 บ. 200 บ. พระพุทธบาท สระบุรี
เทพประทาน ปาร์ควิว รีสอร์ท 450 บ. 2,000 บ. มวกเหล็ก สระบุรี
ไทยนิยม 100 บ. 100 บ. แก่งคอย สระบุรี
ธานินทร์ โฮเต็ล 190 บ. 290 บ. พระพุทธบาท สระบุรี
บ้านวิวสวย ฟ้าใส 1,500 บ. 3,500 บ. มวกเหล็ก สระบุรี
บ้านสวนรจนา 900 บ. 1,300 บ. มวกเหล็ก สระบุรี
บ้านสวนสายป่าน 1,320 บ. 5,500 บ. มวกเหล็ก สระบุรี
พาร์ค ฮิลล์ รีสอร์ท 1,200 บ. 4,000 บ. มวกเหล็ก สระบุรี
เพชรรัตน์ ป่าสักรีสอร์ท 590 บ. 590 บ. เมือง สระบุรี
เพชรรัตน์รีสอร์ท แอนด์ แคมป์ (ค่ายเพชรรัชต์ เดิม ) 400 บ. 4,500 บ. มวกเหล็ก สระบุรี
เพรียวอินน์ 480 บ. 585 บ. เมือง สระบุรี
ภูธาร รีสอร์ท 800 บ. 5,600 บ. มวกเหล็ก สระบุรี
ภูฟ้าป่าสัก รีสอร์ท 1,800 บ. 2,500 บ. เมือง สระบุรี
มวกเหล็ก พาราไดส์ รีสอร์ท 2,000 บ. 6,500 บ. มวกเหล็ก สระบุรี
มวกเหล็ก ฟอร์เรส 1,200 บ. 6,000 บ. มวกเหล็ก สระบุรี
มวกเหล็ก เฮลท์ สปา แอนด์ รีสอร์ท 2,200 บ. 6,000 บ. ถนนมวกเหล็ก-วังม่วง
มวกเหล็กเกสต์ อินน์ 500 บ. 600 บ. มวกเหล็ก สระบุรี
มวกเหล็กสเต็กเฮ้าส์รีสอร์ท 800 บ. 800 บ. มวกเหล็ก สระบุรี
มาซิแคมป์ รีสอร์ท 1,000 บ. 8,500 บ. มวกเหล็ก สระบุรี
เรือนไพบูลย์ 900 บ. 900 บ. มวกเหล็ก สระบุรี
ไร่กุสุมา 1,200 บ. 6,500 บ. มวกเหล็ก สระบุรี
ไร่คุณฉันท์สวนสวย รีสอร์ท 1,000 บ. 2,800 บ. มวกเหล็ก สระบุรี
ไร่ธารทิพย์ 0 บ. 0 บ. เมือง สระบุรี
ไร่พนาวัน 500 บ. 3,000 บ. มวกเหล็ก สระบุรี
ไร่พฤกษาประดับ 0 บ. 0 บ. มวกเหล็ก สระบุรี
ไร่ริมธาร 400 บ. 600 บ. มวกเหล็ก สระบุรี
ไร่หวานสนิทรีสอร์ท 800 บ. 1,100 บ. แก่งคอย สระบุรี
ไร่อรุณวิทย์ รีสอร์ท 1,400 บ. 4,000 บ. มวกเหล็ก สระบุรี
ไร่อุ่นใจ รีสอร์ท 0 บ. 0 บ. มวกเหล็ก สระบุรี
แลนด์สเคป เฮาส์ 700 บ. 1,200 บ. มวกเหล็ก สระบุรี
วธิดาวัลเล่ย์ 600 บ. 3,000 บ. มวกเหล็ก สระบุรี
วังแก้ว ปาร์ค ฮิลล์ 1,320 บ. 5,500 บ. วังม่วง สระบุรี
ศิริพร อินน์ 250 บ. 400 บ. พระพุทธบาท สระบุรี
ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท 1,290 บ. 2,190 บ. มวกเหล็ก สระบุรี
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น 800 บ. 3,800 บ. มวกเหล็ก สระบุรี
สระบุรีอินน์ 800 บ. 2,400 บ. เมือง สระบุรี
สระบุรีโฮเต็ล 260 บ. 550 บ. เมือง สระบุรี
สวยสวย รีสอร์ท 1,000 บ. 7,000 บ. เมือง สระบุรี
สุขสันต์ รีสอร์ท 400 บ. 500 บ. พระพุทธบาท สระบุรี
สุขสันติ 200 บ. 300 บ. พระพุทธบาท สระบุรี
แสงไทย วิลล่า 100 บ. 300 บ. เมือง สระบุรี
แสนสุข 190 บ. 260 บ. เมือง สระบุรี
หงส์ทอง รีสอร์ท 400 บ. 400 บ. แก่งคอย สระบุรี
หาดสองแคว รีสอร์ท 1,000 บ. 7,000 บ. แก่งคอย สระบุรี
เหมือนฝัน 500 บ. 3,000 บ. เมือง สระบุรี
อากาศดี รีสอร์ท 400 บ. 400 บ. เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
อิงเขา 750 บ. 1,000 บ. มวกเหล็ก สระบุรี
อีง้วน 100 บ. 180 บ. เมือง สระบุรี
อุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย 600 บ. 2,400 บ. เมือง สระบุรี
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้