Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ

แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน  หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี

ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดศรีสะเกษก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฎหลักฐานแน่นอน มีการจดบันทึกไว้พอสังเขป ส่วนมากได้จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุเล่าต่อๆ กันมา ดินแดนแถบนี้เคยเป็นที่อยู่ของพวกละว้าและลาว รวมทั้งชนเผ่าต่างๆ ประมาณปี พ.ศ.1100 พวกละว้าเสื่อมอำนาจลง อารยธรรมขอมเข้ามามีอำนาจแทนและตั้งอาณาจักรเจนละหรืออิศานปุระขึ้น ในยุคที่ขอมเรืองอำนาจ ศรีสะเกษน่าจะเป็นดินแดนแห่งหนึ่งที่ขอมใช้เป็นเส้นทางไปมาระหว่างเมืองต่างๆ เพราะปรากฎโบราณสถานโบราณวัตถุของขอมซึ่งกรมศิลปากรสำรวจในจังหวัดศรีสะเกษเมื่อ พ.ศ.2512 จำนวน15 แห่ง ไม่รวมเขาพระวิหารซึ่งเป็นเทวะสถานของขอมที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีปราสาทหิน สระกำแพงใหญ่ สระกำแพงน้อย ปราสาทลุมพุก ปราสาทบ้านทามจาน(บ้านสมอ) ปราสาทเยอ ปราสาทโดนต็วล (ช่องตาเฒ่า อ.กันทรลักษ์) สันนิษฐานว่าโบราณสถานเหล่านี้มีอายุประมาณ 1,000 ปีเศษ มีอยู่ตามท้องที่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดศรีสะเกษ ขอมคงสร้างขึ้น เพื่อเป็นที่พักและประกอบพิธีทางศาสนาระหว่างเดินทางจากนครวัด นครธมข้ามเทือกเขาพนมดงรักษ์มาสู่ศูนย์กลางการปกครองในเขตภาคอีสาน

เมื่อขอมเสื่อมอำนาจลง ไทยเริ่มมีอำนาจครอบครองดินแดนเหล่านี้ ขณะเดียวกันจังหวัดศรีสะเกษมีสภาพเป็นป่าดงอยู่นาน เพราะแม้แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางก็มิได้บันทึกกล่าวถึงจังหวัดศรีสะเกษในเอกสารใด เพิ่งจะได้มีการบันทึกหลักฐานในพงศาวดารกล่าวถึงเมืองสุรินทร์ด้วย ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เมื่อ พ.ศ. 2302 สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์โปรด ให้ยกบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมดงลำดวนขึ้นเป็นเมืองนครลำดวน ต่อมาเมืองนครลำดวนเกิดภาวะขาดแคลนน้ำจึงโปรดเกล้าฯ ให้เทครัวไปจัดตั้งเมืองใหม่ที่ริมหนองแตระห่างจากเมืองเดิมไปทางใต้ เมืองใหม่เรียก "เมืองขุขันธ์" หรือ "เมืองคูขัณฑ์" ซึ่งได้แก่อำเภอขุขันธ์ในปัจจุบัน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าฯ ให้แยกบ้านโนนสามขาสระกำแพงออกจากเมืองขุขันธ์ แล้วตั้งเป็นเมืองใหม่เรียก เมืองศรีสะเกศ  ครั้นถึง พ.ศ. 2455 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดให้รวมบ้านเมืองขุขันธ์ เมืองศรีสะเกศ และเมืองเดชอุดม เข้าเป็นเมืองเดียวกันเรียก "เมืองขุขันธ์"  ซึ่งต่อมาใน พ.ศ. 2459 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนคำว่าเมืองเรียกว่าจังหวัด ลงวันที่ 19 พฤษภาคม ปีนั้นเอง เมืองขุขันธ์จึงเรียกใหม่เป็น "จังหวัดขุขันธ์" และมีพระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนชื่อจังหวัดขุขันธ์ เป็นจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่ 2481 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่มีโบราณสถานที่เป็นอารยขอมโบราณ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเส้นทางอารยธรรมขอม ในสมัยสุริยวรมัน ทั้งยังเป็นประตูเข้าสู่เขาพระวิหาร เทวสถานอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่ง เป็นชนวนความขัดแย้งทางการเมืองของไทยและกัมพูชา ที่ปะทุขึ้นมาเป็นครั้งคราวในห้วงเวลากว่า 50 ปีมานี้

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดยโสธร และร้อยเอ็ด
  • ทิศใต้ ติดต่อประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย โดยมีเทือกเขาดงรัก เป็นแนวกั้นเขตแดน
  • ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี
  • ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดสุรินทร์

ประวัติศาสตร์ จังหวัดศรีสะเกษ   ข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ            

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ

การเดินทางไปยังศรีสะเกษ

รถยนต์

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ที่จังหวัดสระบุรี เข้าเส้นทางโชคชัย-เดชอุดม (ทางหลวงหมายเลข 24) เข้าตัวเมืองศรีสะเกษ รวมระยะทางประมาณ 571 กิโลเมตร

รถไฟ

จากสถานีกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) มีรถธรรมดา รถเร็ว และรถด่วน สายกรุงเทพฯ-ศรีสะเกษ ระยะทาง 515 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 0 2223 7010, 0 2223 7020 ,1690 สถานีรถไฟศรีสะเกษ โทร. 0 4561 1525 www.railway.co.th

รถโดยสารประจำทาง

จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียง เหนือทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2936 2852–66 สถานีขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ โทร. 0 4561 2500 www.transport.co.th


หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดศรีสะเกษ

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดศรีสะเกษ

โรงแรมในจังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 Next >>
ชินบุรี รีสอร์ท 350 บ. 350 บ. อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
ราษี รีสอร์ท 200 บ. 400 บ. ราษีไศล ศรีสะเกษ
โรงแรม ขวัญยืน 250 บ. 350 บ. กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
โรงแรม ไทยเสริมไทย 180 บ. 350 บ. เมือง ศรีสะเกษ
โรงแรม พรหมพิมาน 600 บ. 1,500 บ. เมือง ศรีสะเกษ
โรงแรม อมรเทพ 200 บ. 350 บ. ขุนหาญ ศรีสะเกษ
โรงแรมกันทรลักษณ์ พาเลซ 200 บ. 550 บ. กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
โรงแรมเกษสิริ 600 บ. 1,600 บ. เมือง ศรีสะเกษ
สวนปาล์ม รีสอร์ท 400 บ. 500 บ. เมือง ศรีสะเกษ
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้