Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง

สุพรรณบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคกลางด้านทิศตะวักตกของประเทศไทย ตั้งอยู่ บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำสุพรรณบุรีไหลผ่านตามแนวยาวของจังหวัดจากเหนือ จรดใต้ สุพรรณบุรี เป็นเมืองโบราณ พบหลักฐานทางโบราณคดีที่บอกถีงการเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์มาไม่ต่ำกว่า 3,500 - 3,800 ปี ฃึ่งมีทั้งยุคหินใหม่ ยุคสัมฤทธิ์ ยุคเหล็ก และสืบทอดวัฒนธรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่ สมัยสุวรรณภูมิ ฟูนัน อมราวดี ทวารวดี ศรีวิชัย

สุพรรณบุรี เดิมมีชื่อ "ทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ หรือ "พันธุมบุรี" ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำท่าจีน แถบ บริเวณตำบลรั้วใหญ่ไปจดตำบลพิหารแดง ต่อมาพระเจ้ากาแตได้ย้ายเมืองมาตั้งอยู่ที่ฝั่งขวาของแม่น้ำ แล้วโปรดให้มอญน้อยไปสร้างวัดสนามชัย และบูรณะวัดป่าเลไลยก์ ชักชวนให้ข้าราชการจำนวน 2000 คนบวช จึงขนานนามเมืองใหม่ว่า "เมืองสองพันบุรี" ครั้งถึงสมัยพระเจ้าอู่ทอง ได้สร้างเมืองมาทางฝั่ง ใต้ หรือทางตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน ชื่อ เมืองเรียกวา "อู่ทอง" จวบจนสมัย ขุนหลวงพะงั่ว เมืองจึงถูก เรียกว่าชื่อว่า "สุพรรณบุรี" นับแต่นั้นมา เมืองสุพรรณบุรี เป็นเมืองหน้าด่านและเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญ ต้องผ่านศึกสงครามหลายต่อหลายครั้ง สภาพเมือง ตลอดจนประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ถูกทำลาย ปรักหักพัง จนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เมือง สุพรรณได้ฟื้นตัว และตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่ น้ำท่าจีน (ลำน้ำสุพรรณ) มาจนตราบทุกวันนี้

ความสำคัญของสุพรรณบุรี ในด้านประวัติศาสตร์ การกอบกู้เอกราชไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้แก่ชัยชนะ แห่งสงครามยุทธหัตถีที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา ณ สมรภูมิดอน เจดีย์ เป็นมหาวีรกรรมคชยุทธอันยิ่งใหญ่ที่ได้ถูกจารึกไว้ และมีการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทุก ปีเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ในด้านวรรณคดี เป็นเมืองต้นกำเนิดแห่งตำนาน "ขุนช้างขุนแผน" วรรณคดี ไทยเรื่องราวและสถานที่ที่ปรากฏตามท้องเรื่องยังคงมีให้เห็นในปัจจุบัน อาทิบ้านรั้วใหญ่ วัดเขาใหญ่ ท่าสิบเบี้ย ไร่ฝ้าย วัดป่าเลไลยก์ วัดแค อำเภออู่ทอง และอำเภอศรีประจันต์ เป็นต้น

สุพรรณบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ  107  กิโลเมตร (ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340) โดยทางรถไฟประมาณ  142 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ทั้งทางประวัติศาสตร์และทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดเขาขึ้นของพระอาจารย์ธรรมโชติผู้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านบางระ จัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง อุทยานแห่งชาติพุเตย บึงฉวาก และมีขนมขึ้นชื่ออย่างสาลี่สุพรรณ มีอาณาเขตดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดจังหวัดอุทัยธานีและชัยนาท
  • ทิศตะวันออก ติดจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยา
  • ทิศใต้  ติดจังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี
  • ทิศตะวันตก ติดจังหวัดกาญจนบุรีและอุทัยธานี

ประวัติศาสตร์ จังหวัดสุพรรณบุรี  ข้อมูลจังหวัดสุพรรณบุรี                                         

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

การเดินทางไปยังสุพรรณบุรี

รถยนต์ สามารถใช้เส้นทางในการเดินทางได้หลายเส้นทาง ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1 ชั่วโมง ดังนี้

  1. จากกรุงเทพฯ ผ่านอำเภอบางบัวทอง ไปจนถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรี หรือจากกรุงเทพฯ ผ่านนนทบุรี อำเภอบางบัวทอง ไปจนถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร
  2. จากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดปทุมธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว ไปจนถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ 115 กิโลเมตร
  3. 3. จากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปจนถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ 132 กิโลเมตร
  4. จากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเดิมบางนางบวช ไปจนถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ 228 กิโลเมตร
  5. จากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดอ่างทอง ไปจนถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร
  6. จากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดนครปฐม อำเภอกำแพงแสน ไปจนถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ 164 กิโลเมตร

หรือใช้ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1543

รถไฟ

รถโดยสารประจำทาง

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดสุพรรณบุรี

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดสุพรรณบุรี

โรงแรมในจังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 2 Next >>
27 รีสอร์ท 700 บ. 1,500 บ. อู่ทอง สุพรรณบุรี
กรีนวิว 200 บ. 400 บ. เมือง สุพรรณบุรี
กิ่งโพธิ์ไทร 205 บ. 320 บ. เมือง สุพรรณบุรี
กีฬาและสุขภาพ 495 บ. 700 บ. เมือง สุพรรณบุรี
กีฬาสุพรรณบุรี 550 บ. 700 บ. เมือง สุพรรณบุรี
เกสต์เฮาส์ทัศนีย์ 200 บ. 750 บ. สามชุก สุพรรณบุรี
คันทรี รีสอร์ท 450 บ. 500 บ. ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
คันทรี่ โฮเต็ล 490 บ. 600 บ. เมือง สุพรรณบุรี
คุ้มสุพรรณ 1,000 บ. 4,400 บ. เมือง สุพรรณบุรี
เค.เอ.ที 260 บ. 380 บ. เมือง สุพรรณบุรี
ฉัตรแก้ว 400 บ. 800 บ. ด่านช้าง สุพรรณบุรี
ชัยพฤกษ์ เกสต์เฮาส์ 400 บ. 400 บ. ด่านช้าง สุพรรณบุรี
ด่านช้างแค้มปิ้งเฮาส์ 500 บ. 1,000 บ. ด่านช้าง สุพรรณบุรี
ดำรงเกียรติ 250 บ. 400 บ. เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
ดีรักษ์ 200 บ. 480 บ. เมือง สุพรรณบุรี
ทุ่งดินดำ รีสอร์ท 500 บ. 1,700 บ. อู่ทอง สุพรรณบุรี
บ้านขามโฮมสเตย์ 150 บ. 150 บ. อู่ทอง สุพรรณบุรี
บ้านทรายทองรีสอร์ท 0 บ. 0 บ. เมือง สุพรรณบุรี
บ้านไทยรีสอร์ท 1,150 บ. 1,750 บ. ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
บ้านเรือนไทย รีสอร์ท 950 บ. 1,750 บ. ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
บ้านวิถีไทย รีสอร์ท 600 บ. 1,500 บ. เมือง สุพรรณบุรี
บ้านสวนรีสอร์ท 900 บ. 3,000 บ. สามชุก สุพรรณบุรี
บิ๊กอินน์ โฮเต็ล 250 บ. 600 บ. เมือง สุพรรณบุรี
บึงฉวากรีสอร์ท 800 บ. 3,200 บ. เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
ฝนฟ้าแมนชั่น 500 บ. 3,000 บ. อู่ทอง สุพรรณบุรี
พชร 200 บ. 450 บ. เมือง สุพรรณบุรี
แพชาวเขื่อน 300 บ. 500 บ. ด่านช้าง สุพรรณบุรี
ไพฑูรย์ 150 บ. 400 บ. เมือง สุพรรณบุรี
ไม้งาม รีสอร์ท ริเวอร์ไซด์ 600 บ. 1,500 บ. ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
ไม้งามรีสอร์ท 550 บ. 650 บ. ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
ไม้เอก รีสอร์ท 1,200 บ. 0 บ. 0 3541 3556
เรือนรักษ์สมุนไพร 1,200 บ. 1,200 บ. เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
โรงแรม 99 250 บ. 450 บ. เมือง สุพรรณบุรี
โรงแรม ศรีสุพรรณ วิลล่า 240 บ. 600 บ. ด่านช้าง สุพรรณบุรี
โรงแรม เอ พี 300 บ. 380 บ. ด่านช้าง สุพรรณบุรี
โรงแรมมายด์ 250 บ. 400 บ. เมือง สุพรรณบุรี
โรงแรมศรีเมือง 90 บ. 180 บ. เมือง สุพรรณบุรี
โรงแรมอิงดอย 100 บ. 250 บ. ด่านช้าง สุพรรณบุรี
เลิศธานี 600 บ. 1,200 บ. เมือง สุพรรณบุรี
วังยางรีสอร์ท โฮเทล แอนด์ สปา 35 บ. 800 บ. อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
วาเลนไทน์ 180 บ. 400 บ. เมือง สุพรรณบุรี
วิถีไทยรีสอร์ท 700 บ. 1,500 บ. เมือง สุพรรณบุรี
ศรีสุพรรณ 200 บ. 400 บ. เมือง สุพรรณบุรี
ศรีอู่ทอง แกรนด์ 1,200 บ. 2,200 บ. เมือง สุพรรณบุรี
สยาม 250 บ. 500 บ. อู่ทอง สุพรรณบุรี
สยามสุพรรณ โฮมสเตย์ 1,400 บ. 1,400 บ. เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
สระปลายสวนรีสอร์ท 1,500 บ. 1,900 บ. อู่ทอง สุพรรณบุรี
สองพันบุรี 700 บ. 2,000 บ. เมือง สุพรรณบุรี
สามชุก รีสอร์ท 400 บ. 700 บ. สามชุก สุพรรณบุรี
สาลีวิว รีสอร์ท 500 บ. 800 บ. บางปลาม้า สุพรรณบุรี
สุลักษณ์ 120 บ. 200 บ. เมือง สุพรรณบุรี
อู่ทองธานี 200 บ. 300 บ. อู่ทอง สุพรรณบุรี
แอลพี โฮเต็ล 200 บ. 500 บ. สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
โฮมสเตย์เรือนไทยบางแม่หม้าย 150 บ. 150 บ. บางปลาม้า สุพรรณบุรี
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้