Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์

สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม

จังหวัดสุรินทร์อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ประมาณ 457 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟประมาณ 420 กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หรือ "อีสานใต้"  มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา มีผู้คนหลายเผ่าอยู่ร่วมกัน มีภาษาพูดพื้นเมืองที่แตกต่างกัน เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่พูดภาษาเขมร ส่วนใหญ่อาศัยอยู่แถบอำเภอเมือง  ปราสาท กาบเชิง สังขะ บัวเชด จอมพระ ศีขรภูมิ ท่าตูม ชุมพลบุรี ลำดวน กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่พูดภาษาส่วย อาศัยอยู่ในแถบอำเภอสำโรงทาบ ท่าตูม สนม จอมพระ  ศีขรภูมิ รัตนบุรี และกระจายอยู่ตามอำเภออื่น ๆ อีกเล็กน้อย กลุ่มที่สามเป็นกลุ่มที่พูดภาษาพื้นเมืองอีสาน( ลาว ) อาศัยอยู่แถบอำเภอสนม รัตนบุรี ท่าตูม ชุมพลบุรี และศีขรภูมิ จากการที่ประชาชนมีภาษาพูดที่แตกต่างกันอย่างนี้ จึงทำให้แต่ละกลุ่มมีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมที่แตกต่างกันบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม ประชากรทั้ง 3 กลุ่ม มีความกลมกลืนกัน มีความสามัคคีต่อกันเป็นอย่างดี มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ไม่ปรากฏการเกิดปัญหาระหว่างกลุ่มชนแต่อย่างใด

เชื่อกันว่าเมืองสุรินทร์ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่พวกขอมมีอำนาจอยู่ในบริเวณนี้ ปรากฏหลักฐานคือมีปราสาทหินจำนวนมากในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสุรินทร์อยู่ในเส้นทางอารยธรรมขอม ที่เคยมีอิทธิพลเหนือดินแดนแถบนี้เมื่อประมาณ 2,000 ปีล่วงมาแล้ว เมื่อขอมเสื่อมอำนาจลงเมืองสุรินทร์ได้ถูกทิ้งร้างจนกลายเป็นป่าดงอยู่นาน จนกระทั่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ประมาณ พ.ศ. 2260 ชาวพื้นเมืองกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าส่วยหรือกูย ซึ่งอาศัยอยู่แถบเมืองอัตปือแสนแป แคว้นจำปาศักดิ์ซึ่งขณะนั้นเป็นดินแดนของไทย และเป็น ผู้ที่มีความสามารถในการจับช้างป่า มาเลี้ยงไว้ใช้งานเป็นอย่างมาก ได้พากันอพยพข้ามลำน้ำโขงมาสู่ฝั่งขวา โดยได้แยกย้ายกันไปตั้งชุมชนที่เมืองลีง (อำเภอจอมพระ) บ้านโคกลำดวน(อำเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษ) บ้านอัจจะปะนึ่ง(อำเภอสังขะ) และบ้าน กุดปะไท (อำเภอศีขรภูมิ) แต่ละ บ้านจะมีหัวหน้าควบคุมอยู่

ในปีพ.ศ. 2306 หลวงสุรินทรภักดีหรือเชียงปุมหัวหน้าหมู่บ้านเมืองที ได้ขอให้เจ้าเมืองพิมายกราบบังคมทูลขอพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระเจ้าอยู่หัว พระที่นั่งสุริยามรินทร์ ย้ายหมู่บ้านจากบ้านเมืองทีมาตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านคูประทาย บริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองสุรินทร์ในปัจจุบันนี้ เนื่องจากเห็นว่าเป็นบริเวณที่มีชัยภูมิเหมาะสม มีกำแพงค่ายคูล้อมรอบ 2ชั้นมีน้ำอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพและอยู่อาศัย ต่อมาหลวงสุรินทร์ภักดีได้กระทำความดีความชอบเป็นที่โปรดปราน พระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยามรินทร์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ยกบ้านคูประทาย เป็นเมืองประทายสมันต์ และเลื่อนบรรดาศักดิ์หลวงสุรินทรภักดีเป็นพระยาสุริน ทรภักดีศรีณรงค์จางวางให้เป็นเจ้าเมืองปกครอง

ในปี พ.ศ. 2329 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เปลี่ยนชื่อเมืองประทายสมันต์เป็นเมืองสุรินทร์ ตามสร้อยบรรดาศักดิ์เจ้าเมืองเมืองสุรินทร์มีเจ้าเมืองปกครองสืบเชื้อสายกันมารวม 11 คน  จนถึงปี พ.ศ.2451 ได้มีการปรับปรุงระบบบริหารราชการแผ่นดินเป็นแบบเทศาภิบาลส่วนกลางจึงได้แต่งตั้งพระกรุงศรีบุรีรักษ์(สุม สุมานนท์)มาดำรงตำแหน่งเป็น ข้าหลวงประจำจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนแรก

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด และมหาสารคาม
  • ทิศใต้ ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติศาสตร์ จังหวัดสุรินทร์  ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์      

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์

การเดินทางไปยังสุรินทร์

รถยนต์

รถไฟ

มีรถไฟออก จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (สถานีหัวลำโพง) และสถานีบางซื่อ มีรถธรรมดา รถเร็ว และรถด่วนสายกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี แวะจอดที่จังหวัดสุรินทร์ และรถดีเซลราง กรุงเทพฯ-สุรินทร์ สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2223 7010 และ 0 2223 7020, 1690 สถานีรถไฟจังหวัดสุรินทร์ โทร. 0 4451 1295, 0 4451 5393 www.railway.co.th

รถโดยสารประจำทาง

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดสุรินทร์

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดสุรินทร์

โรงแรมในจังหวัดสุรินทร์

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 Next >>
กรุงศรี 140 บ. 350 บ. เมือง สุรินทร์
เกษมการ์เด้น 450 บ. 0 บ. เมือง สุรินทร์
ทองธารินทร์ 1,200 บ. 6,000 บ. เมือง สุรินทร์
นิดเดียวโฮเต็ล 180 บ. 500 บ. เมือง สุรินทร์
นิมิตรทอง 350 บ. 550 บ. เมือง สุรินทร์
นิวโฮเต็ล 180 บ. 750 บ. เมือง สุรินทร์
บัลลังก์ เกสต์เฮาส์ 290 บ. 590 บ. ท่าตูม สุรินทร์
บ้านเหมือนฝัน รีสอร์ท 600 บ. 800 บ. ชุมพลบุรี สุรินทร์
บุญเที่ยง แมนชั่น 360 บ. 400 บ. เมือง สุรินทร์
ปราสาทธานี 150 บ. 300 บ. ปราสาท สุรินทร์
เพชรเกษม 450 บ. 4,000 บ. เมือง สุรินทร์
ภิรมย์เกสท์เฮ้าส์ 120 บ. 200 บ. เมือง สุรินทร์
มณีโรจน์ 600 บ. 0 บ. เมือง สุรินทร์
มาติน่า 400 บ. 0 บ. เมือง สุรินทร์
เมมโมเรียล 500 บ. 600 บ. เมือง สุรินทร์
เลอ เบียง รีสอร์ท 800 บ. 0 บ. เมือง สุรินทร์
ส่วนบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 300 บ. 400 บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สวนปาล์ม รีสอร์ท 450 บ. 500 บ. เมือง สุรินทร์
สวนใหม่ รีสอร์ท 300 บ. 350 บ. สังขะ สุรินทร์
สุรินทร์ มาเจสติก 800 บ. 2,500 บ. เมือง สุรินทร์
แสงทอง สุรินทร์ 150 บ. 500 บ. เมือง สุรินทร์
อพาร์ทเมนท์ กฤษดา แกรนด์ พาเลส 400 บ. 450 บ. เมือง สุรินทร์
อัมรินทร์ 150 บ. 540 บ. เมือง สุรินทร์
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้