Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดตราด


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

จังหวัดตราด จังหวัดสุดท้ายชายแดนตะวันออกริมฝั่งอ่าวไทย ห่างจากกรุงเทพฯ 315 กม. มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีสภาพอากาศดี ไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัดเกินไป มีฝนค่อนข้างชุก เพราะมีพื้นที่ติดทะเลและภูเขาโอบล้อม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม

จังหวัดตราด จังหวัดเล็กๆที่ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมากมาย ที่มีปรากฏในประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แห่งกรุงศรีอยุธยาในฐานะเมืองท่าทำการติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศ ทางทะเล เมื่อครั้งสงครามกู้เอกราชสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงเลือกตราด เป็นเมืองหน้าด่านกันชน ทำหน้าที่ส่งเสบียงอาหารก่อนเคลื่อนกองทัพเรือออกจากจันทบุรี  จนถึงช่วงต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ ตราดก็ยังเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญในการทำสงครามกับญวน มาถึงยุคล่าอาณานิคมตราดก็เป็นพื้นที่ ที่มีบทบาทในความขัดแย้งระหว่างไทยกับฝรั่งเศษอีกด้วย และที่สุดของประวัติศาสตร์ ท้องทะเลจังหวัดตราดแห่งนี้คือสถานที่ที่ทหารเรือไทย ได้แสดงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ ในยุทธนาวีที่เกาะช้างทำการรบอย่างห้าวหาญ กับกองเรือรบฝรั่งเศษที่แข็งแกร่งกว่าหลายเท่า อย่างไม่เสียดายชีวิตจารึกเป็นเกียรติประวัติให้ชนรุ่นหลังได้จดจำ ไม่รู้ลืม

จังหวัดตราดในปัจจุบัน มีชื่อเสียงอย่างมากทั้งในด้านการค้าชายแดน และด้านการท่องเที่ยว เกาะช้าง เกาะกูด เป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ การเดินทางที่สะดวก ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก ประกอบกับมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย สิ่งอำนวยความสะดวกมีพร้อมทุกอย่าง และในอนาคตไม่ไกลจังหวัดตราดจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ที่จะเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่จะมาเที่ยวในภูมิภาคนี้

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอขลุง จังหวัด จันทบุรีและประเทศกัมพูชา
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ อ่าวไทย และ น่านน้ำทะเลประเทศกัมพูชา
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ประเทศกัมพูชา มีทิวเขาบรรทัด ป็นแนวกั้นเขตแดน
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประวัติศาสตร์ จังหวัดตราด  ยุทธนาวีที่เกาะช้าง   ข้อมูลจังหวัดตราด        

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

การเดินทางไปยังตราด

รถยนต์
จากกรุงเทพฯ สามารถใช้เส้นทางได้ 3 สาย คือ

  1. บางนา-ตราด (เส้นทางหลวงหมายเลข 3) ผ่านชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด ระยะทางประมาณ 385 กิโลเมตร
  2. บางนา-ชลบุรี-แกลง-จันทบุรี-ตราด (เส้นทางหลวงหมายเลข 344) ระยะทางประมาณ 318 กิโลเมตร
  3. ทางหลวงพิเศษ (motor way) เริ่ม กิโลเมตรที่ 0 ที่แยกถนนศรีนครินทร์ตัดถนนรามคำแหง และมาออกที่เส้นทางบ้านบึง-แกลง-จันทบุรี- ตราด

รถตู้ปรับ อากาศ

รถโดยสารประจำทาง
มีทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท

รถโดยสารปรับอากาศ
มีรถปรับอากาศ ชั้น 1 (ปอ.1) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงบริษัทเดินรถเอกชนที่วิ่งบริการ ได้แก่ บริษัท สหมิตร-เชิดชัย โทร. 0 2391 2237, 0 2391 4164 สาขาตราด โทร. 0 3951 1062, โชคอนุกูล ทัวร์ โทร. 0 2392 7680 สาขาตราด โทร. 0 3951 1587, 0 3951 1481 และ ศุภรัตน์ ทัวร์ บริการรถ V.I.P. โทร. 0 2391 2331 สาขาตราด โทร.0 3951 1481

รถโดยสารธรรมดา
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์สถานีขนส่งเอกมัย โทร.0 2391 2504,0 2391 4164จาก สถานีขนส่งหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร มีรถบริการไปจังหวัดตราดทุกวันเช่นกัน เป็นรถปรับอากาศชั้น 1 สอบถามที่รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2537 8055, 0 2936 2852–66 ตราด โทร. 0 3951 1986 www.transport.co.th มีบริษัทเอกชนที่ให้บริการจากสถานีขนส่งหมอชิด ได้แก่ เชิดชัยทัวร์ โทร. 0 2936 0199 ตราด โทร. 0 3951 1062 ศุภรัตน์ทัวร์ โทร. 0 2936 3388, 0 2936 3939 ตราด โทร. 0 3951 1481

เครื่องบิน
บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด มีเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ-ตราด (อยู่ในเขตอำเภอเขาสมิง) ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2265 5555, 0 2265 5678 สำนักงานตราด โทร. 0 3952 5767-8, 0 3952 5299–30 หรือทางเว็บไซต์ www.bangkokair.com

การเดินทางจากจังหวัด ตราดไปยังจังหวัดใกล้เคียง
ตราด-จันทบุรี จากหน้าตลาดในตัวเมืองมีรถโดยสารประจำทางวิ่งบริการไปจังหวัดจันทบุรีทุก วันตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. ออกทุกครึ่งชั่วโมง ใช้เวลาเดินทาง 1.5 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 40 บาทนอกจากนั้นยังมีรถแท็กซี่วิ่งไป-กลับจันทบุรี-ตราดทุกวัน โดยมีรถออกจากจันทบุรีบริเวณวงเวียนน้ำพุ และออกจากตราดข้างโรงแรมเมืองตราด ตั้งแต่เวลา 06.00-17.00 น. ใช้เวลาในเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที ค่าโดยสารคนละ 60 บาท (5-6 คน/1 คัน) บ่อไร่-จันทบุรี เวลา 08.00-17.00 น. ออกทุกครึ่งชั่วโมง เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที ค่าโดยสาร 50 บาท
บ่อไร่-แม่สอด จังหวัดตาก มีรถสองเที่ยว เวลา 07.30 และ 08.30 น. ใช้เวลาเดินทาง 15 ชั่วโมง

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดตราด

ททท.สำนักงานตราด (ตราด) อ.แหลมงอบ ตราด โทร. 0 3959 7259-60
สำนักงานจังหวัดตราด โทร. 0 3951 1282
สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง โทร. 0 3951 1986
สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง โทร. 0 3951 1239
สถานีตำรวจภูธร อำเภอคลองใหญ่ โทร. 0 3958 1115
สถานีตำรวจภูธร อำเภอแหลมงอบ โทร. 0 3959 7033
สถานีตำรวจภูธร กิ่งอำเภอเกาะช้าง โทร. 0 3958 6191, 0 3958 6250
โรงพยาบาลตราด โทร. 0 3951 1040-1
โรงพยาบาลคลองใหญ่ โทร. 0 3958 1044
โรงพยาบาลแหลมงอบ โทร. 0 3959 7040
โรงพยาบาลกรุงเทพฯ-ตราด โทร. 0 3953 2735
โรงพยาบาลกิ่งอำเภอเกาะช้าง โทร. 0 3958 6130
ด่านตรวจคนเข้าเมืองแหลมงอบ โทร. 0 3959 7261
ด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่ โทร. 0 3958 8108
จุดตรวจด่านชายแดนบ้านหาดเล็ก โทร. 0 3958 8084
สถานีตรวจอากาศ อำเภอคลองใหญ่ โทร. 0 3958 1276

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดตราด


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ ขึ้น

โรงแรมในจังหวัดตราด

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next >>
กจาปุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา 6,000 บ. 22,000 บ. เกาะช้าง ตราด
กระต๊อบหัวหาด 200 บ. 500 บ. คลองใหญ่ ตราด
กระท่อมทะเล 150 บ. 300 บ. คลองใหญ่ ตราด
กระท่อมหาดเล็ก 300 บ. 600 บ. คลองใหญ่ ตราด
กัปตันฮุค รีสอร์ท 3,000 บ. 5,900 บ. เมือง ตราด
กาย เกสต์เฮาส์ 80 บ. 350 บ. เมือง ตราด
การ์เดน ลอร์ด 500 บ. 1,200 บ. เกาะช้าง ตราด
การ์เด้น โฮม เกสต์เฮาส์ 100 บ. 200 บ. เมือง ตราด
กู๊ด ฟิลลิ่ง 300 บ. 500 บ. เกาะช้าง ตราด
กูด ไอร์แลนด์ รีสอร์ท (เกาะกูด รีสอร์ท) 4,350 บ. 4,950 บ. เกาะกูด ตราด
กู๊ดวิว รีสอร์ท 250 บ. 400 บ. คลองใหญ่ ตราด
เกรชวิวล์ รีสอร์ท 1,000 บ. 1,000 บ. เกาะช้าง ตราด
เกรซวิลล์ รีสอร์ท 500 บ. 1,200 บ. เกาะช้าง ตราด
เกาะกงอินเตอร์เนชั่นแนลรีสอร์ทคลับ 1,200 บ. 4,500 บ.
เกาะกระดาด รีสอร์ท 2,000 บ. 3,800 บ. เกาะกูด ตราด
เกาะกูด คอรัล บีช รีสอร์ท 3,150 บ. 4,400 บ. เมือง ตราด
เกาะกูด คาบาน่า 1,600 บ. 5,500 บ. เกาะกูด ตราด
เกาะกูด ดุสิตา รีสอร์ท 700 บ. 3,800 บ. เกาะกูด จราด
เกาะกูด ทรายขาว รีสอร์ท 0 บ. 0 บ. เมือง ตราด
เกาะกูด เนเวอร์ บีช รีสอร์ท 0 บ. 0 บ. เกาะกูด ตราด
เกาะกูด เนเวอร์แลนด์ บีช แอนด์ รีสอร์ท 2,500 บ. 4,200 บ. เกาะกูด ตราด
เกาะกูด ฟาร์อีสท์ รีสอร์ท 1,000 บ. 2,500 บ. เกาะกูด ตราด
เกาะกูด เฟื่องลดา เฮาส์ 500 บ. 800 บ. เกาะกูด ตราด
เกาะกูด ลากูน่า รีสอร์ท 3,200 บ. 7,500 บ. เกาะกูด ตราด
เกาะกูด อ่าวพร้าว บีช 2,600 บ. 3,900 บ. เมือง ตราด
เกาะกูด ฮอลิเดย์ คอทเทจ รีสอร์ท 800 บ. 4,900 บ. เกาะกูด ตราด
เกาะกูด-ง่ามโข่ รีสอร์ท 300 บ. 4,000 บ. เกาะกูด ตราด
เกาะขาม รีสอร์ท 400 บ. 2,000 บ. เกาะกูด ตราด
เกาะง่าม รีสอร์ท 3,400 บ. 3,800 บ. เกาะกูด ตราด
เกาะช้าง แกรนด์ คาบาน่า 2,300 บ. 3,000 บ. เกาะช้าง ตราด
เกาะช้าง แกรนด์ ลากูน่า 4,000 บ. 15,000 บ. เกาะช้าง ตราด
เกาะช้าง แกรนด์ วิว รีสอร์ท 4,000 บ. 0 บ. 0 3955 1140, 08 1863 7802, 08 1219 1542
เกาะช้าง แกรนด์ ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา 2,900 บ. 4,900 บ. เกาะช้าง ตราด
เกาะช้าง คชา รีสอร์ท แอนด์ สปา 2,200 บ. 4,500 บ. เกาะช้าง ตราด
เกาะช้าง คลิฟ บีช รีสอร์ท 4,200 บ. 7,500 บ. เกาะช้าง ตราด
เกาะช้าง คลิฟ บีช รีสอร์ท 0 บ. 0 บ. เกาะช้าง ตราด
เกาะช้าง ทรอปิคานา รีสอร์ท แอนด์ สปา 5,400 บ. 7,400 บ. เกาะช้าง ตราด
เกาะช้าง พริวิเลจ 1,200 บ. 2,500 บ. เกาะช้าง ตราด
เกาะช้าง พรี วิลเลจ 900 บ. 1,200 บ. เกาะช้าง ตราด
เกาะช้าง พาราไดซ์ รีสอร์ท 4,130 บ. 6,020 บ. เกาะช้าง ตราด
เกาะช้าง มารีน่า แอนด์ รีสอร์ท 1,300 บ. 7,250 บ. เกาะช้าง ตราด
เกาะช้าง ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท 7,500 บ. 1,800 บ. เกาะช้าง ตราด
เกาะช้าง รีโซเทล 800 บ. 1,500 บ. เกาะช้าง ตราด
เกาะช้าง ลากูน รีสอร์ท 2,000 บ. 6,000 บ. เกาะช้าง ตราด
เกาะช้าง แหลมใบลาน 150 บ. 300 บ. เกาะช้าง ตราด
เกาะช้าง อินน์ ทัวร์ 600 บ. 1,200 บ. เกาะช้าง ตราด
เกาะช้าง ฮัท 300 บ. 800 บ. เกาะช้าง ตราด
เกาะช้าง ฮิลไซด์ 2,000 บ. 0 บ. เกาะช้าง ตราด
เกาะช้าง ฮิลล์ 300 บ. 1,000 บ. เกาะช้าง ตราด
เกาะช้างการัง เบย์ วิว รีสอร์ท 0 บ. 0 บ. เกาะช้าง ตราด
เกาะช้างแกรนด์ ออคิด 2,900 บ. 5,900 บ. เกาะช้าง ตราด
เกาะช้างไท การ์เด้นท์ ฮิลล์ รีสอร์ท 1,500 บ. 1,800 บ. เกาะช้าง ตราด
เกาะช้างวิถีไท สเตย์ 200 บ. 200 บ. เกาะช้าง ตราด
เกาะทรายขาว รีสอร์ท 1,500 บ. 1,500 บ. เกาะช้าง ตราด
เกาะหมาก กรีนวิว รีสอร์ท 450 บ. 900 บ. เกะกูด ตราด
เกาะหมาก เกสต์เฮาส์ 250 บ. 1,250 บ. เกาะกูด ตราด
เกาะหมาก คอทเทจ 500 บ. 1,350 บ. เกาะช้าง ตราด
เกาะหมาก โคโคเคป 500 บ. 10,000 บ. เกาะกูด ตราด
เกาะหมาก พาโนรามา รีสอร์ท 1,500 บ. 12,000 บ. เกาะกูด ตราด
เกาะหมาก แฟนตาเซีย 100 บ. 300 บ. เกาะกูด ตราด
เกาะหมาก รีสอร์ท แอนด์ คาบาน่า 600 บ. 3,800 บ. เกาะกูด ตราด
เกาะหมาก วิลล่า 1,500 บ. 3,000 บ. เกาะกูด ตราด
เกาะหมาก ฮอลิเดย์ บีช รีสอร์ท 600 บ. 1,500 บ. เกาะกูด ตราด
เกาะหมากบุรี ฮัท (รีสอร์ทธรรมชาติ) 400 บ. 3,800 บ. เกาะกูด ตราด
เกาะหวาย ปะการัง รีสอร์ท 0 บ. 0 บ. เมือง ตราด
เกาะหวาย พาราไดซ์ ไอซ์แลนด์ รีสอร์ท 250 บ. 600 บ. แหลมงอบ ตราด
เกาะหวายบีชรีสอร์ท 2,500 บ. 3,000 บ. เกาะช้าง ตราด
เกิดมณี รีสอร์ท 1,200 บ. 1,800 บ. เกาะช้าง ตราด
แกรนด์มา ฮัท (กระท่อมยายมา) 0 บ. 0 บ. เกาะช้าง ตราด
โกลเด้นท์ คลิฟ บีช รีสอร์ท 800 บ. 2,500 บ. เมือง ตราด
โกลเด้นท์ เฮาส์ 500 บ. 500 บ. เมือง ตราด
ไก่แบ้ การ์เดน ลอร์ด 1,200 บ. 1,500 บ. เกาะช้าง ตราด
ไก่แบ้ บีช แกรนด์ วิว 1,500 บ. 2,500 บ. เกาะช้าง ตราด
ไก่แบ้ บีช บังกะโล 600 บ. 1,200 บ. เกาะช้าง ตราด
ไก่แบ้ บีช 0 บ. 0 บ. เกาะช้าง ตราด
ไก่แบ้ ฮัท รีสอร์ท 0 บ. 0 บ. เกาะช้าง ตราด
เขานอก โฮมสเตย์ 200 บ. 2,400 บ. เกาะช้าง ตราด
คชาปุระ 200 บ. 2,500 บ. เกาะช้าง ตราด
คลองกูดโฮมสเตย์ แอนด์ รีสอร์ท 500 บ. 1,200 บ. เกาะช้าง ตราด
คลองเจ้า บีช รีสอร์ท 1,800 บ. 3,800 บ. กิ่งเกาะกูด ตราด
คลองเจ้า รีสอร์ท 500 บ. 4,500 บ. เกาะกูด ตราด
คลองปอ รีสอร์ท 600 บ. 600 บ. เมือง ตราด
คลองพร้าว แคมป์ 500 บ. 1,500 บ. เกาะช้าง ตราด
คลองพร้าว รีสอร์ท 0 บ. 0 บ. เกาะช้าง ตราด
คลองพลู ฮัท 0 บ. 0 บ. เกาะช้าง ตราด
คลองหิน บีช รีสอร์ท 3,500 บ. 5,200 บ. เมือง ตราด
คลองหิน ฮัท 0 บ. 0 บ. เมือง ตราด
คลองใหญ่ 200 บ. 500 บ. คลองใหญ่ ตราด
คลู คอนเนอร์ 80 บ. 150 บ. เมือง ตราด
คอมฟอร์ท รีสอร์ท 500 บ. 1,200 บ. เกาะช้าง ตราด
คอรัล รีสอร์ท 0 บ. 0 บ. เกาะช้าง ตราด
คาซ่า มารีน่า 600 บ. 800 บ. เกาะช้าง ตราด
คีรีตา รีสอร์ท 2,500 บ. 3,000 บ. เกาะช้าง ตราด
คุ๊กกี้ โฮเต็ล 1,200 บ. 3,500 บ. เกาะช้าง ตราด
คุกกี้ โฮเต็ล 2,000 บ. 3,000 บ. เกาะช้าง
คุ้กกี้ 600 บ. 1,500 บ. กิ่งเกาะช้าง ตราด
เค ซี แกรนด์ รีสอร์ท 400 บ. 7,000 บ. เกาะช้าง ตราด
เค บี รีสอร์ท 900 บ. 2,600 บ. เกาะช้าง ตราด
เค.พี. บังกะโล 0 บ. 0 บ. เกาะช้าง ตราด
เคพี บังกะโล 450 บ. 1,000 บ. เกาะช้าง ตราด
โคโคนัท บีช รีสอร์ท 700 บ. 3,000 บ. อ่าวคลองพร้าว
งาช้าง รีสอร์ท 500 บ. 1,000 บ. เกาะช้าง ตราด
จังเกิล ฮัท บังกะโล 0 บ. 0 บ. เกาะช้าง ตราด
จินดา บังกะโล 0 บ. 0 บ. เกาะช้าง ตราด
จูโด้ แอนด์ รีสอร์ท 1,200 บ. 1,500 บ. กิ่งเกาะช้าง
เจ๊กแบ้ รีสอร์ท 500 บ. 1,000 บ. เกาะช้าง ตราด
เจน ชาเลย์ 800 บ. 2,000 บ. เกาะช้าง ตราด
เจมส์ เกสท์เฮาส์ 100 บ. 200 บ.
เจมส์ เกสท์เฮาส์ 100 บ. 300 บ. เมือง ตราด
เจอพอดีบรรจง โฮมสเตย์ 500 บ. 500 บ. เกาะช้าง ตราด
ฉัตรแก้ว เกสต์เฮาส์ 80 บ. 100 บ. แหลมงอบ ตราด
ชนกานต์ รีสอร์ท 500 บ. 1,000 บ. เกาะช้าง ตราด
ช้าง ปาร์ค รีสอร์ท แอนด์ สปา 2,000 บ. 15,000 บ.
ช้างทอง รีสอร์ท 0 บ. 0 บ. เกาะช้าง ตราด
ช้างบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา 2,500 บ. 15,000 บ. เกาะช้าง ตราด
ช้างวิว ปาร์ค 700 บ. 1,200 บ. แหลมงอบ ตราด
ชาญชล รีสอร์ท 700 บ. 2,000 บ.
โชคดี บังกะโล 0 บ. 0 บ. เกาะช้าง ตราด
ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท 0 บ. 0 บ. เกาะช้าง ตราด
ซันเซท บังกะโล 0 บ. 0 บ. เกาะกูด ตราด
ซัฟฟรอน บังกะโล 800 บ. 1,500 บ. เกาะช้าง ตราด
ซีซัน บังกะโล 600 บ. 1,200 บ. เกาะช้าง ตราด
ซีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา 2,000 บ. 13,200 บ. เกาะช้าง ตราด
เซ็นทารา ชานทะเล รีสอร์ท & วิลล่า 9,000 บ. 12,000 บ. เมือง ตราด
ฌานตา เกาะกูด รีสอร์ท 3,700 บ. 6,500 บ. เกาะกูด
ญาตา รีสอร์ท 1,000 บ. 3,800 บ. คลองใหญ่ ตราด
ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือ 300 บ. 800 บ. แหลมงอบ ตราด
ดวงนภา 500 บ. 700 บ. คลองใหญ่ ตราด
ด๊อก เกสท์เฮ้าส์ 100 บ. 150 บ. เมือง ตราด
ดอย เกสต์เฮาส์ 300 บ. 800 บ. เกาะกูด ตราด
ดุสิตปริ๊นเซส 0 บ. 0 บ. เกาะช้าง ตราด
เดอะ เดวา 3,500 บ. 20,000 บ. เกาะช้าง ตราด
เดอะ บีช แนชเชอรัล รีสอร์ท 1,200 บ. 4,800 บ. เกาะกูด ตราด
เดอะ สปา เกาะช้าง 2,500 บ. 3,500 บ. เกาะช้าง ตราด
เดอะแค้มปิ้ง 200 บ. 500 บ. เมือง
ตราด เกสต์เฮาส์ 80 บ. 150 บ.
ตราด เกสต์เฮาส์ 0 บ. 0 บ. เมือง ตราด
ตราด อินน์ 200 บ. 350 บ. เมือง ตราด
ต๊อก เกสท์เฮ้าส์ 3 150 บ. 150 บ. เมือง ตราด
ต๊อบ 1,200 บ. 2,000 บ. เกาะช้าง ตราด
ตะวัน รีสอร์ท 600 บ. 1,000 บ. คลองใหญ่ ตราด
ตาลคู่ บังกะโล 500 บ. 5,000 บ. แหลมงอบ ตราด
ทรีซีซัน บังกะโล 800 บ. 1,000 บ. เกาะช้าง ตราด
ทรีเฮาส์ ลอร์ด 200 บ. 500 บ.
ทะเล บังกะโล 300 บ. 500 บ. เกาะช้าง ตราด
ทับริน รีสอร์ท 2,500 บ. 3,500 บ. เกาะกูด ตราด
ทานตะวัน บังกะโล 0 บ. 0 บ. เกาะช้าง ตราด
ที เค เค บังกะโล 600 บ. 1,200 บ. แหลมงอบ ตราด
ที เค เค บังกะโล 700 บ. 1,200 บ.
ที.เค.ฮัท บังกะโล 800 บ. 1,150 บ. เกาะกูด ตราด
ไทเกอร์ ฮัท บังกะโล 200 บ. 500 บ. เกาะช้าง ตราด
นางนวล รีสอร์ท 1,500 บ. 1,500 บ.
นาวารี รีสอร์ท 700 บ. 700 บ. เมือง ตราด
นิวต้า บังกะโล 350 บ. 500 บ. เกาะช้าง ตราด
นิสา คาบาน่า 2,000 บ. 10,000 บ. เกาะช้าง ตราด
เนเจอร์ บีช รีสอร์ท 0 บ. 0 บ. เกาะช้าง ตราด
เนวาน่า รีสอร์ท 3,600 บ. 6,500 บ. เกาะช้าง ตราด
เนอวานา รีสอร์ท 3,600 บ. 6,500 บ. เกาะช้าง ตราด
เนินทราย ฮอลิเดย์ 300 บ. 600 บ. เมือง ตราด
บลูลากูน 0 บ. 0 บ. เกาะช้าง ตราด
บางเบ้า เกสท์เฮาส์ 500 บ. 1,000 บ. เกาะช้าง ตราด
บางเบ้า คลิฟ ค็อทเทจ 300 บ. 800 บ. เกาะช้าง ตราด
บางเบ้า ซี ฮัท 1,500 บ. 3,000 บ. เกาะช้าง ตราด
บางเบ้า บลู เวฟ รีสอร์ท 300 บ. 800 บ. เกาะช้าง ตราด
บางเบ้า บลู เวฟ รีสอร์ท 0 บ. 0 บ. เกาะช้าง ตราด
บางอิน วิลล่า 200 บ. 500 บ. คลองใหญ่ ตราด
บาซา การ์เด้น เกสต์เฮาส์ 250 บ. 300 บ. เมือง ตราด
บ้านเกาะหมาก 800 บ. 1,150 บ. ตราด
บ้านใจดี เกสต์เฮาส์ 100 บ. 200 บ. เมือง ตราด
บ้านชายเล 500 บ. 600 บ. เกาะกูด ตราด
บ้านตากอากาศ 1,500 บ. 6,500 บ.
บ้านทะเลภู รีสอร์ท 1,200 บ. 2,800 บ. คลองใหญ่ ตราด
บ้านไท รีสอร์ท 1,800 บ. 2,500 บ. เกาะช้าง ตราด
บ้านปีกไม้ สายธาร 600 บ. 3,500 บ. เกาะช้าง ตราด
บ้านปู เกาะช้าง 2,000 บ. 7,000 บ. เกาะช้าง ตราด
บ้านปู รีสอร์ท 800 บ. 3,400 บ. เมือง
บ้านแม่ รีสอร์ท 600 บ. 1,500 บ. เกาะช้าง ตราด
บ้านรับรอง หาดทรายแดง 500 บ. 15,000 บ. เกาะกูด ตราด
บ้านลูกช้าง รีสอร์ท 300 บ. 800 บ. เกาะช้าง ตราด
บ้านเล รีสอร์ท 500 บ. 1,000 บ. คลองใหญ่ ตราด
บ้านแสนสบาย รีสอร์ท 1,000 บ. 1,500 บ. เกาะช้าง ตราด
บ้านหนูนา 300 บ. 500 บ. เกาะช้าง ตราด
บ้านแหลมศอก 200 บ. 500 บ. เมือง ตราด
บ้านอิงเขา รีสอร์ท 100 บ. 200 บ. เกาะกูด ตราด
บานาน่า บีช รีสอร์ท 200 บ. 300 บ. เกาะช้าง ตราด
บาราลี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา 6,000 บ. 12,000 บ. เกาะช้าง ตราด
บี เอ็ม เฮาส์ 180 บ. 300 บ. บ่อไร่ ตราด
บี เอ็ม เฮาส์ 180 บ. 300 บ. เขาสมิง ตราด
บูติก รีสอร์ท 2,000 บ. 2,000 บ. เกาะช้าง ตราด
บูติค รีสอร์ท แอนด์ เฮลท์สปา 1,200 บ. 1,600 บ. เกาะช้าง ตราด
บูลลากูน บังกะโล 400 บ. 800 บ. เกาะช้าง ตราด
เบสวิว ฮัท 400 บ. 700 บ. กิ่งเกาะช้าง ตราด
แบมบู บังกะโล 1,500 บ. 2,500 บ. เกาะช้าง ตราด
ใบกูด แซมบาล่า 4,100 บ. 6,900 บ. เกาะกูด ตราด
ปลาโลมา คลิฟ รีสอร์ท 1,200 บ. 2,500 บ. เกาะช้าง ตราด
ป๊อป เกสต์เฮาส์ 120 บ. 600 บ. เมือง ตราด
ปาดัน ไฮเวย์ Padan Hideway 850 บ. 1,450 บ. เกาะกูด ตราด
ปานวิมาน เกาะช้าง รีสอร์ท 5,500 บ. 7,500 บ. เกาะช้าง ตราด
ปาล์ม การ์เดน 1,000 บ. 1,500 บ. เกาะช้าง ตราด
ป้าหนู เกสต์เฮาส์ 70 บ. 100 บ.
ป้าหมู เกสท์เฮ้าส์ 70 บ. 70 บ. แหลมงอบ ตราด
ปิยะศักดิ์ โฮมสเตย์ 0 บ. 0 บ. กิ่งเกาะช้าง ตราด
ปีเตอร์แพน 3,800 บ. 5,900 บ. เมือง ,ตราด
เปรมวดี รีสอร์ท 0 บ. 0 บ. เกาะช้าง ตราด
ผาสุขสันต์ 300 บ. 800 บ. เกาะช้าง ตราด
ฝั่งชล รีสอร์ท 300 บ. 0 บ. เกาะช้าง ตราด
พร บังกะโล 500 บ. 900 บ. เกาะช้าง ตราด
พร-พล 0 บ. 0 บ. เกาะช้าง ตราด
พลอยทะเล รีสอร์ท แอนด์ ซีฟู้ด 0 บ. 0 บ. เมือง ตราด
พาเพลิน 120 บ. 500 บ. เมือง ตราด
พารา รีสอร์ท 800 บ. 1,500 บ.
พาราไดซ์ ปาล์ม รีสอร์ท 1,000 บ. 1,500 บ. เกาะช้าง ตราด
พาราไดซ์บางเบ้า 200 บ. 250 บ. เกาะช้าง ตราด
พาราไดซ์ 180 บ. 300 บ. บ่อไร่ ตราด
พาราไดซ์ 200 บ. 600 บ. แหลมงอบ ตราด
พี เจ วิลล่า 200 บ. 800 บ. เมือง ตราด
พี ไอ เกสต์เฮาส์ 70 บ. 120 บ. แหลมงอบ ตราด
พีโอ รีสอร์ท 100 บ. 500 บ. เมือง ตราด
เพนนี บังกะโล รีสอร์ท 800 บ. 2,800 บ. เกาะช้าง ตราด
ฟังก์กี้ ฮัท 500 บ. 2,650 บ. เกาะช้าง ตราด
ฟันกี้ ฮัท 300 บ. 500 บ. กิ่งเกาะช้าง ตราด
ฟิชเชอร์แมน ฮิลล์ รีสอร์ท 500 บ. 4,500 บ. เกาะช้าง ตราด
เฟรนดี้ เกสท์เฮาส์ 100 บ. 200 บ. เมือง ตราด
ภูมิยามะ 3,200 บ. 4,800 บ. เกาะช้าง ตราด
ภูมิยามา บีช รีสอร์ท 2,500 บ. 5,000 บ. เกาะช้าง ตราด
มังกี้ ไอร์แลนด์ รีสอร์ท เกาะหมาก 700 บ. 2,800 บ. เกาะกูด ตราด
มากะ ธานี รีสอร์ท 2,800 บ. 3,000 บ. เกาะกูด ตราด
มานี เกสต์เฮาส์ 100 บ. 300 บ. เกาะช้าง ตราด
มาร์ค เฮาส์ 400 บ. 1,200 บ. เกาะกูด ตราด
มูนไลท์ รีสอร์ท 200 บ. 2,000 บ.
เมจิก บังกะโล 1,500 บ. 5,000 บ. เกาะช้าง ตราด
เมจิก เพลส 150 บ. 200 บ. กิ่งเกาะช้าง ตราด
เมจิค บังกะโล 0 บ. 0 บ. เกาะช้าง ตราด
เมืองตราด โอ เค 250 บ. 1,400 บ. เมือง ตราด
แมกไม้ 450 บ. 500 บ. เมือง ตราด
แม็ค รีสอร์ท 4,500 บ. 0 บ. 0 3955 1124
ไม้ซี้ รีสอร์ท 3,500 บ. 4,000 บ. เกาะช้าง ตราด
ไม้ซี้ รีสอร์ท 0 บ. 0 บ. เกาะช้าง ตราด
ไม้รูด รีสอร์ท 500 บ. 1,500 บ. คลองใหญ่ ตราด
เย็นฉ่ำ 240 บ. 350 บ. เขาสมิง ตราด
ใยแมงมุม 150 บ. 150 บ. แหลมงอบ ตราด
ร่มไม้ชายเล รีสอร์ท แอนด์ ซีฟู้ด 300 บ. 600 บ. เกาะช้าง ตราด
ร็อคแซน 200 บ. 300 บ.
ร๊อคอิน ใบลาน 200 บ. 900 บ. เกาะช้าง ตราด
รอยัล โคโคนัท รีสอร์ท 1,500 บ. 2,500 บ. เกาะช้าง ตราด
รอยัล พาราไดซ์ เกาะง่าม รีสอร์ท 0 บ. 0 บ. เกาะช้าง ตราด
ระยั้ง รีสอร์ท 2,000 บ. 4,000 บ. เกาะกูด ตราด
รามายานา เกาะช้าง รีสอร์ท 5,000 บ. 12,500 บ. เกาะช้าง ตราด
ริมคลอง 300 บ. 0 บ.
ริมทะเล รีสอร์ท 1,000 บ. 1,500 บ. เมือง ตราด
รีมาร์ค คอทเทจ รีสอร์ท แอนด์ เรสเทอรองต์ 2,000 บ. 2,000 บ. เกาะช้าง ตราด
รีมาร์ค พุท-ซี ฮัท 450 บ. 600 บ. เกาะช้าง ตราด
เรสิดังต์ เกสท์เฮ้าส์ 120 บ. 500 บ. เมือง ตราด
โรงแรม เอส เอ 200 บ. 700 บ.
โรงแรมเมืองตราด 220 บ. 1,500 บ. เมือง
ไร่พรง รีสอร์ท 300 บ. 800 บ. เมือง ตราด
ลองบีช เกาะช้าง 200 บ. 500 บ. เกาะช้าง ตราด
ลัดดา วิวล์ 1,300 บ. 1,800 บ. คลองใหญ่ ตราด
ลานทราย บังกะโล 700 บ. 1,500 บ. เมือง
ลาลูน่า เกสต์เฮาส์ 800 บ. 2,000 บ. เกาะช้าง ตราด
ลินทมิตร รีสอร์ท 120 บ. 350 บ.
ลินทมิตร รีสอร์ท 0 บ. 0 บ. บ่อไร่ ตราด
ลุงเฉลิม บังกะโล 500 บ. 500 บ. เกาะช้าง ตราด
เลซี่เดย์ รีสอร์ท 200 บ. 300 บ. เกาะกูด ตราด
เลมอน รีสอร์ท 400 บ. 500 บ. เกาะช้าง ตราด
โลแกน เพลส 2,000 บ. 2,000 บ. เกาะช้าง ตราด
วินดี้ เกสท์เฮาส์ 80 บ. 100 บ. เมือง ตราด
วิลล่า เกาะช้าง 800 บ. 2,000 บ. เกาะช้าง ตราด
วี เจ โฮเต็ล เฮลท์ สปา 2,000 บ. 3,500 บ. เกาะช้าง ตราด
ไวท์ เฮาส์ 500 บ. 1,500 บ. เกาะช้าง ตราด
ศิรินทร์ เกสท์เฮาส์ 300 บ. 0 บ.
ศิริเอนก เกสท์เฮาส์ 300 บ. 800 บ. แหลมงอบ ตราด
ศูนย์สภากาชาดไทย เขาล้าน 700 บ. 6,000 บ. เมือง ตราด
ส. แสนตุ้ง รีสอร์ท 200 บ. 500 บ. เขาสมิง ตราด
สบาย เกสท์เฮ้าส์ 70 บ. 100 บ. เมือง ตราด
สบาย บาร์ บังกะโล 1,000 บ. 2,000 บ. เกาะช้าง ตราด
สมหมาย เกสต์เฮาส์ 80 บ. 100 บ. เมือง ตราด
สยาม บีช เกาะกูด 600 บ. 1,500 บ. เกาะกูด ตราด
สยาม ฮัท 300 บ. 800 บ. เกาะช้าง ตราด
สยามบีช รีสอร์ท 500 บ. 6,500 บ. เกาะช้าง ตราด
สยามเบย์ บังกะโล 800 บ. 2,500 บ.
สลักเพชร ซีฟู๊ด แอนด์ รีสอร์ท 900 บ. 2,500 บ. เกาะช้าง ตราด
สวนงาช้าง รีสอร์ท 500 บ. 500 บ. เกาะช้าง ตราด
สวนปู รีสอร์ท 1,200 บ. 3,600 บ. เกาะช้าง ตราด
สวนสามจันทร์ รีสอร์ท 1,000 บ. 1,500 บ. เกาะช้าง ตราด
สวัสดี เกสต์เฮาส์ 100 บ. 300 บ. เมือง ตราด
สว่าง 1,200 บ. 2,000 บ. เกาะช้าง ตราด
สายรุ้ง เกาะช้าง บังกะโล 200 บ. 500 บ. เกาะช้าง ตราด
สุขนารี รีสอร์ท 500 บ. 0 บ. กิ่งเกาะกูด ตราด
สุขสำราญ 200 บ. 350 บ.
สุขุมวิท อินน์ 200 บ. 500 บ. เมือง
สุชานรี รีสอร์ท 500 บ. 500 บ. เกาะกูด ตราด
แสงตะวัน รีสอร์ท 500 บ. 1,500 บ. เกาะช้าง ตราด
แสงอรุณ บังกะโล (หาดทรายขาว) 800 บ. 2,500 บ. เกาะช้าง ตราด
แสงอรุณ บังกะโล (อ่าวสลักเพชร) 500 บ. 1,000 บ. อ่าวสลักเพชร
หญ้าคา บังกะโล 400 บ. 800 บ. เกาะช้าง ตราด
หาดเงิน รีสอร์ท 1,500 บ. 6,000 บ. (เรือนนอนรวม 10 คน/5,000 บาท)
หาดทรายขาว รีสอร์ท 800 บ. 2,500 บ.
หาดท่าน้ำ 2,500 บ. 4,700 บ. เกาะช้าง ตราด
หาดบานชื่น รีสอร์ท 600 บ. 1,000 บ. คลองใหญ่ ตราด
หาดมุกแก้ว รีสอร์ท 1,000 บ. 4,500 บ. เมือง
หาดสน รีสอร์ท 700 บ. 6,000 บ. ตราด
หินดาด รีสอร์ท 1,500 บ. 2,000 บ. ตราด
เหลายา พาราไดซ์ ไอซ์แลนด์ รีสอร์ท (ที่เกาะ) 0 บ. 0 บ. เมือง ตราด
เหลายา อินแลนด์ รีสอร์ท (บนฝั่ง) 1,200 บ. 2,000 บ. เมือง ตราด
แหม่ม ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท 600 บ. 1,500 บ. เกาะช้าง ตราด
แหม่มบ้านชายทะเล 500 บ. 700 บ. เกาะช้าง ตราด
แหลมงอบ อินน์ 300 บ. 600 บ. แหลมงอบ ตราด
อนุชบา รีสอร์ท 1,000 บ. 2,000 บ. เกาะช้าง ตราด
อมารี เอมรัลด์ โคฟ รีสอร์ท 7,700 บ. 20,000 บ. เกาะช้าง ตราด
อรุณี รีสอร์ท 250 บ. 300 บ. เกาะช้าง ตราด
อลีนา แกรนด์ โฮเต็ล 1,500 บ. 2,000 บ. เกาะช้าง ตราด
อลีนา รีสอร์ท 1,000 บ. 6,000 บ.
อเวย์ รีสอร์ท เกาะกูด 1,500 บ. 9,000 บ. เกาะกูด ตราด
ออคิด การ์เด้นท์ 300 บ. 400 บ. เมือง ตราด
ออคิด เกสต์เฮาส์ 130 บ. 250 บ. เมือง ตราด
อะลิตเติ้ลมูล เพลส 200 บ. 300 บ. เกาะกูด ตราด
อัยยะปุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา 7,000 บ. 26,000 บ. เกาะช้าง ตราด
อาณาเล รีสอร์ท (เครือคลองเจ้ารีสอร์ท) 1,400 บ. 5,500 บ. เกาะกูด ตราด
อาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง 4,000 บ. 16,500 บ. เกาะช้าง ตราด
อานา รีสอร์ท แอนด์ สปา 4,200 บ. 8,500 บ. เกาะช้าง ตราด
อารีเซีย สปิงค์ รีสอร์ท 800 บ. 1,200 บ. เกาะช้าง ตราด
อ่าวขาว รีสอร์ท 0 บ. 0 บ. เกาะกูด ตราด
อ่าวตาลคู่ รีสอร์ท 500 บ. 3,500 บ. แหลมงอบ ตราด
อ่าวน้อย รีสอร์ท 4,200 บ. 5,200 บ. เมือง ตราด
อ่าวนิด โอเวอร์ ซี โฮม 350 บ. 450 บ. เกาะกูด ตราด
อ่าวสับปะรด แคมป์ 400 บ. 600 บ. เกาะช้าง ตราด
อินเดียนา แคมป์ 350 บ. 500 บ. เกาะช้าง ตราด
อินเดียน่า แคมป์ 200 บ. 500 บ. เกาะช้าง ตราด
อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว 0 บ. 0 บ. บ่อไร่ ตราด
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง 800 บ. 2,000 บ. เกาะช้าง ตราด
เอ็น พี เกสต์เฮาส์ 100 บ. 250 บ. เมือง ตราด
เอราวัณ บังกะโล 200 บ. 400 บ. เกาะช้าง ตราด
เอส เค เฮ้าท์ บังกะโล 200 บ. 800 บ. เมือง
เอส บีช รีสอร์ท 900 บ. 1,800 บ. เกาะกูด ตราด
เอส เอ โฮเต็ล 400 บ. 800 บ. เมือง ตราด
เอส เอส พี บังกะโล 800 บ. 1,200 บ. เกาะช้าง ตราด
เอส-บีช รีสอร์ท 0 บ. 0 บ. เกาะกูด ตราด
แอ๊ปเปิ้ล บังกะโล 500 บ. 0 บ.
แอปเปิ้ล รีสอร์ท 600 บ. 4,500 บ. เกาะช้าง ตราด
โอเชียน บูล วิลเลจ 500 บ. 700 บ. เกาะช้าง ตราด
โอเอซิล บังกะโล 200 บ. 300 บ. เกาะช้าง ตราด
ไอยรา รีสอร์ท 0 บ. 0 บ. เกาะช้าง ตราด
ไอแลนด์ ลอร์ด 200 บ. 2,000 บ. เกาะช้าง ตราด
ไอแลนด์ ฮัท 200 บ. 500 บ. เกาะกูด ตราด
ไอแลนด์วิว รีสอร์ท 800 บ. 1,200 บ. เกาะช้าง ตราด
แฮ็ปปี้ ฮัท 150 บ. 250 บ. เกาะช้าง ตราด
แฮ้ปปี้ ฮัท 200 บ. 500 บ. เกาะช้าง ตราด
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้