Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์

ที่ตั้งของจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า แอ่งโคราช (Khorat Basin)  เป็นที่ราบสูงลาดเอียงไปทางตะวันออกมีแม่น้ำโขง เป็นแนวเขตกั้นจังหวัดอุบลราชธานีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแม่น้ำชีไหลมาบรรจบกับแม่น้ำมูลซึ่งไหลผ่านกลางจังหวัดจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออกแล้วไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียม และมีลำน้ำใหญ่ ๆ อีกหลายสาย ได้แก่ ลำเซบก ลำโดมใหญ่ ลำโดมน้อย และมีภูเขาสลับซับซ้อนหลายแห่งทางบริเวณชายแดนตอนใต้ ที่สำคัญคือ ทิวเขาบรรทัดและทิวเขาพนมดงรัก ซึ่งกั้นอาณาเขตระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา

อุบลราชธานีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 629 กิโลเมตร เป็นจังหวัดทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศไทย ทั้งยังเป็นตำบลที่ตั้งของเส้นเวลาหลักของประเทศ ที่เส้นแวง 105 องศาตะวันออก โดยเป็นจังหวัดแรกที่ได้เห็นดวงอาทิตย์ก่อนพื้นที่อื่น ๆ ของไทย อุบลราชธานีมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีพื้นที่กว้างใหญ่ ภายหลังถูกแบ่งออกเป็นจังหวัดใหม่คือจังหวัดยโสธรในปี พ.ศ. 2515 และจังหวัดอำนาจเจริญในปี พ.ศ. 2536 ซึ่งถ้ารวมพื้นที่อีกสองจังหวัดที่แยกออกไป จังหวัดอุบลราชธานีจะมีพื้นที่มากที่สุดของประเทศไทย

ประวัติศาสตร์ของเมืองอุราชธานีเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2228 เมื่อเจ้าอินทกุมาร ผู้ครองนครเชียงรุ้ง และครอบครัวอพยพไพร่พลหลบภัยจีนฮ่อที่เข้าปล้นเมือง มาขอพึ่งพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช แห่งเวียงจันทน์ ซึ่งได้โปรดให้นำไพร่พลไปตั้งที่ เมืองหนองบัวลุ่มภู แล้วให้ชื่อว่า "นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน" ต่อมาปีพุทธศักราช 2314 เกิดสงครามแย่งชิงอำนาจระหว่างเวียงจันทน์กับเมืองหนองบัวลุ่มภู การสู้รบกินเวลานานกว่า 3 ปี สุดท้ายเจ้าพระตาแห่งหนองบัวลุ่มภูถึงแก่ความตายในสนามรบ และเจ้าพระวอได้พากันถอยร่นมาตั้งเมืองใหม่ที่ดอนมดแดง แต่ก็ถูกรุกไล่เจ้าพระวอสู้ไม่ได้จนสิ้นชีพไปอีก เจ้าคำผงจึงขึ้นเป็นหัวหน้ากลุ่ม และขอพึ่งบารมีพระเจ้ากรุงธนบุรี ซึ่งให้ เจ้าพระยาจักรี (ทองด้วง) และเจ้าพระยาสุรสีห์ (บุญมา) ยกกองทัพมาช่วยเจ้าคำผง เจ้าพระยาจักรีและเจ้าพระยาสุรสีห์ ได้เดินทัพเข้าตีทัพเวียงจันทร์ และรุกไล่ติดตามจนสามารถเข้ายึดเมืองได้สำเร็จ จึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกต พร้อมคุมตัวเจ้าสิริบุญสารไปกรุงธนบุรี ส่วนเจ้าคำผงหลังเสร็จศึกได้กลับไปตั้งเมืองอยู่ที่ดอนมดแดงเหมือนเดิม กระทั่งปีพุทธศักราช 2319 เกิดน้ำท่วมใหญ่ เจ้าคำผงจึงอพยพไพร่พลไปอยู่ที่ดอนห้วยแจระแม (ปัจจุบัน คือบ้านท่าบ่อ) รอจนน้ำลด แล้วจึงหาทำเลที่ตั้งเมืองใหม่ที่ดงอู่ผึ้งริมฝั่งแม่น้ำมูล (ตัวจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบัน) เมื่อปีพุทธศักราช 2320

ในปีถัดมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาเมืองอุบลขึ้นเป็นเมืองประเทศราช แต่งตั้งให้พระประทุมราชวงศาเป็นพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (คำผง) เจ้าครองเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราชพระราชทานพระสุพรรณบัตร และเครื่องยศเจ้าเมืองประเทศราช พร้อมทำพิธีสบถสาบานถือน้ำพิพัฒน์สัตยา เมื่อวันจันทร์ เดือน 8 แรม 13 ค่ำ จุลศักราช 1154 ปีชวด จัตวาศก ตรงกับวันที่ 16 กรกฎาคม 2335 โดยเป็นเจ้าเมืองคนแรกของอุบลราชธานี

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดอำนาจเจริญ
  • ทิศใต้ ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา ตามแนวเทือกเขาบรรทัด
  • ทิศตะวันออก ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดยโสธรและจังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติศาสตร์ จังหวัดอุบลราชธานี  ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี     

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

การเดินทางไปยังอุบลราชธานี

รถยนต์

ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ไปสระบุรี เลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 24 (สายโชคชัย-เดชอุดม) ไปจนถึงอุบลราชธานี หรือใช้ เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 226 ผ่านบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และเข้าสู่จังหวัดอุบลราชธานี

รถไฟ

จากสถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง) และสถานีบางซื่อ มีรถด่วน และรถเร็ว สายกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ทุกวัน และยังมีรถธรรมดาจากนครราชสีมา-อุบลราชธานี และสุรินทร์-อุบลราชธานี อีกด้วย รายละเอียดสอบถามได้ที่หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020 www.railway.co.th

รถโดยสารประจำทาง

มีทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกวันสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 0 2936 2852-66 ที่อุบลราชธานี โทร. 0 4524 1831 www.transport.co.th นอกจากนี้ยังมีบริษัทเอกชนที่เปิดบริการเดินรถได้แก่ เชิดชัยทัวร์ โทร. 0 2936 0611 มงคลทัวร์ โทร.0 2936 3638-9 นครชัยแอร์ โทร. 0 2936 3900 และศิริรัตนพล โทร. 0 2936 0278นอกจากนี้ บริษัทขนส่งยังมีบริการรถโดยสารระหว่างอุบลราชธานีและเมืองปากเซ สปป.ลาวทุกวัน

เครื่องบิน

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดอุบลราชธานี

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดอุบลราชธานี

โรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 2 Next >>
ไกรลาศ รีสอร์ท 250 บ. 400 บ. เขมราฐ อุบลราชธานี
ฉัตรสุรีย์แมนชั่น 450 บ. 450 บ. เมือง อุบลราชธานี
ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท 2,354 บ. 7,062 บ. โขงเจียม อุบลราชธานี
ที่พักในอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ 1,000 บ. 2,500 บ. โขงเจียม อุบลราชธานี
ที่พักในอุทยานแห่งชาติผาแต้ม 1,200 บ. 2,000 บ. โขงเจียม อุบลราชธานี
ที่พักในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย 600 บ. 1,200 บ. นาจะหลวย อุบลราชธานี
นาคำ อินน์ 88 400 บ. 400 บ. เมือง อุบลราชธานี
บ้านเคียงน้ำ รีสอร์ท 600 บ. 1,500 บ. โขงเจียม อุบลราชธานี
บ้านซะซอมโฮมสเตย์ 120 บ. 120 บ. โขงเจียม อุบลราชธานี
บ้านปากมูล เกสท์เฮ้าส์ 500 บ. 600 บ. โขงเจียม อุบลราชธานี
บ้านสวนดวงจำปา 500 บ. 800 บ. สิรินธร อุบลราชธานี
บ้านสวนพีรดา 350 บ. 1,000 บ. โขงเจียม อุบลราชธานี
บ้านสวนริมน้ำ รีสอร์ท 700 บ. 1,000 บ. โขงเจียม อุบลราชธานี
บ้านสวนเรือนต้น รีสอร์ท 350 บ. 600 บ. เขมราฐ อุบลราชธานี
บ้านสวนอุบล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท 800 บ. 1,500 บ. วารินชำราบ อุบลราชธานี
ปะอาวโฮมสเตย์ 200 บ. 200 บ. เมือง อุบลราชธานี
พิพัฒน์ รีสอร์ท 200 บ. 600 บ. ตระการพืชผล อุบลราชธานี
พี.วี. ทาวเวอร์ 230 บ. 450 บ. เมือง อุบลราชธานี
มงคล รีสอร์ท 350 บ. 2,500 บ. โขงเจียม อุบลราชธานี
มณีจันทร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 400 บ. 1,600 บ. เมือง อุบลราชธานี
มาลาคำ รีสอร์ท 200 บ. 400 บ. วารินชำราบ อุบลราชธานี
รีเจ้นท์พาเลซ อุบล 700 บ. 2,500 บ. เมือง อุบลราชธานี
โรงแรม กรุงทอง 450 บ. 1,200 บ. เมือง อุบลราชธานี
โรงแรม กิจตรง วิลล์ รีสอร์ท 600 บ. 1,400 บ. เมือง อุบลราชธานี
โรงแรม แก่งสะพือ ริเวอร์ไซด์ 750 บ. 2,500 บ. พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
โรงแรม โขงเจียม 150 บ. 400 บ. โขงเจียม อุบลราชธานี
โรงแรม เดอะ ราชธานี 750 บ. 1,400 บ. เมือง อุบลราชธานี
โรงแรม ทอแสง-อุบล 1,200 บ. 4,000 บ. เมือง อุบลราชธานี
โรงแรม เนวาด้าอินน์ 550 บ. 1,500 บ. เมือง อุบลราชธานี
โรงแรม บดินทร์ โฮเต็ล 300 บ. 450 บ. เมือง อุบลราชธานี
โรงแรม บ้านพักมงคล & รีสอร์ท 500 บ. 800 บ. โขงเจียม อุบลราชธานี
โรงแรม บ้านพักสีแบ 200 บ. 1,000 บ. โขงเจียม อุบลราชธานี
โรงแรม บ้านริมโขงรีสอร์ท 800 บ. 1,500 บ. โขงเจียม อุบลราชธานี
โรงแรม ปทุมทองการ์เด้น 550 บ. 650 บ. เมือง อุบลราชธานี
โรงแรม ปทุมรัตน์ 1,000 บ. 6,000 บ. เมือง อุบลราชธานี
โรงแรม เปรมกลม 250 บ. 400 บ. เดชอุดม อุบลราชธานี
โรงแรม พิบูลกิจ 200 บ. 400 บ. พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
โรงแรม พิบูลกิจ 2 200 บ. 350 บ. สิรินธร อุบลราชธานี
โรงแรม มอนทาน่า 400 บ. 1,200 บ. เมือง อุบลราชธานี
โรงแรม ราชา 280 บ. 700 บ. เมือง อุบลราชธานี
โรงแรม ละมุนบ้านพัก รีสอร์ท 300 บ. 600 บ. สิรินธร อุบลราชธานี
โรงแรม ลายทอง 1,300 บ. 3,300 บ. เมือง อุบลราชธานี
โรงแรม ศรีกมล 300 บ. 900 บ. เมือง อุบลราชธานี
โรงแรม ศรีอีสาณ โฮเทล 650 บ. 1,400 บ. เมือง อุบลราชธานี
โรงแรม สนามชัย เกสท์เฮาส์ 200 บ. 350 บ. พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
โรงแรม สุริยาตร์ 200 บ. 500 บ. เมือง อุบลราชธานี
โรงแรม อุบลบุรีรีสอร์ท 1,140 บ. 5,000 บ. วารินชำราบ อุบลราชธานี
โรงแรม อุบลอินเตอร์เนชั่นแนล 1,080 บ. 3,000 บ. เมือง อุบลราชธานี
ไวท์ฟาร์ม รีสอร์ท 450 บ. 1,200 บ. วารินชำราบ อุบลราชธานี
ศรีอีสาณ 2 200 บ. 350 บ. เมือง อุบลราชธานี
เศรษฐปุระ 12,359 บ. 14,831 บ. โขงเจียม อุบลราชธานี
สวนริมเขื่อน รีสอร์ท 250 บ. 800 บ. สิรินธร อุบลราชธานี
สองคอน รีสอร์ท 400 บ. 400 บ. โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
อารยา รีสอร์ท โขงเจียม ริเวอร์ไซด์ 1,000 บ. 1,500 บ. โขงเจียม อุบลราชธานี
อารยา รีสอร์ท 500 บ. 1,000 บ. โขงเจียม อุบลราชธานี
อารียย์ แมนชั่น 250 บ. 350 บ. เมือง อุบลราชธานี
อุบล โฮเต็ล 450 บ. 1,200 บ. เมือง อุบลราชธานี
โฮมสเตย์บ้านลาดเจริญ 200 บ. 500 บ. เขมราฐ อุบลราชธานี
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้