Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์

เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก 

อุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างในแดนล้านนาตะวันออก เมืองแห่งพระแท่นศิลาอาสน์ ตำนานอันลึกลับของเมืองลับแล ดินแดนแห่งลางสาดหวานหอม และบ้านเกิดของพระยาพิชัยดาบหัก ขุนศึกคู่บารมีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อุตรดิตถ์อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ 491 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ 485 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 7,838.592 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,899,120 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดกับ จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน
  • ทิศใต้ ติดกับ จังหวัดพิษณุโลก
  • ทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเลย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยเขตชายแดนยาวประมาณ 135 กิโลเมตร
  • ทิศตะวันตก ติดกับ จังหวัดสุโขทัย

อุตรดิตถ์มีความหมายว่า เมืองท่าแห่งทิศเหนือ และก่อนจะมาเป็นเมืองท่าสำคัญแต่เดิมอุตรดิตถ์เคยเป็นเมืองในปกครองของ เมืองพิชัยอันเป็นเมืองเก่าแก่ ปรากฏชุมชนอาศัยมาตั้งแต่สมัย ก่อนประวัติศาสตร์จากการ ค้นพบภาพเขียนสีโบราณบนหน้าผาเขาตาพรหมหลังที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน และกลองมโหระทึกทำด้วยทองสัมฤทธิ์ที่ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง อุตรดิตถ์ เมื่อปี พ.ศ. 2470 ทำให้เราทราบว่าอุตรดิตถ์เป็นดินแดนที่มีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่ก่อน พ.ศ. 1000แล้ว เพราะโบราณวัตถุที่ค้นพบดังกล่าวเป็นโลหะที่มีใช้กันอยู่ในยุคสัมฤทธิ์หรือยุคโลหะตอนต้นอันเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์นั่นเอง

ช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ครั้งสมัยกรุงธนบุรีในเวลานั้นยังมีสงครามรบพุ่งกับพม่าในปี พ.ศ. 2316โปสุพลาแม่ทัพพม่ายกทัพตีเมืองพิชัย แต่ฝ่ายไทยรู้ตัวก่อนเจ้าพระยาสุรสีห์กับพระยาพิชัย ชวนกันยกกองทัพซุ่มสกัดทัพพม่าเมื่อกองทัพพม่ายกมาถึง เจ้าพระยาสุรสีห์กับพระยาพิชัยออกระดมตีได้รบกันเป็นสามารถ ฝ่ายไทยได้ที่ชัยภูมิได้เปรียบพม่าตีทัพโปสุพลาแตกกลับไป การรบครั้งนี้เมื่อเข้าประจัญบาน พระยาพิชัยถือดาบสองมือเข้าไล่ฟันพม่าจนดาบหัก เลื่องลือชื่อเสียงถึงเรียกชื่อกันว่า“พระยาพิชัยดาบหัก” แต่นั่นมา

เมืองพิชัย ได้กลายเป็นหัวเมืองสำคัญแผ่ขยายเขตแดนออกไปถึงเมืองเวียงจันทร์ ต้องรักษาการเมืองแพร่และเมืองน่านตลอดจนเมืองหลวงพระบางอันเป็นเมืองหน้าด่านขณะเดียวกันตำบลบางโพท่าอิฐซึ่งอยู่ติดแม่น้ำน่านอันเป็นแม่น้ำสำคัญสายเดียว ที่ใช้ติดต่อค้าขายขึ้นมาได้สะดวกถึงเมืองเหนือด้วยจึงเป็นที่รวมสินค้าจากเมืองหลวงพระบาง เมืองแพร่ เมืองน่านตลอดจนแคว้นสิบสองปันนาก็นำสินค้าพื้นเมืองเดินบกลงมาจำหน่ายแล้วส่งต่อล่องใต้ไปจนถึงกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2430พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าที่ตำบลบางโพท่าอิฐคงจะเจริญต่อไป ในภายหน้าด้วยเป็นทำเลการค้าอย่างดีริมแม่น้ำน่านราษฎรก็อพยพเข้ามาอาศัยอยู่มากขึ้นทุกปี จึงโปรดให้ตั้งเป็นเมืองอุตรดิตถ์ อันหมายถึง เมืองท่าแห่งทิศเหนือ และโปรดให้อุตรดิตถ์เป็นเมืองขึ้นของเมืองพิชัย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2442พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้ย้ายศาลากลางเมืองพิชัยไปตั้งบังคับบัญชาที่เมืองอุตรดิตถ์เวลานั้นอุตรดิตถ์ได้กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่กว่าเมืองพิชัยเสียอีก ปี พ.ศ.2458 จึงโปรดให้เปลี่ยน นามเมืองพิชัยเป็นเมืองอุตรดิตถ์เป็นต้นมาจนปัจจุบัน

สถานที่สำคัญภายในจังหวัดนั้น มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่น อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว อุทยานแห่งชาติคลองตรอนอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน วนอุทยานแห่งชาติสักใหญ่และแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมาย ทั้งน้ำตก เขื่อนสิริกิติ์ วัดพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัด เป็นต้น แหล่งโบราณสถาน เช่นวัดพระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระฝางสว่างคบุรีมุนีนาถ วัดพระยืนพุทธบาทยุคลวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ซากเมืองโบราณสมัยอาณาจักรสุโขทัยแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ จังหวัดอุตรดิตถ์   ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์                      

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์

การเดินทางไปยังอุตรดิตถ์

รถยนต์

จังหวัดอุตรดิตถ์ห่างจากกรุงเทพฯ 491 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปได้ 2 เส้นทาง คือ

รถไฟ

จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มีรถไฟไปอุตรดิตถ์ทุกวัน รายละเอียดติดต่อ โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020 www.railway.co.th

รถโดยสารประจำทาง

บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสาร ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 มีรถยนต์โดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ จากกรุงเทพฯ สู่อุตรดิตถ์ทุกวัน รายละเอียดติดต่อ โทร. 0 2936 2852 – 66 www.transport.co.th หรือบริษัทขนส่งเอกชน เชิดชัยทัวร์ โทร. 0 2936 0199 และวินทัวร์ โทร. 0 2936 3753 - 4

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดอุตรดิตถ์

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์

โรงแรมในจังหวัดอุตรดิตถ์

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 Next >>
ต้นกล้า แฮปปี้ โฮม 300 บ. 350 บ. เมือง อุตรดิตถ์
ที่พักในอุทยานแห่งชาติคลองตรอน 900 บ. 900 บ. น้ำปาด อุตรดิตถ์
ที่พักในอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน 1,500 บ. 1,800 บ. ท่าปลา อุตรดิตถ์
บ้านพักการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เขื่อนสิริกิติ์ 600 บ. 3,000 บ. ท่าปลา อุตรดิตถ์
บ้านพักรับรองเรือนริมน่าน 600 บ. 3,000 บ. ท่าปลา อุตรดิตถ์
บ้านริมน้ำรีสอร์ท 550 บ. 550 บ. บ้านริมน้ำ อุตรดิษถ์
บ้านริมน้ำ 550 บ. 550 บ. เมือง อุตรดิตถ์
โรงแรม แกรนด์วนา 300 บ. 400 บ. เมือง อุตรดิตถ์
โรงแรม ไทธนา รีสอร์ท 380 บ. 480 บ. เมือง อุตรดิตถ์
โรงแรม เรือนต้นสัก 350 บ. 400 บ. เมือง อุตรดิตถ์
โรงแรม วิวัฒน์ 150 บ. 400 บ. เมือง อุตรดิตถ์
โรงแรม สีหราช 800 บ. 2,800 บ. เมือง อุตรดิตถ์
โรงแรมพีรภัทร 200 บ. 350 บ. ลับแล อุตรดิตถ์
หมู่บ้านประมงห้วยเจริญโฮมสเตย์ 150 บ. 150 บ. ท่าปลา อุตรดิตถ์
อารีย์แมนชั่น 350 บ. 700 บ. เมือง อุตรดิตถ์
โฮมสเตย์ บ้านหาดสองแคว 100 บ. 350 บ. ตรอน อุตรดิตถ์
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้